Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri

Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk ömrünün her anında sanata ve sanatçıya büyük önem vermiştir. Bu yazımızda Atatürk’ün sanat ile ilgili sözleri, Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri ve açıklamaları, atatürk’ün müzik ve sanat ile ilgili sözleri, Atatürk ün sanat ve müzik ile ilgili söylediği sözler, Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri kısa, atatürk’ün sanat sanatçı ve müzik ile ilgili sözleri yer almaktadır.

atatürkün sanat ile ilgili sözleri

 • Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
 • Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.
 • Hepiniz millet vekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.
 • İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, millet ki, heykel yapmaz, millet ki, tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.
 • Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.
 • Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.
 • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
 • İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.
 • Sanatkar, cemiyette uzun ceht (aşırı çalışma) ve gayretlerden sonra anlında ışığı ilk hisseden insandır.
 • Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.
 • Güzel sanatların her dalı için, T.B.M.M.’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.
 • Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.
 • Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bu ulusun yani değişikliğine ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavraya bilmesidir…
 • Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.
 • Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.
 • Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek milli idelimizdir.
 • Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!
 • Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.
 • Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir.
 • Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.
 • Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin güzel sanatlara sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.
 • Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Bu sayfada Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri ve yorumları, Atatürk’ün sanat ile ilgili sözleri kısa, Atatürk’ün sanatla ilgili düşünceleri, atatürkün sanat ve sanatçıyla ilgili sözleri, Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili sözleri bulunmaktadır.

Sanat, duygu ve düşüncelerin çeşitli yollarla ortaya çıkarılmasıdır. Sanata önem veren milletler gelişmiştirler. Sanat ve sanatçılara verilen değer ülkelerin gelişmişliğinin de göstergesidir. Sanat bir milletin medeniyet yolunda ortaya koyduğu güzelliklerdir. Bu nedenle Atatürk sanatçıları desteklemiştir.

Bu yazıda Atatürk’ün sanatla ilgili kısa sözleri, Atatürk’ün sanat ve sanatçı ile ilgili sözleri,  Atatürk’ün sanat hakkında özlü sözleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat ile ilgili sözleri bulunur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler