İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM SORULARI VE CEVAPLARI

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM SORULARI VE CEVAPLARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları sayfa 90

Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları 91. Sayfa

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız

 1. ( Y ) Maki, karasal iklimin bitki örtüsüdür.

………karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır.

2. (D ) Çayın yetişmesi için uygun iklim koşulları sadece Doğu Karadeniz kıyılarında vardır. ……………………………………………………………………………………………………………………………

3. (Y ) Fiziki haritada akarsu ve göller yeşil renkle gösterilir. …

Fiziki haritada akarsu ve göller mavi renkle gösterilir.

4. (Y ) Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur. …

Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi çoktur

5. (D) Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde her mevsim yağış görülür. ……………………………………………………………………………………………………………………………

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

ova plato vadi dağ göl iklim ada
akarsu deniz doğal afet beşeri ortam yerleşme hava durumu
 1. ……DAĞ………. çevresine göre daha yüksek olan ve tabandan zirveye kadar yamaçları eğimli olan yeryüzü şeklidir.
 2. OVA..akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
 3. Karalardaki çukurlukta birikmiş durgun sulara……GÖL…..denir.
 4. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere PLATO denir.
 5. Yağmur veya kar sularıyla beslenen, belli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara…AKARSU…..denir.
 6. VADİ…..akarsuların yatağını (yani aktığı yeri) aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.
 7. Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma…İKLİM..denir.

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız?

A) Yerşekilleri                                 B) Yükselti değerleri

C) Nüfusun dağılışı                        D) Akarsu ve göller

2. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Sanayinin gelişmiş olması      B) Dağlık ve engebeli olması

C) Turizmin gelişmiş olması      D) Uygun iklim koşullarına sahip olması

3. Haritada numaralanmış alanlarla buralarda görülen afetler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

TÜRKİYE HARİTASI

 

I                              II                               III

A) Orman yangını Deprem Heyelan

B) Deprem Orman Yangını Heyelan

C) Orman Yangını Heyelan Deprem

D) Heyelan Orman Yangını Deprem

4 . Ülkemizin kırsal kesimlerinde konut yapımında farklı yapı malzemelerinin kullanılmasında bölgelerimizin iklim özellikleri de etkili olmaktadır. Ev yapımında kullanılan malzemelerin bölgelerle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Kerpiç Ev Ahşap Ev Taş Ev
A. İç Anadolu Karadeniz Akdeniz
B. Karadeniz İç Anadolu Doğu Anadolu
C. Akdeniz Doğu Anadolu Karadeniz
D. Ege Akdeniz İç Anadolu


5.

I. Barınma için ev yapması

II .Beslenmek için tarım yapması

III. Sulama için nehirleri kullanılması

IV. Ulaşım için köprü yapması

Verilenlerden hangileri insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yaptıkları değişikliğe örnek gösterilebilir?

A) I-II-III                           B) II-III-IV

C)I-II-IV                            D)I-II-III-IV

6. Bitki örtüsünün az, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olabilir?

A) Heyelan                                           B) Çığ

C) Deprem                                           D) Erozyon

7. Türkiye’deki yer şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir?

A) Ege Denizi’nin                                 B) Erciyes Dağı’nın

C) Bafra Ovası’nın                               D) Kızılırmak Nehri’nin

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

 1. Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir?

Cevap:

Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve Karasal olmak üzere 3 tip iklim etkilidir.

 1. Akdeniz iklimi; yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağmur yağışlıdır.
 2. Karasal iklim; yazları sıcak, kurak ve kısa, kışları soğuk, kar yağışlı ve uzun geçer.
 3. Karadeniz iklimi; Yazlar nispeten serin, kışlar ise kıyı kesiminde ılık, yüksek kesimlerde karlı ve soğuk geçer. Her mevsimi yağışlıdır.

2. İklim neleri etkilediğini yaşadığınız yerden birer örnek vererek açıklayınız.

 1. Cevap: İklim kıyafetlerimizi etkiler Akdeniz ikliminde kışlık kıyafetler daha az giyilirken karasal iklimde kışlıklar daha çok giyilir. Ayrıca iklim konutlarımızın yapı malzemesini, yıllık yakacak miktarını, tarım ürünlerimizi, vb birçok durumda etkilidir.
 2. 3. Fiziki haritalarda renkler neyi ifade eder?
 3. Cevap: Fiziki haritalarda renkler yükseltiyi ve derinliği ifade eder. Mavi renkler deniz akarsu ve gölleri, yeşil, sarı ve kahve renkleri yükseltiyi gösterir.
  1. Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz.

  Cevap:

  İnsanlar doğal çevreyi bilinçsizce değiştirdikleri için doğal denge bozulmaktadır bu durum çeşitli çevre sorunlarına sebep olmaktadır.

  Örnek; Dere yataklarının kapatılması ve imara açılarak yerleşim yerlerine dönüştürülmesi sel felaketinin zararlarını arttırmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler