Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’deki hayatıyla ilgili neler biliyorsunuz?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’deki hayatıyla ilgili neler biliyorsunuz?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’deki hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz?, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’deki hayatı

Hz. Muhammed (sav) Mekke’de iken 610 yılında peygamber oldu. Hz. Muhammed’in (sav) Mekke hayatı ilk davet yıllarına denk geldiğinden zorluklarla geçmiştir. İslam’ı kabul eden Müslümanlar müşriklerden çok çeşitli zulümler görüp, baskılara uğrayınca Müslümanlar önce Habeşistan’a sonra da 622’de peygamberimizle Medine’ye göç ettiler.

Bundan sonra Medine dönemi başlamıştır. burada Mescid-i Nebi inşa edilmiş, ilk şehir devleti anayasası hazırlanmıştır. Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yapılmıştır. Müslümanların kıblesi Mescid-i Aksa’dan Kabe’ye çevrilmiştir. Bedir, Uhud, Hendek savaşları başta olmak üzere savaşlar, seriyyeler ve gazveler yapıldı. Hudeybiye Antlaşması imzalandı. Mekke ve Mute şehirleri fethedildi. Hz. Muhammed (s.a.v.), 632 yılında ilk ve son haccına çıktı. Medine’den Mekke’ye geldi ve hac ibadetini yerine getirdi. Binlerce Müslüman bu ibadet esnasında ona eşlik etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) burada Veda Hutbesi olarak bilinen hutbesini okudu.

4. sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sayfa 82 cevabı, Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4. sınıf sayfa 82 cevabı, 4. sınıf Din kültürü sayfa 82 cevabı,

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir