B Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Bu bölümde b harfiyle başlayan erkek isimleri, b ile başlayan erkek isimleri, erkek bebek isimleri b harfiyle bulunmaktadır.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Babacan isminin anlamı : Cana yakın, olgun, güvenilir kimse.
Babaç isminin anlamı : Azameti olan, gösterişli.
Babayiğit isminin anlamı : Güçlü kuvvetli. 2. Mert, korkusuz adam, kabadayı. 3. Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan.
Babür isminin anlamı : Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı.
Bafun isminin anlamı : Tunç.
Bagay isminin anlamı : Afacan, yaramaz.
Bager isminin anlamı : Fırtına.
Bağdaş isminin anlamı : Uyuşan, dost, arkadaş.
Bağış isminin anlamı : Bağışlamak işi veya biçimi. 2. Bağışlanan şey, hibe.
Bağışhan isminin anlamı : Hükmeden bağışlayıcı.
Baha isminin anlamı : Kıymet, değer, para.
Bahadır isminin anlamı : Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan kimse.
Bahadırhan isminin anlamı : Güce ve kuvvete hükmeden.
Bahattin isminin anlamı : Dinin güzelliği.
Bahir isminin anlamı : Deniz.
Bahri isminin anlamı : Denizle, denizcilikle ilgili kişi.
Bahti isminin anlamı : Yazgıyla ilgili olan.
Bahtiyar isminin anlamı : Talihli, mutlu, mesut.
Bakanay isminin anlamı : Güzelliği gözle net bir şekilde görülebilen.
Bakır isminin anlamı : Kızıl renkli, kolay işlenir bir madde.
Baki isminin anlamı : Ölümsüz, kalımlı, kalıcı.
Bakur isminin anlamı : Kuzey.
Bala isminin anlamı : Yavru, çocuk.
Balaban isminin anlamı : iri vücutlu, gürbüz.
Balabey isminin anlamı : iri cüsseli ve saygı duyulan kişi.
Balamir isminin anlamı : Tuna kıyılarına kadar fetihler yapmış Türk hükümdarı.
Balatekin isminin anlamı : Güçlü kuvvetli ve uyanık.
Balatürk isminin anlamı : Güçlü kuvvetli Türk.
Balaz isminin anlamı : Ağaç, sürgün.
Balbey isminin anlamı : iyiliksever, hoşgörülü, saygın ve sevecen kişi.
Baldemir isminin anlamı : Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında
Baler isminin anlamı : Bal gibi tatlı kişi.
Balhan isminin anlamı : Bal gibi tatlı yöneten.
Balkı isminin anlamı : Şimşek, ışık, parlayış.
Balkır isminin anlamı : lşıl ışıl parıldayan, ışık saçan.
Balkırtan isminin anlamı : Tan ışığı.
Balkış isminin anlamı : Güzel geçen bir kış mevsimi anlamında.
Balla isminin anlamı : şimşek, ışık, parlayış.
Balsan isminin anlamı : Sevecen ve hoşgörülü hükümdar anlamında.
Baltaş isminin anlamı : Bal gibi tatlı, taş gibi sert.
Barak isminin anlamı : Çok akıllı kimse. 2. Alaca renkli.
Baran isminin anlamı : Direnci kıran güç, ulu, yüksek.
Baran isminin anlamı : Yağmur.
Baranalp isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli.
Baransel isminin anlamı : Güç, kuvvet, erk ile ilgili.
Baray isminin anlamı : Sonsuzluk.
Barbaros isminin anlamı : Büyük Türk denizcisi
Barça isminin anlamı : Tümü anlamında.
Barın isminin anlamı : Güç ve ,kuvvet.
Barış isminin anlamı : Barışmak işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh. 3. Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak .
Barışcan isminin anlamı : Barışı yürekten isteyen.
Barışkan isminin anlamı : Barış sever, barıştan yana olan.
Barik isminin anlamı : Dar, ince, narin. 2. Parıldayan.
Barkal isminin anlamı : Sağlam, güçlü, sert ol
Barkın isminin anlamı : Gezmek, görmek, gezgin.
Barksal isminin anlamı : Güçlü, sağlam.
Barlas isminin anlamı : İyi savaşan, savaşçı.
Bars isminin anlamı : Arının oğul vermesi.
Bartık isminin anlamı : Heykel.
Bartu isminin anlamı : En eski Türk hanlarından biri.
Bartunç isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli, tunç gibi. 2. Sağlam yapılı.
Baruk isminin anlamı : Eskiden kalan kişi.
Basim isminin anlamı : Sempatik kişi
Baskan isminin anlamı : Düşmanı alt etme, yengi.
Baskın isminin anlamı : Saldırı, üstünlük, sıcak, sis.
Basri isminin anlamı : Görmeyle ilgili.
Başar isminin anlamı : Yaptığın işlerde başarıya ulaş, başarılı ol.
Başaran isminin anlamı : Ereğine ulaşan, işlerini yapan.
Başat isminin anlamı : Egemen, en başta gelen, en üstün.
Başaydın isminin anlamı : Aydınlık baş.
Başbuğ isminin anlamı : Eski Türklerde baş, başkan, komutan. 2. Osmanlı İmparatorluğunda savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşan birliğin veya milis güçlerinin komutanı.
Başdemir isminin anlamı : Demir gibi sağlam.
Başdoğan isminin anlamı :  İlk doğan.
Başeğmez isminin anlamı : Baş eğmeyen, yenilmeyen, güçlü.
Başer isminin anlamı : Başta gelen, önder.
Başhan isminin anlamı : Hunların ileri geleni.
Başkal isminin anlamı : Her zaman önde ol.
Başkan isminin anlamı : Bir topluluğun başı, önder, reis.
Başkara isminin anlamı : Başı kara anlamında.
Başkaya isminin anlamı : Temel, esas ve kaya gibi sağlam.
Başkurt isminin anlamı : Başkurdistanda yaşayan Türk halkı veya bu halkın soyundan olan kimse.
Başkut isminin anlamı : Uğurlu insan.
Başman isminin anlamı : İleri gelen, sözü geçen kimse.
Başol isminin anlamı : Yöneten.
Başöz isminin anlamı : Asıl hükümdar, öz yönetici.
Başsoy isminin anlamı : Başkanlar soyundan gelen anlamında. .
Baştemir isminin anlamı : Demir gibi sert başkan anlamında.
Baştuğ isminin anlamı : Başkanlara yaraşacak kadar güzel tuğ anlamında.
Baştugay isminin anlamı : Tugay komutanı.
Baştürk isminin anlamı : Türk ileri gelenlerinden anlamında.
Başur isminin anlamı : Güney.
Batıbay isminin anlamı : Batıda sözü geçen, saygı duyulan kişi.
Batıbey isminin anlamı : Batıda sözü geçen, saygı duyulan kişi.
Batıcan isminin anlamı : İçten ve sevecen kişiliği olan anlamında.
Batıhan isminin anlamı : Batının hükümdarı anlamında.
Batır isminin anlamı : Yiğit.
Batıray isminin anlamı : Hem yiğit, hem ay gibi.
Batırhan isminin anlamı : Yiğit. 2. Kahraman hükümdar.
Batırkan isminin anlamı : Yiğitlik geçmişine sahip anlamında.
Batırsoy isminin anlamı : Yiğitler, kahramanlar soyundan olan anlamında.
Battal isminin anlamı : Cesur, kahraman.
Batu isminin anlamı : Üstün olan.
Batuğ isminin anlamı : Üstün olan, yiğit.
Batuhan isminin anlamı : Yiğit hükümdar.
Batuk isminin anlamı : Güçlü
Batur isminin anlamı : Yiğit, yürekli, bahadır.
Baturalp isminin anlamı : Kahramanlar kahramanı.
Baturay isminin anlamı : Hem yiğit, hem ışıklı.
Baturhan isminin anlamı : Yiğit yönetici.
Baver isminin anlamı : Güvenilir, inanılır.
Bayal isminin anlamı : Saygın ve kudretli.
Bayalan isminin anlamı : Saygın ve etkili kişi.
Bayar isminin anlamı : Ulu, yüce, büyük, yüksek.
Bayat isminin anlamı : Devlet erkanında saygınlığı olan kişi.
Bayat isminin anlamı : Tanrı’nın adlanndan biri.
Baybars isminin anlamı : Bir kaplan türüne verilen ad.
Baybaş isminin anlamı : Zenginliği, saygınlığı ve de bilgeliği nedeniyle kendisine danışılan kişi.
Baybora isminin anlamı : Fırtına, kasırga.
Baycan isminin anlamı : Zengin kimse.
Bayça isminin anlamı : Zengin ve cömert kişi.
Baydak isminin anlamı : Alem, bayrak.
Baydar isminin anlamı : İlhanlı devleti komutanlarından.
Baydır isminin anlamı : Cesur ve güçlü kişi.
Baydu isminin anlamı : İlhanlı hükümdarı.
Baydur isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli, cesur.
Baydıralp isminin anlamı : Cesur ve güçlü kişi.
Bayer isminin anlamı : Zengin ve cömert kişi.
Bayezit/Bayazıt isminin anlamı : Bazı Osmanlı şehzadelerine verilen ad
Baygüç isminin anlamı : Zengin kimse.
Bayhan isminin anlamı : Zenginlik.
Bayhun isminin anlamı : Zengin.
Bayık isminin anlamı : Doğruluğu tartışılmayan söz.
Bayırhan isminin anlamı : Sert hükümdar.
Baykal isminin anlamı : Yaban atı. Moğolistan’da göl.
Baykam isminin anlamı : Sağlığa kavuşturan, sağaltan.
Baykan isminin anlamı : Soylu kişi.
Baykarar Bir tür kuş.
Baykır isminin anlamı : Mehtap.
Baykoca isminin anlamı : Kadının eşi.
Baykor isminin anlamı : Saygın ve zengin kişi.
Baykul isminin anlamı : Saygın ve yardımsever kişi.
Baykurt isminin anlamı : Malı mülkü çok. 2. Kurt gibi güçlü ve saygıdeğer kişi.
Baykut isminin anlamı : Zengin ve uğurlu kişi.
Baykuta isminin anlamı : Zengin uğurlu ve aydınlık kişi.
Baykutay isminin anlamı : Saygın, cömert. 2. Uğurlu ay anlamında.
Baylan isminin anlamı : Nazlı, şımarık. 2. Olgun ve kibar.
Bayman isminin anlamı : Saygın ve zengin kişi.
Bayol isminin anlamı : Zengin ve saygın olması temenni edilen.
Bayraktar isminin anlamı : Bayrak taşıyan kişi anlamında.
Bayram isminin anlamı : Kutlanan gün, sevinç, neşe, zengin kişi.
Bayrav isminin anlamı : Şiddetli.
Bayrı isminin anlamı : Soyu çok eskilere dayanan kimse.
Bayru isminin anlamı : Geçmişi çok eskilere dayanan.
Baysan isminin anlamı : Varlıklı ve ünlü.
Baysoy isminin anlamı : Soyu zengin ve saygın olan kimse anlamında.
Baysu isminin anlamı : Faziletli ve saygın kişi.
Baysungur isminin anlamı : Bir tür yırtıcı kuş.
Baytal isminin anlamı : Kısrak.
Baytaş isminin anlamı : Bir beye hizmet eden kişi, taş gibi güçlü kişi.
Baytekin isminin anlamı : Zengin ve güvenilir.
Baytimur isminin anlamı : Demir gibi sert ve saygın kişi.
Baytok isminin anlamı : Gözü çok yükseklerde olmayan. 2. zengin ve saygın kişi.
Baytüze isminin anlamı : Varlıklı ve haktan yana olan.
Baytüzün isminin anlamı : Varlıklı ve adaletli.
Bayülken isminin anlamı : Eski Türk inançlarında göğün 16. katında duran barış tanrısı.
Bedevi isminin anlamı : Çölde, çadırda yaşayan göçebe. 2. Bedevilik tarikatından olan derviş.
Bedi isminin anlamı : Bir eşi daha bulunmayan benzersiz.
Bedih isminin anlamı : Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında.
Bedii isminin anlamı : 2. Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen.
Bedir isminin anlamı : Dolunay
Bedirhan isminin anlamı : Botan emirlik hanedanlarından büyük bir aile.
Bediz isminin anlamı : Açık, belli, görünen. 2. Süs.
Bedrettin isminin anlamı : XV. yüzyılda Anadolu’nun özgür düşünceli bilginlerinden. 2. Dinsel ışık.
Bedri isminin anlamı : Dolunay.
Bedük isminin anlamı : Ulu kişi,havalı insan.
Beğenç isminin anlamı : Beğeni, güzel bulmak.
Beha isminin anlamı : Ender, zor bulunan.
Behçet isminin anlamı : Sevinç, güzellik, şirinlik.
Behiç isminin anlamı : Şen güzel, güler yüzlü.
Behir isminin anlamı : Deniz.
Behit isminin anlamı : Mucize, garip, şaşma.
Behlül isminin anlamı : Çok gülen, şakacı. 2. Hayırsever kimse.
Behnan isminin anlamı : İyimser ve sempatik kişi anlamında.
Behram isminin anlamı : İran’da kurulan Sesani devleti krallığı. 2. Merih gezegeni
Behzat isminin anlamı : Temiz soylu kişi. 2. Doğuştan iyiliksever anlamında.
Bejin isminin anlamı : Boy, endam.
Bejmer isminin anlamı : Değerli, layık.
Bekam isminin anlamı : İsteklerini elde etmiş kişi.
Bekata isminin anlamı : Geçmişi tavizsiz ve sert olan anlamında.
Beker isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli.
Bekir isminin anlamı : Sabah erken kalkan.
Bektaş isminin anlamı : Taş gibi sağlam, sert taş. 2. Yaşıt.
Bektöre isminin anlamı : Geleneklerine bağlı olan.
Bektürk isminin anlamı : Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan anlamında.
Beledi isminin anlamı : Kıvılcım.
Beledi isminin anlamı : Şimşek.
Belek isminin anlamı : Armağan.
Belekan isminin anlamı : Siirt’te bir aşiret.
Beler isminin anlamı : Hun İmparatoru Attilla’nın dedelerinden.
Belger isminin anlamı : Benzerlerinden ayrı olan .
Beliğ isminin anlamı : Telafuzu düzgün olan.
Bellisan isminin anlamı : Geçmişinin ünlü olmasından dolayı iyi tanınan kişi.
Bellisoy isminin anlamı : Soyu iyi bilinen kişi.
Benam isminin anlamı :Şöhretli ve iyimser kişi.
Bender isminin anlamı : Liman.
Bener isminin anlamı : Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi.
Bengialp isminin anlamı : Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi,
Bengibay isminin anlamı : Saygınlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi.
Bengisan isminin anlamı : Adı sonsuza dek anılacak olan.
Bengisoy isminin anlamı : Soyu sonsuza dek yaşayacak olan.
Bengitaş isminin anlamı : Anıt 2. Ölümsüzlük taşı.
Bentürk isminin anlamı : Türklüğüyle övünen kişi.
Benzer isminin anlamı : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan şey.
Beraat isminin anlamı : iyimserlik, olgunluk, güzellik.
Berat isminin anlamı : Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. 2. Osmanlı imparatorluğunda bir
göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
Beran isminin anlamı : Koç başı.
Berdan isminin anlamı : Bırakmak, terk etmek.
Berdar isminin anlamı : Verimli, faydalı. 2. Yetişkin.
Berez isminin anlamı : Saygı, değer verme, saygın.
Berezan isminin anlamı : Loşkan ve Alişan aşiretlerinden bir kabile.
Berge isminin anlamı : iz.
Berger isminin anlamı : Yönetici, direktör.
Bergin isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli.
Berhan isminin anlamı : Sağlam, güçlü kan. 2. Güçlü komutan
Berk isminin anlamı : Sert, sağlam, katı. 2.Yıldırım
Berkal isminin anlamı : Sağlam, güçlü, sert ol.
Berkan isminin anlamı : Sağlam, güçlü olan.
Berkant isminin anlamı : Bozulmaz yemin. 2. Sağlam, güçlü.
Berkay isminin anlamı : Güçlü ve ay gibi.
Berke isminin anlamı : Kamçı, kırbaç.
Berkel isminin anlamı : Güçlü el, sağlam.
Berkem isminin anlamı : Sağlamlaştırılmış. 2. Silahlanmış halk.
Berker isminin anlamı : Güçlü, sağlam erkek.
Berketi isminin anlamı : Saygıdeğer, önemli kişi.
Berki isminin anlamı : Çok parlak.
Berkin isminin anlamı : Çok kuvvetli. 2. Pekiştirilmiş.
Berkkan isminin anlamı : Geçmişi sağlam olan anlamında.
Berkman isminin anlamı : Kişiliği sağlam olan kimse anlamında.
Berkmen isminin anlamı : Kişiliği sağlam olan kimse anlamında.
Berkok isminin anlamı : Güçlü ok.
Berkol isminin anlamı : Güçlü, sağlam ol.
Beröz isminin anlamı : Özü sağlam olan kişi anlamında.
Berksal isminin anlamı : Güçlü, sağlam.
Berksan isminin anlamı : Adı, sanı güçlü sağlam bilinen.
Berksay isminin anlamı : Sert kaya.
Berksin isminin anlamı : Güçlü, sağlam, kuvvetli.
Berksoy isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli soy.
Berksu isminin anlamı : Sert su.
Berksun isminin anlamı : Gücünü ver.
Berktan isminin anlamı : Tanyeri gibi güzel ve güçlü.
Berktin isminin anlamı : Güçlü ruh.
Berkün isminin anlamı : Sağlam ün, şan.
Beröz isminin anlamı : Güçlü kimse, özü sağlam.
Berran isminin anlamı : Keskin.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler