Efendim öncelikle bu röportajı kabul ettiğiniz için gazetem adına size teşekkür ederim. İlk sorum şu olacak: Saltanatın kaldırılmasının nedenleri nelerdir?

1922 yılında Türkiye’ye gelen bir Fransız gazeteci, Mustafa Kemal ile röportaj yapmış ve ona aşağıdaki soruları yöneltmiştir. Şimdi kendinizi Mustafa Kemal’in yerine koyarak gazetecinin sorduğu soruları cevaplayınız.

Gazeteci: Efendim öncelikle bu röportajı kabul ettiğiniz için gazetem adına size teşekkür ederim. İlk sorum şu olacak: Saltanatın kaldırılmasının nedenleri nelerdir?

Mustafa Kemal:

  • Saltanatın ‘milli egemenlik’ ilkesiyle örtüşmemesi.
  • Padişah ve İstanbul hükümetinin Kurtuluş Savaşındaki olumsuz tavrı.
  • Bir ülkede iki ayrı yönetimin milleti temsil açısından uygun olmaması.
  • İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış görüşmelerine TBMM’nin yanında İstanbul Hükümetini de davet ederek iki hükümet arasında ikilik çıkarmaya çalışmaları.
İnkılap tarihi çalışma kitabı cevapları tuna yayıncılık sayfa 52, Saltanatın kaldırılmasının nedenleri
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir