Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem

Atatürk’ün Kitle İletişim Araçlarına Verdiği Önem Kısaca

Atatürk, Kurtuluş Savaşının zorlu yıllarında halkı doğru bilgilendirmek ve Türk halkının haklı davasını Türk ve dünya kamuoyuna doğru bir şekilde anlatmak iletişime önem veriyordu. Yurt gezilerinde yurttaşların sorunları hakkında bilgiler alıyor, devrimleri benimsetme yolunda baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemine başvuruyordu.

Atatürk Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına öncülük etmiş ve bu konuda çeşitli girişimlerde bulunmuştur.

Atatürk’ün Kurduğu Kitle İletişim Araçları

  • 14 Eylül 1919’ da İrade-i Milliye Gazetesi kuruldu. Sivas Kongresi’nde çıkarılmasına karar verildi.
  • 10 Ocak 1920’de Hakimiyet-i Milliye Gazetesi kuruldu. Atatürk’ün öncülüğünde Ankara’da çıkarılmaya başlandı.
  • 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı kuruldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında kamuoyunu bilgilendirmek için kurulmuştur.
  • 7 Ekim 1920’de Ceride-i Resmiye yani Resmi Gazete yayına başladı.
  • 1925’de Telsiz Telgraf Hakkında Kanun çıkarıldı. Atatürk, telgrafla verilen haberlerin Milli Mücadele’nin manasını anlatmada yararlı olacağına inandı.
  • 1927’de Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.
  • 6 Mayıs 1927’de İstanbul Radyosu yayına girdi.
  • Kasım 1927’de Ankara Radyosu yayına girdi.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir