Coğrafi Keşiflerin genel olarak sonuçları neler olmuştur?

Coğrafi Keşiflerin genel olarak sonuçları neler olmuştur?

Coğrafi Keşiflerin sonuçları nelerdir?

  • Eski ticaret yolları değişti. Akdeniz, doğu-batı ticaretindeki önemini kaybetti. Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti. Atlas Okyanusu Limanları önem kazandı.
  • Keşif yapan milletler, keşfettikleri ülkeleri ele geçirerek sömürge imparatorlukları kurdular.
  • Keşfedilen yerlerden altın ve gümüş gibi madenler, Avrupa’ya getirildi ve Avrupa’da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti.
  • Amerika, Avustralya, Antarktika gibi yeni kıtalar, yeni ticaret yolları, yeni uygarlıklar (Aztek, İnka, Maya vb.) bulundu ve tanındı.
  • Yeni bitkiler ile yeni hayvan türleri tanındı ve Avrupa’ya taşındı.
  • Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı.
  • Keşfedilen yerlerde Hıristiyanlık yayıldı. Ancak bazı bilimsel gerçeklerin ortaya çıkması sonucu kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
  • Zenginleşen Avrupalılar, kültür ve sanat hareketlerini destekledi. Böylece Avrupa’da Rönesans’ın doğmasına ortam hazırlandı.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir