Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri

Bu sayfamızda Atatürk’ün Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri, Atatürkün vatan ve millet sevgisine dair sözleri, atatürkün vatan ve millet sevgisi hakkındaki sözleri, atatürkün vatan sevgisiyle ilgili sözleri, atatürkün millet sevgisiyle ilgili sözleri, atatürkün vatan ve millet sevgisi kısaca, atatürkün vatan ile ilgili sözleri bulunmaktadır.

Üzerinde yaşadığımız aziz topraklar vatanımızdır. Atatürk vatanını çok seven, vatan için canını sakınmayan bir liderdir. Çanakkale Cephesinde askerlerine: “Size ben taarruz değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölene kadar geçen sürede yerimiz başka kuvvet ve komutanlar gelecektir.” emrini vermesi onun vatan sevgisini en çok gösteren örneklerden biridir.

”Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.”

Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Bu büyük millet, arzu ve istihtadının yönelmiş olduğu istikametleri göstermeye çalışan ve görebilen evladını daima takdir ve himaye etmiştir.

*****

Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.

Türk milleti, güzel her şeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli akisler yapacaktır. Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem

Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.

Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin farketmediğini sanmak hatadır.

Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.

*****

Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da harb sahalarında olmuştur, ateş altında olmuştur. Ölüm karşısında olmuştur. Yemin ederek size temin ederim ki, bizim milletimizin manevî kuvveti bütün milletlerin manevî kuvvetinin üstündedir.

Bizim ilham kaynağımız doğrudan doğruya büyük Türk Milleti’nin vicdanı olmuştur ve daima olacaktır. Bütün hareketi, verimi, kuvveti millî vicdandan aldıkça, bütün teşebbüslerimizde milletin sağduyusunu, rehber saydıkça şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milleti doğru hedeflere eriştireceğimize imanımız tamdır.

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Söz söyleyen arkadaşlarımızdan biri bana nereden ilham ve kuvvet aldığımı sordu. Arkadaşlarımızın sorduğu ilham ve kuvvet kaynağı, milletin kendisidir

*****

Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir.

Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Tedoz, İtalya yarımadasına inmek isteyen Türk Attillâ’ya, barış görüşmesinden önce sormuş:

“Siz hangi asîl ailedensiniz?” Attillâ da ona cevap vermiş: “Ben asîl bir milletin evlâdıyım!” İşte benim cevabım da size budur!”

Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.

Bu sözler bir ferdin değil, bir Türk Milleti duygusunun ifadesidir. Bunu, her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milleti’nin nefesinin sönmeyeceğini onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

*****

Büyük şeyleri büyük milletler yapar.

Varlığımız, bağımsızlığımızı kurtaran bütün işler ve hareketler, milletin müşterek fikrinin, arzusunun, azminin yüksek belirtisinden başka bir şey değildir.

Bu yazımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözleri, Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözlerini derleyiniz, Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili düşünceleri, Atatürk’ün vatan ve millet sevgisini anlatan sözleri, Atatürk’ün vatan sevgisini anlatan sözleri, Atatürk’ün millet sevgisini anlatan sözleri bulunur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler