B Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Bu bölümde b harfiyle başlayan erkek isimleri, b ile başlayan erkek isimleri, erkek bebek isimleri b harfiyle bulunmaktadır.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Babacan isminin anlamı : Cana yakın, olgun, güvenilir kimse.
Babaç isminin anlamı : Azameti olan, gösterişli.
Babayiğit isminin anlamı : Güçlü kuvvetli. 2. Mert, korkusuz adam, kabadayı. 3. Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan.
Babür isminin anlamı : Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı.
Bafun isminin anlamı : Tunç.
Bagay isminin anlamı : Afacan, yaramaz.
Bager isminin anlamı : Fırtına.
Bağdaş isminin anlamı : Uyuşan, dost, arkadaş.
Bağış isminin anlamı : Bağışlamak işi veya biçimi. 2. Bağışlanan şey, hibe.
Bağışhan isminin anlamı : Hükmeden bağışlayıcı.
Baha isminin anlamı : Kıymet, değer, para.
Bahadır isminin anlamı : Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan kimse.
Bahadırhan isminin anlamı : Güce ve kuvvete hükmeden.
Bahattin isminin anlamı : Dinin güzelliği.
Bahir isminin anlamı : Deniz.
Bahri isminin anlamı : Denizle, denizcilikle ilgili kişi.
Bahti isminin anlamı : Yazgıyla ilgili olan.
Bahtiyar isminin anlamı : Talihli, mutlu, mesut.
Bakanay isminin anlamı : Güzelliği gözle net bir şekilde görülebilen.
Bakır isminin anlamı : Kızıl renkli, kolay işlenir bir madde.
Baki isminin anlamı : Ölümsüz, kalımlı, kalıcı.
Bakur isminin anlamı : Kuzey.
Bala isminin anlamı : Yavru, çocuk.
Balaban isminin anlamı : iri vücutlu, gürbüz.
Balabey isminin anlamı : iri cüsseli ve saygı duyulan kişi.
Balamir isminin anlamı : Tuna kıyılarına kadar fetihler yapmış Türk hükümdarı.
Balatekin isminin anlamı : Güçlü kuvvetli ve uyanık.
Balatürk isminin anlamı : Güçlü kuvvetli Türk.
Balaz isminin anlamı : Ağaç, sürgün.
Balbey isminin anlamı : iyiliksever, hoşgörülü, saygın ve sevecen kişi.
Baldemir isminin anlamı : Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında
Baler isminin anlamı : Bal gibi tatlı kişi.
Balhan isminin anlamı : Bal gibi tatlı yöneten.
Balkı isminin anlamı : Şimşek, ışık, parlayış.
Balkır isminin anlamı : lşıl ışıl parıldayan, ışık saçan.
Balkırtan isminin anlamı : Tan ışığı.
Balkış isminin anlamı : Güzel geçen bir kış mevsimi anlamında.
Balla isminin anlamı : şimşek, ışık, parlayış.
Balsan isminin anlamı : Sevecen ve hoşgörülü hükümdar anlamında.
Baltaş isminin anlamı : Bal gibi tatlı, taş gibi sert.
Barak isminin anlamı : Çok akıllı kimse. 2. Alaca renkli.
Baran isminin anlamı : Direnci kıran güç, ulu, yüksek.
Baran isminin anlamı : Yağmur.
Baranalp isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli.
Baransel isminin anlamı : Güç, kuvvet, erk ile ilgili.
Baray isminin anlamı : Sonsuzluk.
Barbaros isminin anlamı : Büyük Türk denizcisi
Barça isminin anlamı : Tümü anlamında.
Barın isminin anlamı : Güç ve ,kuvvet.
Barış isminin anlamı : Barışmak işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh. 3. Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak .
Barışcan isminin anlamı : Barışı yürekten isteyen.
Barışkan isminin anlamı : Barış sever, barıştan yana olan.
Barik isminin anlamı : Dar, ince, narin. 2. Parıldayan.
Barkal isminin anlamı : Sağlam, güçlü, sert ol
Barkın isminin anlamı : Gezmek, görmek, gezgin.
Barksal isminin anlamı : Güçlü, sağlam.
Barlas isminin anlamı : İyi savaşan, savaşçı.
Bars isminin anlamı : Arının oğul vermesi.
Bartık isminin anlamı : Heykel.
Bartu isminin anlamı : En eski Türk hanlarından biri.
Bartunç isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli, tunç gibi. 2. Sağlam yapılı.
Baruk isminin anlamı : Eskiden kalan kişi.
Basim isminin anlamı : Sempatik kişi
Baskan isminin anlamı : Düşmanı alt etme, yengi.
Baskın isminin anlamı : Saldırı, üstünlük, sıcak, sis.
Basri isminin anlamı : Görmeyle ilgili.
Başar isminin anlamı : Yaptığın işlerde başarıya ulaş, başarılı ol.
Başaran isminin anlamı : Ereğine ulaşan, işlerini yapan.
Başat isminin anlamı : Egemen, en başta gelen, en üstün.
Başaydın isminin anlamı : Aydınlık baş.
Başbuğ isminin anlamı : Eski Türklerde baş, başkan, komutan. 2. Osmanlı İmparatorluğunda savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşan birliğin veya milis güçlerinin komutanı.
Başdemir isminin anlamı : Demir gibi sağlam.
Başdoğan isminin anlamı :  İlk doğan.
Başeğmez isminin anlamı : Baş eğmeyen, yenilmeyen, güçlü.
Başer isminin anlamı : Başta gelen, önder.
Başhan isminin anlamı : Hunların ileri geleni.
Başkal isminin anlamı : Her zaman önde ol.
Başkan isminin anlamı : Bir topluluğun başı, önder, reis.
Başkara isminin anlamı : Başı kara anlamında.
Başkaya isminin anlamı : Temel, esas ve kaya gibi sağlam.
Başkurt isminin anlamı : Başkurdistanda yaşayan Türk halkı veya bu halkın soyundan olan kimse.
Başkut isminin anlamı : Uğurlu insan.
Başman isminin anlamı : İleri gelen, sözü geçen kimse.
Başol isminin anlamı : Yöneten.
Başöz isminin anlamı : Asıl hükümdar, öz yönetici.
Başsoy isminin anlamı : Başkanlar soyundan gelen anlamında. .
Baştemir isminin anlamı : Demir gibi sert başkan anlamında.
Baştuğ isminin anlamı : Başkanlara yaraşacak kadar güzel tuğ anlamında.
Baştugay isminin anlamı : Tugay komutanı.
Baştürk isminin anlamı : Türk ileri gelenlerinden anlamında.
Başur isminin anlamı : Güney.
Batıbay isminin anlamı : Batıda sözü geçen, saygı duyulan kişi.
Batıbey isminin anlamı : Batıda sözü geçen, saygı duyulan kişi.
Batıcan isminin anlamı : İçten ve sevecen kişiliği olan anlamında.
Batıhan isminin anlamı : Batının hükümdarı anlamında.
Batır isminin anlamı : Yiğit.
Batıray isminin anlamı : Hem yiğit, hem ay gibi.
Batırhan isminin anlamı : Yiğit. 2. Kahraman hükümdar.
Batırkan isminin anlamı : Yiğitlik geçmişine sahip anlamında.
Batırsoy isminin anlamı : Yiğitler, kahramanlar soyundan olan anlamında.
Battal isminin anlamı : Cesur, kahraman.
Batu isminin anlamı : Üstün olan.
Batuğ isminin anlamı : Üstün olan, yiğit.
Batuhan isminin anlamı : Yiğit hükümdar.
Batuk isminin anlamı : Güçlü
Batur isminin anlamı : Yiğit, yürekli, bahadır.
Baturalp isminin anlamı : Kahramanlar kahramanı.
Baturay isminin anlamı : Hem yiğit, hem ışıklı.
Baturhan isminin anlamı : Yiğit yönetici.
Baver isminin anlamı : Güvenilir, inanılır.
Bayal isminin anlamı : Saygın ve kudretli.
Bayalan isminin anlamı : Saygın ve etkili kişi.
Bayar isminin anlamı : Ulu, yüce, büyük, yüksek.
Bayat isminin anlamı : Devlet erkanında saygınlığı olan kişi.
Bayat isminin anlamı : Tanrı’nın adlanndan biri.
Baybars isminin anlamı : Bir kaplan türüne verilen ad.
Baybaş isminin anlamı : Zenginliği, saygınlığı ve de bilgeliği nedeniyle kendisine danışılan kişi.
Baybora isminin anlamı : Fırtına, kasırga.
Baycan isminin anlamı : Zengin kimse.
Bayça isminin anlamı : Zengin ve cömert kişi.
Baydak isminin anlamı : Alem, bayrak.
Baydar isminin anlamı : İlhanlı devleti komutanlarından.
Baydır isminin anlamı : Cesur ve güçlü kişi.
Baydu isminin anlamı : İlhanlı hükümdarı.
Baydur isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli, cesur.
Baydıralp isminin anlamı : Cesur ve güçlü kişi.
Bayer isminin anlamı : Zengin ve cömert kişi.
Bayezit/Bayazıt isminin anlamı : Bazı Osmanlı şehzadelerine verilen ad
Baygüç isminin anlamı : Zengin kimse.
Bayhan isminin anlamı : Zenginlik.
Bayhun isminin anlamı : Zengin.
Bayık isminin anlamı : Doğruluğu tartışılmayan söz.
Bayırhan isminin anlamı : Sert hükümdar.
Baykal isminin anlamı : Yaban atı. Moğolistan’da göl.
Baykam isminin anlamı : Sağlığa kavuşturan, sağaltan.
Baykan isminin anlamı : Soylu kişi.
Baykarar Bir tür kuş.
Baykır isminin anlamı : Mehtap.
Baykoca isminin anlamı : Kadının eşi.
Baykor isminin anlamı : Saygın ve zengin kişi.
Baykul isminin anlamı : Saygın ve yardımsever kişi.
Baykurt isminin anlamı : Malı mülkü çok. 2. Kurt gibi güçlü ve saygıdeğer kişi.
Baykut isminin anlamı : Zengin ve uğurlu kişi.
Baykuta isminin anlamı : Zengin uğurlu ve aydınlık kişi.
Baykutay isminin anlamı : Saygın, cömert. 2. Uğurlu ay anlamında.
Baylan isminin anlamı : Nazlı, şımarık. 2. Olgun ve kibar.
Bayman isminin anlamı : Saygın ve zengin kişi.
Bayol isminin anlamı : Zengin ve saygın olması temenni edilen.
Bayraktar isminin anlamı : Bayrak taşıyan kişi anlamında.
Bayram isminin anlamı : Kutlanan gün, sevinç, neşe, zengin kişi.
Bayrav isminin anlamı : Şiddetli.
Bayrı isminin anlamı : Soyu çok eskilere dayanan kimse.
Bayru isminin anlamı : Geçmişi çok eskilere dayanan.
Baysan isminin anlamı : Varlıklı ve ünlü.
Baysoy isminin anlamı : Soyu zengin ve saygın olan kimse anlamında.
Baysu isminin anlamı : Faziletli ve saygın kişi.
Baysungur isminin anlamı : Bir tür yırtıcı kuş.
Baytal isminin anlamı : Kısrak.
Baytaş isminin anlamı : Bir beye hizmet eden kişi, taş gibi güçlü kişi.
Baytekin isminin anlamı : Zengin ve güvenilir.
Baytimur isminin anlamı : Demir gibi sert ve saygın kişi.
Baytok isminin anlamı : Gözü çok yükseklerde olmayan. 2. zengin ve saygın kişi.
Baytüze isminin anlamı : Varlıklı ve haktan yana olan.
Baytüzün isminin anlamı : Varlıklı ve adaletli.
Bayülken isminin anlamı : Eski Türk inançlarında göğün 16. katında duran barış tanrısı.
Bedevi isminin anlamı : Çölde, çadırda yaşayan göçebe. 2. Bedevilik tarikatından olan derviş.
Bedi isminin anlamı : Bir eşi daha bulunmayan benzersiz.
Bedih isminin anlamı : Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında.
Bedii isminin anlamı : 2. Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen.
Bedir isminin anlamı : Dolunay
Bedirhan isminin anlamı : Botan emirlik hanedanlarından büyük bir aile.
Bediz isminin anlamı : Açık, belli, görünen. 2. Süs.
Bedrettin isminin anlamı : XV. yüzyılda Anadolu’nun özgür düşünceli bilginlerinden. 2. Dinsel ışık.
Bedri isminin anlamı : Dolunay.
Bedük isminin anlamı : Ulu kişi,havalı insan.
Beğenç isminin anlamı : Beğeni, güzel bulmak.
Beha isminin anlamı : Ender, zor bulunan.
Behçet isminin anlamı : Sevinç, güzellik, şirinlik.
Behiç isminin anlamı : Şen güzel, güler yüzlü.
Behir isminin anlamı : Deniz.
Behit isminin anlamı : Mucize, garip, şaşma.
Behlül isminin anlamı : Çok gülen, şakacı. 2. Hayırsever kimse.
Behnan isminin anlamı : İyimser ve sempatik kişi anlamında.
Behram isminin anlamı : İran’da kurulan Sesani devleti krallığı. 2. Merih gezegeni
Behzat isminin anlamı : Temiz soylu kişi. 2. Doğuştan iyiliksever anlamında.
Bejin isminin anlamı : Boy, endam.
Bejmer isminin anlamı : Değerli, layık.
Bekam isminin anlamı : İsteklerini elde etmiş kişi.
Bekata isminin anlamı : Geçmişi tavizsiz ve sert olan anlamında.
Beker isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli.
Bekir isminin anlamı : Sabah erken kalkan.
Bektaş isminin anlamı : Taş gibi sağlam, sert taş. 2. Yaşıt.
Bektöre isminin anlamı : Geleneklerine bağlı olan.
Bektürk isminin anlamı : Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan anlamında.
Beledi isminin anlamı : Kıvılcım.
Beledi isminin anlamı : Şimşek.
Belek isminin anlamı : Armağan.
Belekan isminin anlamı : Siirt’te bir aşiret.
Beler isminin anlamı : Hun İmparatoru Attilla’nın dedelerinden.
Belger isminin anlamı : Benzerlerinden ayrı olan .
Beliğ isminin anlamı : Telafuzu düzgün olan.
Bellisan isminin anlamı : Geçmişinin ünlü olmasından dolayı iyi tanınan kişi.
Bellisoy isminin anlamı : Soyu iyi bilinen kişi.
Benam isminin anlamı :Şöhretli ve iyimser kişi.
Bender isminin anlamı : Liman.
Bener isminin anlamı : Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi.
Bengialp isminin anlamı : Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi,
Bengibay isminin anlamı : Saygınlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi.
Bengisan isminin anlamı : Adı sonsuza dek anılacak olan.
Bengisoy isminin anlamı : Soyu sonsuza dek yaşayacak olan.
Bengitaş isminin anlamı : Anıt 2. Ölümsüzlük taşı.
Bentürk isminin anlamı : Türklüğüyle övünen kişi.
Benzer isminin anlamı : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan şey.
Beraat isminin anlamı : iyimserlik, olgunluk, güzellik.
Berat isminin anlamı : Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. 2. Osmanlı imparatorluğunda bir
göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
Beran isminin anlamı : Koç başı.
Berdan isminin anlamı : Bırakmak, terk etmek.
Berdar isminin anlamı : Verimli, faydalı. 2. Yetişkin.
Berez isminin anlamı : Saygı, değer verme, saygın.
Berezan isminin anlamı : Loşkan ve Alişan aşiretlerinden bir kabile.
Berge isminin anlamı : iz.
Berger isminin anlamı : Yönetici, direktör.
Bergin isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli.
Berhan isminin anlamı : Sağlam, güçlü kan. 2. Güçlü komutan
Berk isminin anlamı : Sert, sağlam, katı. 2.Yıldırım
Berkal isminin anlamı : Sağlam, güçlü, sert ol.
Berkan isminin anlamı : Sağlam, güçlü olan.
Berkant isminin anlamı : Bozulmaz yemin. 2. Sağlam, güçlü.
Berkay isminin anlamı : Güçlü ve ay gibi.
Berke isminin anlamı : Kamçı, kırbaç.
Berkel isminin anlamı : Güçlü el, sağlam.
Berkem isminin anlamı : Sağlamlaştırılmış. 2. Silahlanmış halk.
Berker isminin anlamı : Güçlü, sağlam erkek.
Berketi isminin anlamı : Saygıdeğer, önemli kişi.
Berki isminin anlamı : Çok parlak.
Berkin isminin anlamı : Çok kuvvetli. 2. Pekiştirilmiş.
Berkkan isminin anlamı : Geçmişi sağlam olan anlamında.
Berkman isminin anlamı : Kişiliği sağlam olan kimse anlamında.
Berkmen isminin anlamı : Kişiliği sağlam olan kimse anlamında.
Berkok isminin anlamı : Güçlü ok.
Berkol isminin anlamı : Güçlü, sağlam ol.
Beröz isminin anlamı : Özü sağlam olan kişi anlamında.
Berksal isminin anlamı : Güçlü, sağlam.
Berksan isminin anlamı : Adı, sanı güçlü sağlam bilinen.
Berksay isminin anlamı : Sert kaya.
Berksin isminin anlamı : Güçlü, sağlam, kuvvetli.
Berksoy isminin anlamı : Güçlü, kuvvetli soy.
Berksu isminin anlamı : Sert su.
Berksun isminin anlamı : Gücünü ver.
Berktan isminin anlamı : Tanyeri gibi güzel ve güçlü.
Berktin isminin anlamı : Güçlü ruh.
Berkün isminin anlamı : Sağlam ün, şan.
Beröz isminin anlamı : Güçlü kimse, özü sağlam.
Berran isminin anlamı : Keskin.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir