Dal ve Akım Kelimesinin Anlamları

Dal ve Akım Kelimesinin Anlamları

Türkçe 5. sınıf çalışma kitabı 187. sayfanın cevapları, türkçe 5 meb yayınları çalışma 187 cevapları

Dal ve Akım Kelimesi İle İlgili Cümleler

Müzik, resim gibi heykel de bir sanat dalıdır.

Heykellerin hangi sanat akımlarından etkilendiğini inceledik.

Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi anlamlarıyla kullanıldığını yazınız

Dal ve Akım Kelimesinin Anlamları

Dal kelimesinin anlamı: Alan, branş, diğerlerinden ayrı, başlı başına bir alan.

Akım kelimesinin anlamı: Bakış açısı, değerleri farklı yaklaşımlardan her biri.

Dal ve Akım Kelimesi İle İlgili Cümleler

Dal Kelimesi İle İlgili Cümleler

Bu spor dalının en başarılı sporcusu benim.

İç hastalıkları dalında en iyi doktorlardandır.

Fen Bilimleri dalında çok başarılı öğrencilerimiz var.

Akım Kelimesi İle İlgili Cümleler

Faruk Nafiz Çamlıbel Beş Hececiler akımının önde gelen isimlerindendir.

Her akımın savunucusu yazar ve şairler bulunur.

Batıcılık akımını en çok Tevfik Fikret savunmuştur.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir