B Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

B Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

Bu sayfamızda B Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri,  B Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri, B İle Başlayan Bayan İsimleri, B Harfi İle Başlayan Kız İsimleri bulunmaktadır.

Bacı isminin anlamı:   1. Büyük kız kardeş, abla. 2. Tarikat şeyhlerinin karısı. 3. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen bir unvan.

Bade isminin anlamı:  İçki, şarap.

Badegül isminin anlamı:  Gül renkli şarap.

Badiye isminin anlamı:  Çöl kır, çöllük yer.

Bağdagül isminin anlamı:  “Badegül”  isminin anlamı:  2. Bağda yetişen yabani gül.

Bağdat isminin anlamı:  Irak’ın başkenti.

Bağlan isminin anlamı:  Birisini sev ve ona her zaman için sadık ol.

Bahar isminin anlamı:  1. İlk yaz, ilkbahar. 2. Güzellik, gençlik çağı. 3.Biber, tarçın, kimyon gibi kokulu şeyler.

Baharcan isminin anlamı:  Genç ve candan dost.

Bahargül isminin anlamı:  Bahar gülü.

Bahariye isminin anlamı:  Divan edebiyatında bahar tasviri ile bağlayan kaside.

Baharnaz isminin anlamı:  Genç ve nazlı.

Baharnur isminin anlamı:  Gençliğini yansıtan.

Baharsu isminin anlamı:  Genç ve saf olan.

Baharsun isminin anlamı:  Gençliği ve saflığıyla örnek olan.

Bahanur isminin anlamı:  Değerli Işık

Bahire isminin anlamı:  ışıklı, ışık saçan.

Bahise isminin anlamı:  Söz konusu edilen.

Bahriye isminin anlamı:  Denizle ilgili.

Bahtıay isminin anlamı:  Ay kadar güzel olması temenni edilen.

Bahtıcan isminin anlamı:  Doğuştan yürekli, içten olan.

Bahtıela isminin anlamı:  Güzel olmaya mecbur olan.

Bahtınaz isminin anlamı:  Nazlı bir karaktere sahip olan.

Bahtınur isminin anlamı:  Talihi, şansı, kaderiyle çevresine ışık saçan.

Bahtışen isminin anlamı:  Neşeli, şanslı bir kadere sahip olan.

Bakanay isminin anlamı:  Apaçık görünen ay.

Bakinaz isminin anlamı:  Nazlılığı geçmişinden gelen.

Bakiye isminin anlamı:  Arta kalan, kalıntı.

Bakur isminin anlamı:  Yırtıcı bir kuş, kuzey.

Balahanım isminin anlamı:  Yavru hanım, küçük hanım, minnacık.

Balca isminin anlamı:  Bal gibi tatlı, şeker kız.

Balcan isminin anlamı:  Çok şeker, candan dost.

Baldan isminin anlamı:  Özü bal gibi tatlı olan.

Balam isminin anlamı:  Tatlım, güzelim.

Balan isminin anlamı:  Yar, sevgili, aşık olunan.

Balkı isminin anlamı:  1. Güzel, süslü, parlak. 2. Ağrı, sancı.

Balkın isminin anlamı:  Güzelliğiyle parıldayan.

Balkır isminin anlamı:  1. Parıltı. 2. şimşek.

Balkız isminin anlamı:  Sevimliliği ve güzelliğiyle bilinen, öyle tanınan.

Ballı isminin anlamı:  Şanslı ve sevimli.

Balnur isminin anlamı:  Güzelliği ve sevimliliğiyle ışık saçan.

Balsu isminin anlamı:  Sevimli ve saf olan.

Balşeker isminin anlamı:  Tatlılar tatlısı bir güzelliği olan.

Banu isminin anlamı:  1. Hatun, hanım, kadın. 2. Yeni evli gelin.

Banuhan isminin anlamı: 1. Hatun hükümdar.

Barın isminin anlamı:  1.Güçlü, yaşayan.2. Erk.

Baria isminin anlamı:  İdeal güzellikte ve mükemmelikte olan.

Barika isminin anlamı:  Şimşek, yıldırım.

Basıra isminin anlamı:  Görme yetisi.

Basire isminin anlamı:  Ekin, Kültür.

Basiret isminin anlamı:  Sezgili, uzak görüşlü, kavrayışlı.

Basriye isminin anlamı:  Görme yetisi ile ilgili.

Başak isminin anlamı:  Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı.

Başay isminin anlamı:  Ayın yuvarlak hali .

Baweri isminin anlamı:  İnanç, inanmak, iman.

Bayan isminin anlamı:  Kadın, hatun, hanım.

Beder isminin anlamı:  Kumaş süsleme.

Bedew isminin anlamı:  Güzel, muhteşem, şahane.

Bedia isminin anlamı:  Güzellik değeri bakımından üstün olan, çok çok güzel.

Bedihe isminin anlamı:  Güzel söz.

Bedirnisa isminin anlamı:  Dolunay kadar güzel olan kadınlar.

Bedreka isminin anlamı:  Yol gösteren, kılavuz, önder.

Begüm isminin anlamı:  Kadın hükümdar. Begim isminin anlamı:  “Begüm”

Behewri isminin anlamı:  1. Eşsiz, benzersiz, saf. 2. Katışıksız.

Behice isminin anlamı:  Güzel. 2. şen şakrak.

Behin isminin anlamı:  İyinin, iyisi.

Behir isminin anlamı:  Badem, çağla.

Behire isminin anlamı:  Soyluluğu ve iyilik severliğiyle ün kazanmış kadın.

Behiye isminin anlamı:  Güzel.

Behnane isminin anlamı:  Yüzünden tebessümü eksik olmayan kadın.

Behra isminin anlamı:  Onun için, ondan dolayı.

Beken isminin anlamı:  Dayanıklı, güçlü.

Belçım isminin anlamı:  Yaprak.

Belgi isminin anlamı:  1.Bir şeyi, benzerlerinden ayıran özellik. 2. Duyuş, düşünüş ve inançtaki ayrı özellik.

Belgin isminin anlamı:  1. Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. 2. Yapraklı, yaprak gibi ince.

Belgün isminin anlamı:   Açık, aydınlık gün.

Belik isminin anlamı:  Saç örgüsü.

Belin isminin anlamı:  Korku ile şaşkın şaşkın bakmak.

Beliz isminin anlamı:  İşaret, alamet

Belkıs isminin anlamı:  Efsaneye göre, Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı.

Belma isminin anlamı:  Uysal sakin.

Belur isminin anlamı:  Billur, billurdan olan.

Benam isminin anlamı:  1.Tanınmış ünlü olan. 2. şan şöhret sahibi.

Benay isminin anlamı:  Ben ayım, ay gibi.

Bencan isminin anlamı:  İçten candan insan.

Bender isminin anlamı:  Harman.

Bendewar isminin anlamı:  Gönülden bağlı, yakın, sıcak insan.

Benefşe isminin anlamı:  1.Menekşe. 2. Mor renk.

Benefşi isminin anlamı:  Menekşe rengi.

Benek isminin anlamı:  Küçük güzel nokta, lekeler.

Bengü isminin anlamı:  “Bengi”

Bengücan isminin anlamı:  Sonsuza kadar dost olan; dost kalan .

Bengühan isminin anlamı:  Ölümsüz kadın hükümdar.

Bengül isminin anlamı:  Gül gibi.

Benian isminin anlamı:  Her zaman anılan, aranılan.

Benli isminin anlamı:  Küçük, güzel, sevimli, beni olan.

Benligül isminin anlamı:  Güle benzer beni olan.

Bennur isminin anlamı:  Işık saçan.

Benşen isminin anlamı:  şen şakrak bir kişiliği olan.

Berca isminin anlamı:  Uygun, yerinde, tam.

Berceste isminin anlamı:  Güzel, seçkin.

Berdest isminin anlamı:  Hazır, amade, esir olmuş.

Berti isminin anlamı:  Zambak.

Berfu isminin anlamı:  Kar tanesi.

Bergiran isminin anlamı:  Yas tutan, ağlayan, hüzünlü.

Bergüzar isminin anlamı:  Anılmak üzere verilmiş armağan.

Berhayat isminin anlamı:  Yaşayan, hayatta olan.

Beria isminin anlamı:  Güzel ve olgun oluşu ile akranlarından üstün olan sevgili.

Beriye isminin anlamı:  Kurtulmuş.

Berkiye isminin anlamı:  Keskin, parlak ışık.

Bermal isminin anlamı:  Dağ tepesi, doruk, zirve.

Berrak isminin anlamı:  Duru, temiz, aydınlık, açık.

Berrin isminin anlamı:  En yüksek, en yüce.

Bersun isminin anlamı:  Karın ilk yağışı.

Berşe isminin anlamı:  Tamamı.

Besalet isminin anlamı:  Yiğitlik, yararlılık.

Besime isminin anlamı:  Sevimli, güler yüzlü.

Beste isminin anlamı:  Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü.

Bestegül isminin anlamı:  Gül kadar güzel ve duygulu.

Bestenigür isminin anlamı:  Türk müziğinde bir makam adı.

Besti isminin anlamı:  1. Irmak kıyılarındaki taşlık yerler. 2. Gönül bağı,

Beşire isminin anlamı:  Müjde veren.

Betigül isminin anlamı:  Gül yüzlü,

Betil isminin anlamı:  “Betül”

Betül isminin anlamı:  Namusuna çok düşkün olan.

Betülay isminin anlamı:  Ay gibi bakir olan.

Betülcan isminin anlamı:  Namuslu, içten kişi.

Beyhatun isminin anlamı:  Bir bey gibi saygın olan kadın.

Beylem isminin anlamı:  Açılmamış pamuk kozası.

Beyza isminin anlamı:  Çok temiz, çok beyaz.

Beyzi isminin anlamı:  Yumurta biçiminde olan.

Bezek isminin anlamı:  1. Süs, ziynet, 2. Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.

Bezen isminin anlamı:  Süslen.

Bındar isminin anlamı:  Olgun meyveler.

Bibi isminin anlamı:  Babanın kız kardeşi, hala.

Bidar isminin anlamı:  Uyanık, kurnaz.

Bigane isminin anlamı: 1. İlgisiz, kayıtsız. 2. Yabancı.

Bige isminin anlamı:  Evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan. Bike isminin anlamı:  “Bige”

Bigül isminin anlamı:  Gülmesi temenni edilen.

Bigüm isminin anlamı:  “Begüm”

Bigüzar isminin anlamı:  Çok becerikli.

Bihan isminin anlamı:  İyiliksever.

Bihin isminin anlamı:  İyinin, iyisi.

Bihter isminin anlamı:  Daha iyi, en iyi.

Bilay isminin anlamı:  Bilinen ay.

Bilcan isminin anlamı:  Bilgili dost.

Bilgican isminin anlamı:  Bilgili dost

Bilginaz isminin anlamı:  Nazlı, bilgili.

Bilginur isminin anlamı:  Bilginin, bilimin ışığı.

Bilgiser isminin anlamı:  Bilgisini gözler önüne seren.

Bilgisoy isminin anlamı:  Çok bilgili bir soydan gelen.

Bilgisu isminin anlamı:  Su gibi çok; bilgisi olan.

Bilgisun isminin anlamı:  Bilgisinden faydalanılan.

Bilgücan isminin anlamı:  Bilgili dost.

Bilgül isminin anlamı:  Çok bilgili ve de güzel.

Bilgün isminin anlamı:  Günün kıymetini bilen, onu değerlendiren.

Bilgünaz isminin anlamı:  Nazlı, bilgili.

Bilgünur isminin anlamı:  Bilge kişi.

Bilgüz. Bilinen sonbahar.

Bilgüzar isminin anlamı:  Bilgili, becerikli.

Bilgüsu isminin anlamı:  Çok aydın düşünceleri olan.

Bilgüşah isminin anlamı:  Bilgili, güçlü.

Bilgüşan isminin anlamı:  Bilgili olmasıyla ünlenmiş,

Bilgüşen isminin anlamı:  Şen şakrak, kalender.

Bilgüten isminin anlamı:  Teni çok güzel olan.

Bilgüyar isminin anlamı:  Çok bilgili sevgili.

Billur isminin anlamı:  1.Duru, temiz kesme cam, kristal. 2. Temiz pırıl pırıl insan.

Bilnaz isminin anlamı:  Çok naz eden.

Bilnur isminin anlamı:  Bilge kişi.

Bilsen isminin anlamı:  Bilgili olan, bilimle uğraşan.

Bilsev isminin anlamı:  Bilimi, bilgiyi seven, araştıran.

Bilsu isminin anlamı:  Saflık ve bilgi timsali.

Bilşan isminin anlamı:  Bilgililiğiyle ünlenmiş olan.

Bilşen isminin anlamı:  şakacı kız.

Bilten isminin anlamı:  Bilgili olduğu bilinen.

Bilyar isminin anlamı:  Bilgili sevgili.

Binay isminin anlamı:  Öylesine güzel ki bin tane ay eder.

Binbahar isminin anlamı:  Baharın güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Bincan isminin anlamı:  Eşi bulunmaz dost, en iyi arkadaş.

Bindal isminin anlamı:  Her yanından gençlik fışkıran.

Binfer isminin anlamı:  Her yöne ışık saçan.

Bingül isminin anlamı:  Çok güzel, bin gül kadar güzel.

Bingülen isminin anlamı:  1.Herkesten daha fazla gülen. 2. Gülümseyen

Bingün isminin anlamı:  Bin gün anlamında.

Bingüz isminin anlamı:  Sonbaharın güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Bingüzar isminin anlamı:  Herkesten çok daha fazla becerikli.

Binhan isminin anlamı:  Binlerin hükümdarı.

Binidar isminin anlamı:  Temsilci, yönetici, elçi.

Biniz isminin anlamı:  Çok yakın ve gideceği yeri olan.

Binnaz isminin anlamı:  Nazlı, cilveli, kaprisli.

Binnur isminin anlamı:  Binlerce ışık saçan.

Binsel isminin anlamı:  Gereğinden fazla coşkulu.

Binsen isminin anlamı:  Çokluğu temsil eden.

Binser isminin anlamı:  Güzelliğini defalarca sergileyen;

Binsev isminin anlamı:  Herkese sevgi gösteren.

Binsever isminin anlamı:  Herkesi seven.

Binsoy isminin anlamı:  Çok kalabalık bir soydan gelen.

Binsu isminin anlamı:  Herkesten daha temiz, daha berrak.

Binsun isminin anlamı:  Güzelliğini defalarca sunan.

Binşah isminin anlamı:  Herkesin lideri.

Binşan isminin anlamı:  Her konuda şan ve şöhret sahibi olmuş.

Bintan isminin anlamı:  Tan güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Binyar isminin anlamı:  Herkesin sevgilisi.

Binzet isminin anlamı:  Güzel, kişilikli, saygın.

Biray isminin anlamı:  Eşi ve benzeri görülmemiş güzellikte olan.

Birben isminin anlamı:  Tek olan.

Birçek isminin anlamı:  Kakül, zülüf.

Birçiçek isminin anlamı:  Eşi benzeri bulunmaz güzellikte olan.

Birdar isminin anlamı:  Anıt, abide.

Birdil isminin anlamı:  Çok büyük ikna yeteneğine sahip olan.

Bireda isminin anlamı:  Naz yapmakta üstüne olmayan.

Birela isminin anlamı:  Ela gözlerinin güzelliği diğer fiziksel güzellikleriyle bütünleşmiş olan.

Birfer isminin anlamı:  Karanlıktaki tek ışık.

Birgen isminin anlamı:  Yalnız yaşamayı seven.

Birgi isminin anlamı:  Ödemiş’te bir belde.

Birgül isminin anlamı:  1. Tek ve güzel bir gül. 2. Gülüşüyle benzersiz olan.

Birgün isminin anlamı:  Günün biri.

Birgüz isminin anlamı:  Eşsiz sonbahar.

Birgüzar isminin anlamı:  Çok becerikli.

Biricik isminin anlamı:  Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegane.

Birik isminin anlamı:  Sinirli.

Birikim isminin anlamı:  1. Bir yerde toplanıp yığılma. 2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü.

Birim isminin anlamı:  1.Bir tanem 2. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri. 3. Örnek seçilen.

Birnaz isminin anlamı:  1. Az nazlı. 2. Nazıyla ünlenen.

Birnigar isminin anlamı:  Eşsiz güzellikte, resim gibi.

Birnur isminin anlamı:  Nur saçan.

Birsal isminin anlamı:  Eşsizliğiyle tanınan.

Birsay isminin anlamı:  Saygı gösterilmesi gereken kişi.

Birsen isminin anlamı:  Sadece ve tek sen.

Birser isminin anlamı:  Eşsiz güzelliğini sergileyen.

Birseren isminin anlamı:  Eşsiz güzelliğini gözler önüne seren.

Birses isminin anlamı:  Eşsiz güzellikte sese sahip olan.

Birsev isminin anlamı:  Tek sevgili.

Birseven isminin anlamı:  Tek kişiyi seven.

Birsever isminin anlamı:  Sevilen her şeyi paylaşabilen.

Birsin isminin anlamı:  Biriciksin, teksin, eşin benzerin yok.

Birsu isminin anlamı:  “Bir içim su” denilebilecek kadar güzel oları,

Birşan isminin anlamı:  Şan ve şöhret açısından herkesten daha üstün olan

Birşen isminin anlamı:  Şen şakrak,

Birtek isminin anlamı:  Eşi benzeri bulunmayan.

Birten isminin anlamı:  Çok güzel bir tene sahip olan.

Biryar isminin anlamı:  Tek sevilen.

Bitengül isminin anlamı:  Gül kadar temiz ve pürüzsüz teni olan.

Boncuk isminin anlamı:  1.Çeşitli malzemeden yapılan yuvarlak ve parlak süs taşı. 2. Sevimli.

Boşahi isminin anlamı:  Bolluk, verim.

Bozçin isminin anlamı:  Dişi geyik.

Börülce isminin anlamı:  Sebze olarak yararlanılan, fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu renkli tohumu.

Bucan isminin anlamı:  En içten dost.

Bueda isminin anlamı:  Nazlılığıyla bilinen.

Buela isminin anlamı:  Ela gözlerinin güzelliğiyle bilinen.

Bugül isminin anlamı:  İşte güzelliğin ta kendisi anlamında.

Bugüzar isminin anlamı:  Becerikliliğiyle bilinen.

Buğday isminin anlamı:  Ekmek yapılan ekin tanesi.

Buğu isminin anlamı:  Bir cisim üzerinde ince tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı. 2. Mahzun güzel.

Buğlem isminin anlamı:  Cenneti müjdeleyen melek

Buket isminin anlamı:  Çiçek demeti.

Bukle isminin anlamı:  Saç lülesi.

Bunaz isminin anlamı:  Nazlılığıyla bilinen.

Bunur isminin anlamı:  Çevresine ışık saçan.

Burcu isminin anlamı:  Güzel koku, ıtır.

Burçak isminin anlamı:  Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki

Buse isminin anlamı:  Öpüşmek, öpmek.

Buşra isminin anlamı: , Büşra isminin anlamı:   Müjde, sevinçli haber.

Büge isminin anlamı:  Bent, su bendi.

Büklüm isminin anlamı:  Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat

Bükre isminin anlamı:  Erken. Sabah vakti.

Bülbül isminin anlamı:  1.Sesinin güzelliğiyle tanınmış ötücü bir kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse.

Bürçin isminin anlamı:  “Burçin”

Bürge isminin anlamı:  Canlı, yerinde oturamayan, taşkın, coşkun.

Bürran isminin anlamı:  Keskin olan.

Bürümc ek isminin anlamı:  Ham ipekten dokunmuş; ince bez.

Büşra isminin anlamı: 1 Mutluluk getiren haber. 2. Müjde.

Büşranur isminin anlamı:  Büşra ve Nur

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir