I. Dünya Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir?

I. Dünya Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir?, Birinci Dünya Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir?

Cevap:

  • Çok uluslu büyük imparatorluklar yıkılarak yerine yeni devletler kuruldu. (Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan, Türkiye)
  • Yeni rejimler (Yönetim Şekilleri) ortaya çıktı. (Kominizm, Faşizm, Nazizm.)
  • Devletler arasındaki güç dengeleri bozuldu.
  • Milyonlarca insan öldü. Birçok şehirler yakılıp yıkıldı.
  • Sürekli barış sağlamak ve anlaşmazlıkları çözmek için Cemiyet-i Akvam ( Milletler Cemiyeti ) kuruldu.
  • Sorunların çözümü sağlanamadığı için II. Dünya Savaşının çıkmasına neden oldu.
  • Sömürgecilik, Mandacılık haline dönüştü.
  • Denizaltı, uçak, tank, zehirli gazlar gibi kitle imha silahları ilk kez bu savaşta kullanıldı ve her iki taraftan da milyonlarca insan hayatını kaybetti.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir