Hadisi Şeriflerde Dua

İçindekiler

Hadisi Şeriflerde Dua, Hadislerde Dua

Bu yazıda Hz Muhammedin duaları, Hadis ve dua, Hayırlı Hadis ve dua indir, Resimli hadis dua, peygamber duası indir, Hz peygamberin duaları, Hz peygamberin dualarıindir, Hz peygamberin duaları paylaş bulunmaktadır.

Hz. Muhammed;  “Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve ‘âfinî verzüknî.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.” (Müslim, Zikir ve Dua, 35)

hadis dua

Allah’ım! Senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle.

Allah’ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlâkım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve hasenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum.

(Allah’ım!) Duamı kabul eyle.” (Hakim, De’avat)

hadis dua
Rasulullahın duası resimli

Peygamberimiz (s.a.s.)  sahabeye;  “Size benim yaptığım duaların hepsini içeren bir dua

öğreteyim” buyurmuş ve şu duayı öğretmiştir:

اَللّٰهُمَّإِنَّانَسْأَلُكَمِنْخَيْرِمَاسَأَلَكَمِنْهُنبِيُّكَمُحَمَّدٌصَلَّىالٰهّلُعَليْهِ

وسَلَّمَوَنَعُوذُبِكَمِنْشرِّمَااسْتَعَاذَمِنْهُنَبِيُّكَمُحَمَّدٌصَلَّىالٰهّلُعَليْهِ

وسَلَّمَوَأَنْتَالْمُسْتَعَانُوَعَلَيْكَالْبَلاَغُوَلَاحَوْلَوَلَاقُوَّةَإِلاَّبِالل

“Allahumme inna nes’eluke min hayri ma se’eleke minhu nebiyyuke Muhammedun (s.a.s.). Ve ne’ûzu bike min şerri meste’âze minhu nebiyyuke Muhammedun (s.a.s.). Ve ente’l-musteanu ve ‘aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billah.”

Anlamı: “Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.” (Tirmizi)

Peygamber Efendimizin Duası

Peygamber Efendimiz, eşi Hz. Aişe’ye şoyle dua etmesini tavsiye etmiştir:

“Allah’ım! Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dunya ve ahiretin) her türlü hayrını Senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dunya ve ahiretin) her türlü şerrinden Sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden Sana sığınıyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.s)’in istediği şeyleri Senden istiyorum.

Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Sana sığındığı şeylerden ben de Sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır yapmanı istiyorum.” (Hakim, De’avat)

Resimli Kısa Hadisler

hadisli dua resimli
peygamber efendimizin duaları kısaca

Hadisi Şerifler Kısa ve öz

“Allahummerzukna min fadlike ve la tahrimna rizkake ve barik lena fima razektena vec’al rağbetena fima ‘ındeke vec’al gınan fi enfusina.”

Anlamı: “Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle.” (İbn Ebi Şeybe)

* * *

“Allah’ım! Sürçmelerimi/ hatalarımı azalt, ayıplarımı/ kusurlarımı ört, korkumu gider, bana taşkınlık

edene karşı beni koru, zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını göster.”(İbn Ebi Şeybe)

* * *

Peygamber Efendimizin Duası

“Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim, bana merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim, bana merhamet et ve tövbemi kabul et, şüphesiz Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” (İbn Ebi Şeybe)

* * *

Güzel kısa hadisler

“Allah’ım! İçimi dışımdan daha hayırlı kıl. Ve dışımı yararlı kıl. Allah’ım! Sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.” (Tirmizi, De’avat)

hz Muhammed sözü resim
peygamber efendimizin duaları resimli

Hz. Muhammed (s.a.s.),  insanların Müslüman olsun diye her türlü gayreti sarf etmesine rağmen, halkı Müslüman olmuyorlar diye cok üzülünce; Allah (C.C.), peygamberini teselli etmiş, şöyle dua etmesini buyurmuştur:

Peygamber Efendimizin Duası

حَسْبِيَالٰهّلُلَاإِلٰهَإِلاَّهُوَعَلَيْهِتَوَكَّلْتُوَهُوَرَبُّالْعَرْشِالْعَظِيمِ

Okunuşu: “Hasbiyellahu la ilahe illa hu. ‘Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul-arşil’azim.”

Anlamı: “Bana Allah yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben O’na güvendim ve O, büyük Arş’ın Rabbidir.” (Tevbe, 9/129)

resimli mesaj
ayetli dua resimli

Kuranda Hz. Muhammed Duası

Hz. Muhammed duası;

Rabbihkum bilhakkı ve Rabbuner- Rahmanul-muste’ânu ala ma tesıfun.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân’dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O’dur.” (Enbiya, 21/112).

* * *

رَبِّإِمَّاتُرِيَنِّيمَايُوعَدُونَرَبِّفَتَجْعَلْنِيفِيالْقَوْمِالظَّالِمِينَ

Anlamı: “Rabbim! Eğer onlara vaad edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, Rabbim! Bu durumda beni, o zalimler topluluğunda bulundurma.” (Mu’minun, 23/93–94)

Resimli hadisler hadisli fotoğraflar

resimli peygamber sözü
resimli güzel hadis paylaş

* * *

Kuranda Hz. Muhammed Duası

رَّبِّأَعُوذُبِكَمِنْهَمَزَاتِالشَّيَاطِينِوَأَعُوذُبِكَرَبِّأَنْيَحْضُرُونِ

Okunuşu: “Rabbi e’ûzu bike min hemezatiş-şeyatin. Ve e’ûzu bike rabbi eyyahdurun.”

Anlamı: “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. (Mu’minun, 23/97–98)

* * *

“Rabbiğfir verham ve ente hayrurrahımin.”

Anlamı: “Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” (Mu’minun, 23/118)

Beş vakit namaz ve kendisine mahsus olan teheccut namazı emrinin akabinde (İsra, 17/78–79) şoyle dua etmesini istemiştir.

Resimli Hadisi Şerif

peygamber duaları resimlidua
resimli ayet paylaş

Kuranda Hz. Muhammed Duası

“Rabbi edhılni mudhale sıdkıvve ahricni muhrace sıdkıvec’alli milledunke sultanen nasira.”

Anlamı: “Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver.” (İsra, 17/80)

gül resimlidua
resimli ayet paylaş facebook

Kuranda Hz. Muhammed Duası

“Rabbim, ilmimi artır!” (Ta-ha, 20/114)

* * *

“Allahım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.” (Hadisi Şerif)

Peygamberimiz (s.a.s.);

أَفْضَلُالذِّكْرِلَاإِلٰهَإِلَّاالٰهّلُوَأَفْضَلُالدُّعَاءِاَلْحَمْدُل

“En faziletli zikir; ‘lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)’ demek; en fazîletli dua ise, ‘Elhamdülillâh (her türlü övgu Allah’a mahsustur)’ demektir.” (Tirmizi)

* * *

Hz. Peygamber“Allah, hayâ sahibidir, çok kerimdir. Bir insan iki elini kaldırıp kendisine dua ettiği zaman, o kalkan iki eli boş çevirmekten hayâ eder”buyurmuşlardır.

* * *

Medineli muslumanlardan Ebu Umame adlı sahabiyi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Resulullah (s.a.s.), ona; “Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun?” diye sorar. Sahabi; “Üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım, ey Allah’ın Resûlü!’’ diye cevap verir. Bunun

uzerine Peygamberimiz (s.a.s.); “Söylediğin zaman, Allah’ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana?’’ der. Sahabi; ‘’Evet, öğret ey Allah’ın elçisi!” karşılığını verir. Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı öğretir ve akşam-sabah okumasını tavsiye eder:

Peygamber Efendimizin Duası

اَللّٰهُمَّإِنِّيأَعُوذُبِكَمِنَالْهَمِّوَالْحُزْنِوَأَعُوذُبِكَمِنَالْعَجْزِوَالْكَسَلِ

وَأَعُوذُبِكَمِنَالْجُبْنِوَالْبُخْلِوَأَعُوذُبِكَمِنْغَلَبَةِالدَّيْنِوَقَهْرِالرِّجَالِ

قَالَفَفَعَلْتُذٰلِكَفَأَذْهَبَالٰهّلُهَمِّيوَقَضَىعَنِّيدَيْنِي

Anlamı:“Allah’ım! Kederden ve hüzünden Sana sığınırım, acizlikten ve tembellikten Sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım, borç altında ezilmekten ve insanların kahrından Sana sığınırım.”

Sahabi; “Hz. Peygamberin öğrettiği duayı okudum; Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi” demiştir. (Ebu Davud)

* * *

Peygamberimiz (s.a.s.); dua edene yüce Allah’ın isteğini ya dünyada hemen vereceğini veya ahirette vereceğini ya da istediği iyilik kadar kötülüğün giderileceğini bize haber vermiştir:

Peygamber Efendimizin Duası

مَامِنْرَجُلٍيَدْعُوالٰهّلَبِدُعَاءٍإِلَّااسْتُجِيبَلَهُفَإِمَّاأَنْيُعَجَّلَلَهُفِي

الدُّنْيَاوَإِمَّاأَنْيُدَّخَرَلَهُفِيالْآخِرَةِوَإِمَّاأَنْيُكَفَّرَعَنْهُمِنْذُنُوبِهِبِقَدْرِ

مَادَعَامَالَمْيَدْعُبِإِثْمٍأَوْقَطِيعَةِرَحْمٍأَوْيَسْتَعْجِلْقَالُوايَارَسُولَالِّٰهل

وَكَيْفَيَسْتَعْجِلُ؟قَالَيَقُولُدَعَوْتُرَبِّيفَمَااسْتَجَابَلِي

“Allah’a dua eden herhangi bir insan yoktur ki duası kabul edilmiş olmasın. Günah işlemediği, yakınları ile ilişkisini kesmediği ve isteğinde acele etmediği sürece Allah ona ya dünyada istediğini hemen verir veya isteğini ahirete bırakır ya da duası nispetinde günahlarını bağışlar. Sahabe, “Ey Allah’ın elçisi! Nasıl acele edilir? diye sordular. Hz. Peygamber, “Kulun, Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi, demesidir” buyurur. (Tirmizi, Muslim)

* * *

Peygamber Efendimizin Duası

اَللَّهُمَّإِنِّيأَعُوذُبِكَمِنْقَلْبٍلَايَخْشَعُوَمِنْدُعَاءٍلَايُسْمَعُومِنْنَفْسٍ

لَاتَشْبَعُومِنْعِلْمٍلَايَنْفَعُ

“Allah’ım! Saygı duymayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.” (Tirmizî)

resimli dua ve mesaj
resimli hadis paylaş face

Peygamber Efendimizin Duası

اَللّٰهُمَّرَبَّنَاآتِنَافيِالدُّنْيَاحَسَنَةًوَفيِالْاٰخِرَةِحَسَنَةًوَقِنَاعَذَابَالنَّارِ

“Allah’ım! Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.” (Buhârî)

“Allah’ım bizi Hz Peygamberi rehber edinen ve öylece yaşayan kullarından eyle. Bizi Ona layık bir ümmet eyle. Amin.”

“İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.” Hadisi Şerif

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler meritking giriş deneme bonusu veren siteler