Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Devletçilik alanında Yapılan İnkılaplar

Devletçilik ilkesi ile ilgili yenilikler – devletçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar

 • Beş yıllık Sanayi Kalkınma Planlarının yapılması ve ilk sanayi tesislerinin açılması
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsünün açılması-MTA(madencilik)
 • Sümerbank’ın kurulması (dokuma)
 • Etibank’ın kurulması (madencilik)
 • Karabük Demir-Çelik Fabrikası,
 • Şeker ve Çimento fabrikaları
 • Demir yollarının devletleştirilmesi ve yeni kara ve demir yollarının yapılması
 • Sanayi Teşvik Kanununun çıkarılması
 • Faiz oranları ile temel tüketim ürünlerinin fiyatının devlet tarafından belirlenmesi
 • Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların yapılması
 • Merkez Bankası’nın kurulması
 • Kağıt ve karton fabrikasının kurulması

Devletçilik İlkesinin Özellikleri, Devletçiliğin Özellikleri

 • Devletçilik, halkçılık ilkesinin doğal bir sonucudur.
 • Devletçilik planlı ekonomiyi gerekli hale getirmiştir.
 • Devletçilik, başta ekonomi olmak üzere eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmayı gerektirir ve her yönden güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı amaçlar.
 • Atatürk’ün devletçilik anlayışında devlet ekonominin içinde yer almakla birlikte, özel teşebbüsün önünde engel değildir.

Devletçilikle ilgili yenilikler, devletçilik alanında yapılan inkılaplar, devletçilikle ilgili yapılan inkılaplar, devletçilik ile ilgili inkılaplar nelerdir, devletçilik doğrultusunda yapılan yenilikler. 

Paylaşmak güzeldir.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir