İnkılap Tarihi 5. Ünite Soruları

İnkılap Tarihi 5. Ünite Soruları

İnkılap Tarihi Atatürkçülük Ünitesi Test Soruları

8. Sınıf Atatürkçülük Ünitesi Test Soruları Ve Cevapları, Atatürkçülük Soru Ve Cevapları, İnkılap 5. Ünite Test Soruları, Atatürkçülük Test Soruları, Atatürkçülük Ünitesi Yazılı Soruları, 8. sınıf inkılap 5. ünite soru ve cevaplar

Atatürkçülük Ünitesi Test Soruları

1) Aşağıdaki inkılaplardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereği değildir?

A) TBMM’nin açılması

B) Saltanatın kaldırılması

C) Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

D) Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkarılması

2) “Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir.”  diyen, Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak için söylemiştir?

A) Milliyetçilik

B) Akılcılık ve Bilim

C) İnkılapçılık

D) Bağımsızlık

3)

I. Milli dilin korunması

II.Vatan ve millet sevgisi

III. Egemenliğin millete ait olması

Atatürkçülüğün dayandığı yukarıdaki esaslardan hangisinin, demokratik yönetim anlayışının güçlenmesine katkıda bulunduğu ileri sürülebilir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) I ve II

D) Yalnız III

4) Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.

Buna göre laiklik,

  1. Dini kuralların kanunlar üzerinde etkili olmasını,
  2. Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını,
  3. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngörür.

yargılarından hangisi ya da hangilerini savunur?

A) Yalnız 1         B) 1 ve 2

C) Yalnız 3           D) 2 ve 3

5) “Türkiye Cumhuriyetinde her yetişkin, dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli dini merasimler de serbesttir. Yani ibadet hürriyeti vardır.” diyen Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleri doğrultusunda gerçekleşen din ve vicdan hürriyeti hangi ilkenin benimsenmesini zorunlu kılmıştır?

A) Laiklik

B) Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik

D) Devletçilik

6) Atatürk döneminde yapılan bazı inkılaplar şunlardır;

  1. TBMM’nin açılması
  2. Etibank ve Sümerbank’ın kurulması
  3. Cumhuriyetin ilanı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?

A) Yalnız 1      B) 1 ve 2

C) 1 ve 3               D) 1, 2 ve 3

7)

Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle doğrudan ilgilidir.

Halkın egemenliğini esas alır.

Sosyal dayanışmayı ve eşitliği savunur.

Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnkılapçılık

B) Halkçılık

C) Laiklik

D) Milliyetçilik

8) “Milletin ilerlemesini temin edecek yeni kurumları kurmak gerekir.” diyen Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) İnkılapçılık          B) Halkçılık

C) Milliyetçilik          D) Cumhuriyetçilik

9)

I.Tam bağımsızlığı sağlamak

II.Türk Devleti’nin sınırlarını genişletmek ve yayılmak

III. Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak

IV.Millet egemenliğini sağlamak ve geliştirmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk ilkelerinin hedeflerinden biri değildir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) II ve III

D) III ve IV

10) Atatürk döneminde yaşanan aşağıdaki bazı gelişmelerden;

  1. Kadınlara siyasi hakların verilmesi
  2. Kabotaj Kanununun çıkarılması
  3. Takriri Sükun Kanununun çıkarılması
  4. İstiklal Mahkemelerinin kurulması

hangisi Türkiye’de demokrasi anlayışının geliştiğini göstermektedir?

A) 1           B) 2                C) 3                 D) 4

Cevaplar:

1-D

2-B

3-D

4-D

5-A

6-C

7-B

8-A

9-B

10-A

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler