Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir? Atatürk’ün Kişisel Özellikleri ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir? Atatürk’ün Kişisel Özellikleri ile İlgili Sözleri

Bu sayfamızda Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Konu Özeti, Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Konu Özeti, Atatürkün Kişisel Özellikleri Ödev, Atatürkün Kişisel Özellikleri Ve Örnekleri, Atatürkün Kişiliği Ve Özellikleri bulunmaktadır.

1. Vatanseverliği

Atatürk’ün Vatanseverliğini yansıtan sözleri;

Atatürk vatanını ve milletini çok seven, milleti için canını sakınmayan bir liderdir. Çanakkale Cephesinde askerlerine: “Size ben taarruz değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölene kadar geçen sürede yerimiz başka kuvvet ve komutanlar gelecektir.” emrini vermesi onun vatan ve millet sevgisini en çok gösteren örneklerden biridir.

”Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz”

“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim”

”Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.”

2. İdealistliği

Atatürk’teki vatan ve millet sevgisi, tarih bilinci, O’nun büyük bir idealist insan olmasını sağlamıştı.

Atatürk’ün İdealistliğini yansıtan sözleri;

”Türkiye halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lazım-ı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

”Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir davranışa hak kazanamaz.”

”Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.”

3. İleri Görüşlülüğü

Atatürk’ün İleri görüşlülüğünü yansıtan sözleri;

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.”

Çanakkale Savaşları’nda düşmanın amacını, çıkarma yapacağı bölgeleri, tahmin etmesi ve çeşitli tedbirleri alması O’nun ileri görüşlülüğünün en önemli göstergelerinden birisidir.

4. İnkılapçılığı

Atatürk Türk milletini çağdaş medeniyetler düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefliyordu. Zaten Türk Milletine de aynı hedefi göstermiştir. Bu amaçla yaptığı bütün inkılaplar O’nun inkılapçılığını gösterir.

İnkılaplar için önce milleti hazırlardı. “Milleti hazırlamadan inkılaplar yapılamaz.” Yurt gezilerinde bunu bizzat kendisi yapardı.

Atatürk’ün inkılapçılığı ile ilgili sözleri;

“Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen zamana uygun ve bütün anlam ve biçimleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna ulaştırmaktır. İnkılâplarımızın temel ilkesi budur.”

“İnkılâp var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medenî gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır.”

5. Çok Cepheliliği (Çok Yönlülüğü)

Askerlik, siyaset, eğitim, tarih, dil matematik ve hukuk gibi birçok alanda çalışmalar yapmış ve eserler vermiştir. Atatürk çok okuyan eğitim ve bilime önem veren bir liderdi.

 6. Sabırlı ve Disiplinli Olması

Atatürk, her konuda önce düşünür, araştırır ve ondan sonra kararını verip uygulamaya koyardı.

Atatürk’ün sabırlı ve disiplinli olması ile ilgili sözleri;

“Hayatın her safhasında olduğu gibi, özellikle öğretim hayatında da disiplin başarının esasıdır.”

“Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.”

7. Mantıklı ve Gerçekçi Oluşu

Atatürk her zaman akıl ve mantığa büyük önem vermiştir.

Atatürk’ün Mantıklı ve Gerçekçi Oluşu ile ilgili sözleri;

“Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.”

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”

8. Birleştirme ve Bütünleştirme Gücü

Sivas Kongresinde vatan topraklarını savunan bütün bölgesel milli cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti adıyla tek bir çatı altında birleştirdi.

Farklı görüşteki pek çok vatansever milletvekilini I. TBMM’de birleştirdi.

Atatürk’ün Birleştirme ve Bütünleştirme Gücü ile ilgili sözleri;

“ Türkiye Cumhuriyeti halkını; ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat içinde iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.”

“Millet dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai heyettir.“

“Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu amaç uğruna her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarır. Başaramazsa o millet ölmüş demektir”

9. Hakikati Arama Gücü

Atatürk’ün hakikati arama gücü ile ilgili sözleri;

“Bizim akıl, zeka ile hareket etmek şiarımızdır.”

“Bizim; akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en büyük özelliğimizdir.”

“Hakikati konuşmaktan korkmayınız “

10. Yöneticiliği

Atatürk’ün yöneticiliği ile ilgili sözleri;

“Benim her emrim yapılır; çünkü benden yapılamayacak emirler çıkmaz.”

“ Verdiğiniz emrin yapıldığından emin olmak istiyorsanız ta en son gerçekleşme ucuna kadar kendiniz onun başında bulunacaksınız .”

“Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.”

11. Sanatseverliği

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili sözleri;

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat bir sanatkar olamazsınız.”

12. Açık Sözlülüğü

Atatürk’ün açık sözlülüğü ile ilgili sözleri;

“Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sırrı kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Ben düşüldüklerimi daima halkın karşısında söylemeliyim. Yanlışım varsa halk tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim.”

13. Eğitimciliği

Atatürk’ün eğitimciliği ile ilgili sözleri;

“Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.”

“Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına, hiçbir güçlük karşısında baş eğmemelerini; sabır ve metanet ile çalışmalarını; çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlamaları için her fedakarlığı göze almalarını tavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar olduklarını tarih doğrulamaktadır. Silahıyla olduğu gibi aklıyla da mücadele etmek zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur.”

“Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.”

“Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir. “

14. Yöneticiliği (Liderliği)

Atatürk’ün yöneticiliği (Liderliği) ile ilgili sözleri;

“Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm!”

“Milleti aldatmayacağız! Millete, daima ve daima gerçeği söyleyeceğiz. Belki hata ederiz, yanlış şeyleri gerçek zannederiz. Fakat millet onu düzeltsin.”

“Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerden sıyrılamayanlar hiçbir zaman modern bir devlet meydana getiremezler.”

15. Gurura ve Ümitsizliğe yer vermemesi

Atatürk’ün gurura ve ümitsizliğe yer vermemesi ile ilgili sözleri;

”Muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe mukavemet etmek lazımdır.”

“ Vatanın kurtuluşu ve kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklar eseridir.”

”Yaptığımız hizmetlerle öğünmüyoruz. Yapacağımız hizmetlerin öğünmeye layık olabileceği ümidiyle teselli oluyoruz.”

16. İnsan ve millet sevgisi

Atatürk’ün insan ve millet sevgisi ile ilgili sözleri;

“Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını Ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez.”

“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”

“Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.”

Bu yazıda Mustafa kemal atatürk’ün kişisel özellikleri, Mustafa kemal atatürk’ün kişisel özellikleri ile ilgili sözleri, atatürkün kişisel özellikleriyle ilgili sözleri, atatürk’ün kişisel özellikleri, atatürk’ün kişisel özelliklerini yansıtan sözleri, atatürk’ün kişisel özelliklerini anlatan sözleri bulunur.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com