Balkan Savaşları (1912-1913)

1. ve2. balkan savaşlarıBALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)

  I. BALKAN SAVAŞI

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya’nın da desteğiyle Trablusgarp savaşını fırsat bilerek Osmanlı Devletine savaş açtılar.

 1. Balkan Savaşının Nedenleri:

 1. Fransız İhtilali ile yayılan milliyet­çilik fikrinin Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi.
 2. Avrupa devletlerinin Osmanlıda yaşayan azınlıkları kışkırtması
 3. İngiltere’nin, Rusya’nın Panslavizm politikasını desteklemeye başlaması,
 4. Osmanlı Devleti’nin merkezi gücünün zayıflaması

Osmanlı Devleti; Bulgaristan, Yunanis­tan, Karadağ ve Sırbistan’la savaşmıştır.

 • Devlet, dört cephede birden savaşmış ve bu savaşları kaybetmiştir.

Not: Orduya siyasetin girmiş olması, orduda karışıklıkların yaşanması ve cephelere yeteri kadar askeri gücün gönderilememesi sebepleriyle Osmanlı savaşı kaybetmiştir. Savaş öncesinde Balkanlar’da 200 taburluk (75,000 askerlik) bir askeri kuvvet terhis edilmiştir. Savaş sonunda Londra Antlaşması imzalanmıştır. www.arabuloku.com Balkan Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki topraklarının çoğunu ele geçirdi.

    LONDRA ANTLAŞMASI (1913)

•   Midye-Enez hattının batısında kalan topraklar, Balkan devletlerine bırakılmıştır. (Edirne, Kırklareli dışarıda kalacak şekilde)

• Ege adalarının geleceği büyük devletlerin eline bırakıldı. Girit adası Yunanistan’a verildi.

•  I. Balkan Savaşı devam ederken Arna­vutluk bağımsızlığını ilan etmiştir

Not: Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti, Arnavutluk olmuştur.

Birinci Balkan Savaşının Sonuçları:

 • Osmanlı Devleti, Ege adalarındaki egemenliğini kaybetmiştir.
 • Bulgaristan’ın toprakları büyüdü, Ege deniziyle kıyısı oluştu.
 • Bab-ı Ali Baskını ile İttihat ve Terakkiciler Osmanlı yönetimini tamamen ellerine geçirdiler.
 • Balkanlarda Türkler azınlık durumuna düştü ve bu azınlık sorunu bugün hala sürmektedir.
 • Bu dönemde Balkanlardan Anadolu’ya büyük göçler olmuştur. www.arabuloku.com Bu göçler Anadolu’da ekonomik ve toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir.

  II. BALKAN SAVASI

    2. Balkan Savaşının Nedenleri:

 1. I. Balkan Savaşı sonucunda Balkanlar­da bir otorite boşluğu oluştu.
 2. Bulgaristan’ın fazla toprak almasından dolayı, diğer Balkan devletlerinin bu duruma tep­ki göstermesi. Yani Balkan devletleri Osmanlıdan aldıkları Balkan topraklarının kendi aralarında paylaşamaması
 • Romanya’nın Bulgaristan’a saldırması ile savaş başlamıştır. Bu savaşta Balkan devletleri Bulgaristan’a saldırınca Osmanlı Devleti de savaşa katılmıştır. I. Balkan Savaşı sonu­cunda fazla toprak alan Bulgaristan’a karşı diğer Balkan Devletleri’nin mücadelesinde, Bul­garistan mağlup olmuştur.

UYARI: Osmanlı Ordusu,  böyle bir fırsattan yararlanarak, Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı.

   II. BALKAN SAVAŞI’NDAN SONRA YAPILAN ANTLAŞMALAR

   BÜKREŞ ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1913)

• Bulgaristan ile Balkan devletleri arasın­da imzalanmıştır.

ÖNEMİ: Bulgaristan’ın almış olduğu toprakları, Balkan Devletleri arasında paylaşılmıştır. Bulgaristan topraklarının bir kısmını Romanya, Yunanistan ve Makedonya’ya bırakmıştır.

İSTANBUL ANTLAŞMASI (10 EYLÜL 1913)

• Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasın­da imzalanmıştır.

ÖNEMİ: Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’nde kalmıştır. Trakya ve Dedeağaç Bulgaristan’da kalmıştır.

• Bulgaristan’da yaşayan Türkler azınlık durumuna düşmüş ve Türklerin eğitim, din ve dil hürriyeti sağlanmıştır.

ATİNA ANTLAŞMASI (14 KASIM 1913)

 • Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılmıştır
 • Yunanistan’da kalan azınlık konumunda­ki Türklere bazı haklar verildi.

ÖNEMİ: Girit dahil Ege Adaları Yunanistan’a verildi. (Gökçeada ve Bozcaada hariç)

 İSTANBUL ANTLAŞMASI (1914)

 • Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında ya­pıldı.
 • İki ülke arasında ortak sınır kalmadığı için görüşmelerde Sırbistan’da kalan Türklerin hakla­rı ve taşınmaz mallarının durumları karara bağ­landı.

Not: Yapılan antlaşmalarda Balkan devletlerinin sınırları içinde kalan Türk topluluğunun durumuna ilişkin hükümler bulunmakta, Balkanlardaki Türk halkının din ve mezhep özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve orta okulların açılması gibi hususlara yer verilmektedir.

Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları

 • Osmanlı son dönemde kaybettiği topraklardan birazını geri aldı,
 • Osmanlı İmparatorluğu yeni kurulan devletler Balkan devletleri karşısında büyük bir yenilgiye uğradı.
 • Meriç Nehri’nin batısındaki tüm topraklarını kaybetti, Osmanlı Devleti Balkan topraklarındaki hâkimiyetini kesin olarak kaybetti.
 • Balkanlardaki Türkler azınlık durumuna düştü ve günümüze kadar devam eden Balkan Türkleri sorunu ortaya çıktı.
 • Bugünkü batı sınırımız büyük ölçüde bel­li oldu.
 • Balkan topraklarındaki siyasi denge bozuldu. Balkanlardaki Türk nüfusu, yapılan göçler nedeniyle azalırken Anadolu’daki Türk nüfusu arttı.
 • Türk ordusunda yenilik gereksinimi orta­ya çıkmıştır. Orduya siyasetin girmesinin olumsuz sonuçları görülmüş oldu.

Bu yazımızda balkan savaşları hakkında bilgi, balkan savaşları özet, balkan savaşları kısa özet, balkan savaşları tarihi, balkan savaşları kısaca, balkan savaşları özet, balkan savaşları sonuçları, Balkan Savaşları kısaca, balkan savaşları nedenleri, Balkan Savaşları kısa özet, Balkan Savaşları konu anlatımı, balkan savaşları haritası, Balkan Savaşları ödev bulunur.

Bu metin Balkan Savaşları ile ilgili özenle hazırlanmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler