B Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

B Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

Bu sayfamızda B Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri,  B Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri, B İle Başlayan Bayan İsimleri, B Harfi İle Başlayan Kız İsimleri bulunmaktadır.

Bacı isminin anlamı:   1. Büyük kız kardeş, abla. 2. Tarikat şeyhlerinin karısı. 3. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen bir unvan.

Bade isminin anlamı:  İçki, şarap.

Badegül isminin anlamı:  Gül renkli şarap.

Badiye isminin anlamı:  Çöl kır, çöllük yer.

Bağdagül isminin anlamı:  “Badegül”  isminin anlamı:  2. Bağda yetişen yabani gül.

Bağdat isminin anlamı:  Irak’ın başkenti.

Bağlan isminin anlamı:  Birisini sev ve ona her zaman için sadık ol.

Bahar isminin anlamı:  1. İlk yaz, ilkbahar. 2. Güzellik, gençlik çağı. 3.Biber, tarçın, kimyon gibi kokulu şeyler.

Baharcan isminin anlamı:  Genç ve candan dost.

Bahargül isminin anlamı:  Bahar gülü.

Bahariye isminin anlamı:  Divan edebiyatında bahar tasviri ile bağlayan kaside.

Baharnaz isminin anlamı:  Genç ve nazlı.

Baharnur isminin anlamı:  Gençliğini yansıtan.

Baharsu isminin anlamı:  Genç ve saf olan.

Baharsun isminin anlamı:  Gençliği ve saflığıyla örnek olan.

Bahanur isminin anlamı:  Değerli Işık

Bahire isminin anlamı:  ışıklı, ışık saçan.

Bahise isminin anlamı:  Söz konusu edilen.

Bahriye isminin anlamı:  Denizle ilgili.

Bahtıay isminin anlamı:  Ay kadar güzel olması temenni edilen.

Bahtıcan isminin anlamı:  Doğuştan yürekli, içten olan.

Bahtıela isminin anlamı:  Güzel olmaya mecbur olan.

Bahtınaz isminin anlamı:  Nazlı bir karaktere sahip olan.

Bahtınur isminin anlamı:  Talihi, şansı, kaderiyle çevresine ışık saçan.

Bahtışen isminin anlamı:  Neşeli, şanslı bir kadere sahip olan.

Bakanay isminin anlamı:  Apaçık görünen ay.

Bakinaz isminin anlamı:  Nazlılığı geçmişinden gelen.

Bakiye isminin anlamı:  Arta kalan, kalıntı.

Bakur isminin anlamı:  Yırtıcı bir kuş, kuzey.

Balahanım isminin anlamı:  Yavru hanım, küçük hanım, minnacık.

Balca isminin anlamı:  Bal gibi tatlı, şeker kız.

Balcan isminin anlamı:  Çok şeker, candan dost.

Baldan isminin anlamı:  Özü bal gibi tatlı olan.

Balam isminin anlamı:  Tatlım, güzelim.

Balan isminin anlamı:  Yar, sevgili, aşık olunan.

Balkı isminin anlamı:  1. Güzel, süslü, parlak. 2. Ağrı, sancı.

Balkın isminin anlamı:  Güzelliğiyle parıldayan.

Balkır isminin anlamı:  1. Parıltı. 2. şimşek.

Balkız isminin anlamı:  Sevimliliği ve güzelliğiyle bilinen, öyle tanınan.

Ballı isminin anlamı:  Şanslı ve sevimli.

Balnur isminin anlamı:  Güzelliği ve sevimliliğiyle ışık saçan.

Balsu isminin anlamı:  Sevimli ve saf olan.

Balşeker isminin anlamı:  Tatlılar tatlısı bir güzelliği olan.

Banu isminin anlamı:  1. Hatun, hanım, kadın. 2. Yeni evli gelin.

Banuhan isminin anlamı: 1. Hatun hükümdar.

Barın isminin anlamı:  1.Güçlü, yaşayan.2. Erk.

Baria isminin anlamı:  İdeal güzellikte ve mükemmelikte olan.

Barika isminin anlamı:  Şimşek, yıldırım.

Basıra isminin anlamı:  Görme yetisi.

Basire isminin anlamı:  Ekin, Kültür.

Basiret isminin anlamı:  Sezgili, uzak görüşlü, kavrayışlı.

Basriye isminin anlamı:  Görme yetisi ile ilgili.

Başak isminin anlamı:  Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı.

Başay isminin anlamı:  Ayın yuvarlak hali .

Baweri isminin anlamı:  İnanç, inanmak, iman.

Bayan isminin anlamı:  Kadın, hatun, hanım.

Beder isminin anlamı:  Kumaş süsleme.

Bedew isminin anlamı:  Güzel, muhteşem, şahane.

Bedia isminin anlamı:  Güzellik değeri bakımından üstün olan, çok çok güzel.

Bedihe isminin anlamı:  Güzel söz.

Bedirnisa isminin anlamı:  Dolunay kadar güzel olan kadınlar.

Bedreka isminin anlamı:  Yol gösteren, kılavuz, önder.

Begüm isminin anlamı:  Kadın hükümdar. Begim isminin anlamı:  “Begüm”

Behewri isminin anlamı:  1. Eşsiz, benzersiz, saf. 2. Katışıksız.

Behice isminin anlamı:  Güzel. 2. şen şakrak.

Behin isminin anlamı:  İyinin, iyisi.

Behir isminin anlamı:  Badem, çağla.

Behire isminin anlamı:  Soyluluğu ve iyilik severliğiyle ün kazanmış kadın.

Behiye isminin anlamı:  Güzel.

Behnane isminin anlamı:  Yüzünden tebessümü eksik olmayan kadın.

Behra isminin anlamı:  Onun için, ondan dolayı.

Beken isminin anlamı:  Dayanıklı, güçlü.

Belçım isminin anlamı:  Yaprak.

Belgi isminin anlamı:  1.Bir şeyi, benzerlerinden ayıran özellik. 2. Duyuş, düşünüş ve inançtaki ayrı özellik.

Belgin isminin anlamı:  1. Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. 2. Yapraklı, yaprak gibi ince.

Belgün isminin anlamı:   Açık, aydınlık gün.

Belik isminin anlamı:  Saç örgüsü.

Belin isminin anlamı:  Korku ile şaşkın şaşkın bakmak.

Beliz isminin anlamı:  İşaret, alamet

Belkıs isminin anlamı:  Efsaneye göre, Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı.

Belma isminin anlamı:  Uysal sakin.

Belur isminin anlamı:  Billur, billurdan olan.

Benam isminin anlamı:  1.Tanınmış ünlü olan. 2. şan şöhret sahibi.

Benay isminin anlamı:  Ben ayım, ay gibi.

Bencan isminin anlamı:  İçten candan insan.

Bender isminin anlamı:  Harman.

Bendewar isminin anlamı:  Gönülden bağlı, yakın, sıcak insan.

Benefşe isminin anlamı:  1.Menekşe. 2. Mor renk.

Benefşi isminin anlamı:  Menekşe rengi.

Benek isminin anlamı:  Küçük güzel nokta, lekeler.

Bengü isminin anlamı:  “Bengi”

Bengücan isminin anlamı:  Sonsuza kadar dost olan; dost kalan .

Bengühan isminin anlamı:  Ölümsüz kadın hükümdar.

Bengül isminin anlamı:  Gül gibi.

Benian isminin anlamı:  Her zaman anılan, aranılan.

Benli isminin anlamı:  Küçük, güzel, sevimli, beni olan.

Benligül isminin anlamı:  Güle benzer beni olan.

Bennur isminin anlamı:  Işık saçan.

Benşen isminin anlamı:  şen şakrak bir kişiliği olan.

Berca isminin anlamı:  Uygun, yerinde, tam.

Berceste isminin anlamı:  Güzel, seçkin.

Berdest isminin anlamı:  Hazır, amade, esir olmuş.

Berti isminin anlamı:  Zambak.

Berfu isminin anlamı:  Kar tanesi.

Bergiran isminin anlamı:  Yas tutan, ağlayan, hüzünlü.

Bergüzar isminin anlamı:  Anılmak üzere verilmiş armağan.

Berhayat isminin anlamı:  Yaşayan, hayatta olan.

Beria isminin anlamı:  Güzel ve olgun oluşu ile akranlarından üstün olan sevgili.

Beriye isminin anlamı:  Kurtulmuş.

Berkiye isminin anlamı:  Keskin, parlak ışık.

Bermal isminin anlamı:  Dağ tepesi, doruk, zirve.

Berrak isminin anlamı:  Duru, temiz, aydınlık, açık.

Berrin isminin anlamı:  En yüksek, en yüce.

Bersun isminin anlamı:  Karın ilk yağışı.

Berşe isminin anlamı:  Tamamı.

Besalet isminin anlamı:  Yiğitlik, yararlılık.

Besime isminin anlamı:  Sevimli, güler yüzlü.

Beste isminin anlamı:  Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü.

Bestegül isminin anlamı:  Gül kadar güzel ve duygulu.

Bestenigür isminin anlamı:  Türk müziğinde bir makam adı.

Besti isminin anlamı:  1. Irmak kıyılarındaki taşlık yerler. 2. Gönül bağı,

Beşire isminin anlamı:  Müjde veren.

Betigül isminin anlamı:  Gül yüzlü,

Betil isminin anlamı:  “Betül”

Betül isminin anlamı:  Namusuna çok düşkün olan.

Betülay isminin anlamı:  Ay gibi bakir olan.

Betülcan isminin anlamı:  Namuslu, içten kişi.

Beyhatun isminin anlamı:  Bir bey gibi saygın olan kadın.

Beylem isminin anlamı:  Açılmamış pamuk kozası.

Beyza isminin anlamı:  Çok temiz, çok beyaz.

Beyzi isminin anlamı:  Yumurta biçiminde olan.

Bezek isminin anlamı:  1. Süs, ziynet, 2. Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.

Bezen isminin anlamı:  Süslen.

Bındar isminin anlamı:  Olgun meyveler.

Bibi isminin anlamı:  Babanın kız kardeşi, hala.

Bidar isminin anlamı:  Uyanık, kurnaz.

Bigane isminin anlamı: 1. İlgisiz, kayıtsız. 2. Yabancı.

Bige isminin anlamı:  Evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan. Bike isminin anlamı:  “Bige”

Bigül isminin anlamı:  Gülmesi temenni edilen.

Bigüm isminin anlamı:  “Begüm”

Bigüzar isminin anlamı:  Çok becerikli.

Bihan isminin anlamı:  İyiliksever.

Bihin isminin anlamı:  İyinin, iyisi.

Bihter isminin anlamı:  Daha iyi, en iyi.

Bilay isminin anlamı:  Bilinen ay.

Bilcan isminin anlamı:  Bilgili dost.

Bilgican isminin anlamı:  Bilgili dost

Bilginaz isminin anlamı:  Nazlı, bilgili.

Bilginur isminin anlamı:  Bilginin, bilimin ışığı.

Bilgiser isminin anlamı:  Bilgisini gözler önüne seren.

Bilgisoy isminin anlamı:  Çok bilgili bir soydan gelen.

Bilgisu isminin anlamı:  Su gibi çok; bilgisi olan.

Bilgisun isminin anlamı:  Bilgisinden faydalanılan.

Bilgücan isminin anlamı:  Bilgili dost.

Bilgül isminin anlamı:  Çok bilgili ve de güzel.

Bilgün isminin anlamı:  Günün kıymetini bilen, onu değerlendiren.

Bilgünaz isminin anlamı:  Nazlı, bilgili.

Bilgünur isminin anlamı:  Bilge kişi.

Bilgüz. Bilinen sonbahar.

Bilgüzar isminin anlamı:  Bilgili, becerikli.

Bilgüsu isminin anlamı:  Çok aydın düşünceleri olan.

Bilgüşah isminin anlamı:  Bilgili, güçlü.

Bilgüşan isminin anlamı:  Bilgili olmasıyla ünlenmiş,

Bilgüşen isminin anlamı:  Şen şakrak, kalender.

Bilgüten isminin anlamı:  Teni çok güzel olan.

Bilgüyar isminin anlamı:  Çok bilgili sevgili.

Billur isminin anlamı:  1.Duru, temiz kesme cam, kristal. 2. Temiz pırıl pırıl insan.

Bilnaz isminin anlamı:  Çok naz eden.

Bilnur isminin anlamı:  Bilge kişi.

Bilsen isminin anlamı:  Bilgili olan, bilimle uğraşan.

Bilsev isminin anlamı:  Bilimi, bilgiyi seven, araştıran.

Bilsu isminin anlamı:  Saflık ve bilgi timsali.

Bilşan isminin anlamı:  Bilgililiğiyle ünlenmiş olan.

Bilşen isminin anlamı:  şakacı kız.

Bilten isminin anlamı:  Bilgili olduğu bilinen.

Bilyar isminin anlamı:  Bilgili sevgili.

Binay isminin anlamı:  Öylesine güzel ki bin tane ay eder.

Binbahar isminin anlamı:  Baharın güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Bincan isminin anlamı:  Eşi bulunmaz dost, en iyi arkadaş.

Bindal isminin anlamı:  Her yanından gençlik fışkıran.

Binfer isminin anlamı:  Her yöne ışık saçan.

Bingül isminin anlamı:  Çok güzel, bin gül kadar güzel.

Bingülen isminin anlamı:  1.Herkesten daha fazla gülen. 2. Gülümseyen

Bingün isminin anlamı:  Bin gün anlamında.

Bingüz isminin anlamı:  Sonbaharın güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Bingüzar isminin anlamı:  Herkesten çok daha fazla becerikli.

Binhan isminin anlamı:  Binlerin hükümdarı.

Binidar isminin anlamı:  Temsilci, yönetici, elçi.

Biniz isminin anlamı:  Çok yakın ve gideceği yeri olan.

Binnaz isminin anlamı:  Nazlı, cilveli, kaprisli.

Binnur isminin anlamı:  Binlerce ışık saçan.

Binsel isminin anlamı:  Gereğinden fazla coşkulu.

Binsen isminin anlamı:  Çokluğu temsil eden.

Binser isminin anlamı:  Güzelliğini defalarca sergileyen;

Binsev isminin anlamı:  Herkese sevgi gösteren.

Binsever isminin anlamı:  Herkesi seven.

Binsoy isminin anlamı:  Çok kalabalık bir soydan gelen.

Binsu isminin anlamı:  Herkesten daha temiz, daha berrak.

Binsun isminin anlamı:  Güzelliğini defalarca sunan.

Binşah isminin anlamı:  Herkesin lideri.

Binşan isminin anlamı:  Her konuda şan ve şöhret sahibi olmuş.

Bintan isminin anlamı:  Tan güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Binyar isminin anlamı:  Herkesin sevgilisi.

Binzet isminin anlamı:  Güzel, kişilikli, saygın.

Biray isminin anlamı:  Eşi ve benzeri görülmemiş güzellikte olan.

Birben isminin anlamı:  Tek olan.

Birçek isminin anlamı:  Kakül, zülüf.

Birçiçek isminin anlamı:  Eşi benzeri bulunmaz güzellikte olan.

Birdar isminin anlamı:  Anıt, abide.

Birdil isminin anlamı:  Çok büyük ikna yeteneğine sahip olan.

Bireda isminin anlamı:  Naz yapmakta üstüne olmayan.

Birela isminin anlamı:  Ela gözlerinin güzelliği diğer fiziksel güzellikleriyle bütünleşmiş olan.

Birfer isminin anlamı:  Karanlıktaki tek ışık.

Birgen isminin anlamı:  Yalnız yaşamayı seven.

Birgi isminin anlamı:  Ödemiş’te bir belde.

Birgül isminin anlamı:  1. Tek ve güzel bir gül. 2. Gülüşüyle benzersiz olan.

Birgün isminin anlamı:  Günün biri.

Birgüz isminin anlamı:  Eşsiz sonbahar.

Birgüzar isminin anlamı:  Çok becerikli.

Biricik isminin anlamı:  Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegane.

Birik isminin anlamı:  Sinirli.

Birikim isminin anlamı:  1. Bir yerde toplanıp yığılma. 2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü.

Birim isminin anlamı:  1.Bir tanem 2. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri. 3. Örnek seçilen.

Birnaz isminin anlamı:  1. Az nazlı. 2. Nazıyla ünlenen.

Birnigar isminin anlamı:  Eşsiz güzellikte, resim gibi.

Birnur isminin anlamı:  Nur saçan.

Birsal isminin anlamı:  Eşsizliğiyle tanınan.

Birsay isminin anlamı:  Saygı gösterilmesi gereken kişi.

Birsen isminin anlamı:  Sadece ve tek sen.

Birser isminin anlamı:  Eşsiz güzelliğini sergileyen.

Birseren isminin anlamı:  Eşsiz güzelliğini gözler önüne seren.

Birses isminin anlamı:  Eşsiz güzellikte sese sahip olan.

Birsev isminin anlamı:  Tek sevgili.

Birseven isminin anlamı:  Tek kişiyi seven.

Birsever isminin anlamı:  Sevilen her şeyi paylaşabilen.

Birsin isminin anlamı:  Biriciksin, teksin, eşin benzerin yok.

Birsu isminin anlamı:  “Bir içim su” denilebilecek kadar güzel oları,

Birşan isminin anlamı:  Şan ve şöhret açısından herkesten daha üstün olan

Birşen isminin anlamı:  Şen şakrak,

Birtek isminin anlamı:  Eşi benzeri bulunmayan.

Birten isminin anlamı:  Çok güzel bir tene sahip olan.

Biryar isminin anlamı:  Tek sevilen.

Bitengül isminin anlamı:  Gül kadar temiz ve pürüzsüz teni olan.

Boncuk isminin anlamı:  1.Çeşitli malzemeden yapılan yuvarlak ve parlak süs taşı. 2. Sevimli.

Boşahi isminin anlamı:  Bolluk, verim.

Bozçin isminin anlamı:  Dişi geyik.

Börülce isminin anlamı:  Sebze olarak yararlanılan, fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu renkli tohumu.

Bucan isminin anlamı:  En içten dost.

Bueda isminin anlamı:  Nazlılığıyla bilinen.

Buela isminin anlamı:  Ela gözlerinin güzelliğiyle bilinen.

Bugül isminin anlamı:  İşte güzelliğin ta kendisi anlamında.

Bugüzar isminin anlamı:  Becerikliliğiyle bilinen.

Buğday isminin anlamı:  Ekmek yapılan ekin tanesi.

Buğu isminin anlamı:  Bir cisim üzerinde ince tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı. 2. Mahzun güzel.

Buğlem isminin anlamı:  Cenneti müjdeleyen melek

Buket isminin anlamı:  Çiçek demeti.

Bukle isminin anlamı:  Saç lülesi.

Bunaz isminin anlamı:  Nazlılığıyla bilinen.

Bunur isminin anlamı:  Çevresine ışık saçan.

Burcu isminin anlamı:  Güzel koku, ıtır.

Burçak isminin anlamı:  Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki

Buse isminin anlamı:  Öpüşmek, öpmek.

Buşra isminin anlamı: , Büşra isminin anlamı:   Müjde, sevinçli haber.

Büge isminin anlamı:  Bent, su bendi.

Büklüm isminin anlamı:  Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat

Bükre isminin anlamı:  Erken. Sabah vakti.

Bülbül isminin anlamı:  1.Sesinin güzelliğiyle tanınmış ötücü bir kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse.

Bürçin isminin anlamı:  “Burçin”

Bürge isminin anlamı:  Canlı, yerinde oturamayan, taşkın, coşkun.

Bürran isminin anlamı:  Keskin olan.

Bürümc ek isminin anlamı:  Ham ipekten dokunmuş; ince bez.

Büşra isminin anlamı: 1 Mutluluk getiren haber. 2. Müjde.

Büşranur isminin anlamı:  Büşra ve Nur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler