Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları

 Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları

Halifeliğin Kaldırılması (Nedenleri ve sonuçları), halifeliğin kaldırılması nedenleri ve sonuçları kısaca, Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları kısaca

1 Kasım 1922 yılında Saltanat ve Halifelik birbirinden ayrılarak Saltanat kaldırılmıştı. Halifelik ise dini bir makam olarak devam ediyordu. Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi halife ilan edilmişti.

Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri 3 Mart 1924

 1. Cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin önemini kaybetmesi ve sembolik haline gelmesi.
 2. Halife Abdülmecit Efendi’nin devlet başkanı gibi hareket etmesi.
 3. Bazı milletvekillerinin halifeyi devlet başkanı gibi görmesi.  Bu sebeple Devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanı ile Halifenin birlikte bulunmasının sakıncalı görünmesi.
 4. Halifeliğin laikliğin, çağdaşlaşmanın ve yapılacak olan inkılapların önündeki en büyük engel olarak görülmesi.
 5. Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanından sonra eski rejim taraftarlarının sığınabilecekleri tek makam olarak halifeliğin kalması.
 6. Meclisteki bazı milletvekillerinin halifeyi TBMM’nin üstünde kabul etmesi.
 7. Halife Abdulmecit Efendinin yurt dışından gelen elçileri kabul etmesi, Hilafet makamına ayrı bir bütçe istemesi.

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları

 1. İnkılapların önündeki en büyük engel ortadan kaldırıldı.
 2. Milli egemenlik anlayışı pekişmiş oldu.
 3. Laik devlet düzenine geçişte en önemli adım atılmış oldu.
 4. Eski rejim taraftarlarının güç aldığı bir kurum ortadan kaldırıldı.
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin karakteri tam olarak ortaya çıkmış oldu. Ümmetçilik anlayışının terk edildiği ortaya çıkmıştır.
 6. Meclisteki muhalefetin etkisi azaldı.
 7. Devletin rejimi konusunda tartışmalara yol açabilecek bir kurum ortadan kaldırıldı.

Bu sebeplerle halifelik makamı 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunla kaldırılmıştır.
bundan sonra halifeliğe bağlı bazı kurumlar yeni düzenlemelerle TBMM’nin denetimine alınmıştır.

3 Mart 1924 günü gerçekleştirilen  düzenlemeler;

 • Şer’iyye ve Evkâf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
 • Erkân-ı Harbiye Vekaleti kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek eğitimde birlik sağlanmıştır.
 • Ayrıca Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışına çıkarılması kararlaştırılmıştır.

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları maddeler halinde, Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları madde madde, halifeliğin kaldırılması nedenleri ve sonuçları kısaca, halifeliğin kaldırılmasının nedenleri sonuçları, halifeliğin kaldırılması nedeni ve sonucu

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler