Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar, Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili yapılan yenilikler, cumhuriyetçilik ilkesi ile yapılan inkılaplar

 • TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
 • 1921 ve 1924 Anayasalarının yapılması
 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Siyasi partilerin kurulması
 • Ordunun siyasetten ayrılması (Erkanı Harbiye Vekaletinin kaldırılarak yerine Genelkurmay başkanlığının kurulması)
 • Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Cumhuriyetin Kazandırdıkları, cumhuriyetin Türk toplumuna katkıları

 • Cumhuriyetle birlikte ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesi uy­gulamasına son verilmiş, vatandaşlar devlet yö­netimine eşit olarak katılma imkanı elde etmiş­lerdir.
 • Temel hak ve özgürlükler anayasa ile devlet güvencesi altı­na alınmıştır.
 • Herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmış, ka­nunları uygulama görevi (yargı) bağımsız mahkemele­re verilmiştir.
 • Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü sağlanarak, vatandaşlara huzurlu bir hayat sürme olanağı tanınmıştır.
 • Kadınlar da seçme ve seçilme hakkı sağlanarak siyasi alanda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.
 • Gelişmemize engel olan unsurlar ortadan kaldı­rılarak, çağdaş uygarlığa ulaşmayı sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur. İnkılapların önü açılmıştır.
 • 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşına seçme ve halk oylamasına katılma hakkı ve sorumlu­luğu getirmiştir.
Cumhuriyetçilik alanında Yapılan İnkılaplar, Cumhuriyetçilik Alanında Yapılan yenilikler.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler