Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar, Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili yapılan yenilikler, cumhuriyetçilik ilkesi ile yapılan inkılaplar

 • TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
 • 1921 ve 1924 Anayasalarının yapılması
 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Siyasi partilerin kurulması
 • Ordunun siyasetten ayrılması (Erkanı Harbiye Vekaletinin kaldırılarak yerine Genelkurmay başkanlığının kurulması)
 • Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Cumhuriyetin Kazandırdıkları, cumhuriyetin Türk toplumuna katkıları

 • Cumhuriyetle birlikte ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesi uy­gulamasına son verilmiş, vatandaşlar devlet yö­netimine eşit olarak katılma imkanı elde etmiş­lerdir.
 • Temel hak ve özgürlükler anayasa ile devlet güvencesi altı­na alınmıştır.
 • Herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmış, ka­nunları uygulama görevi (yargı) bağımsız mahkemele­re verilmiştir.
 • Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü sağlanarak, vatandaşlara huzurlu bir hayat sürme olanağı tanınmıştır.
 • Kadınlar da seçme ve seçilme hakkı sağlanarak siyasi alanda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.
 • Gelişmemize engel olan unsurlar ortadan kaldı­rılarak, çağdaş uygarlığa ulaşmayı sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur. İnkılapların önü açılmıştır.
 • 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşına seçme ve halk oylamasına katılma hakkı ve sorumlu­luğu getirmiştir.
Cumhuriyetçilik alanında Yapılan İnkılaplar, Cumhuriyetçilik Alanında Yapılan yenilikler.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir