Atatürk’ün Güzel Sanatlara Verdiği Önemle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Güzel Sanatlara Verdiği Önemle İlgili Sözleri

ATATÜRK’ÜN GÜZEL SANATLARA VERDİĞİ ÖNEM, ATATÜRKÜN MİLLİ KÜLTÜR ANLAYIŞI VE MİLLİ MUSİKİMİZİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

atatürk ün sanatla ilgili sözleri

Atatürk’ün Sanata Verdiği Önemle İlgili Sözleri

“Biz batınınkini hürmetle dinlediğimiz gibi bizim musikimiz de bütün dünyada hürmetle dinlenecek bir halde olmalıdır.”

“Güzel sanatların hepsinde, millet gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir milletin yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmelidir.”

“Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.”

Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri

“Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’ nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

“Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür”

“Sanatkâr, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.”

“Ulusumuzun siyasal ve toplumsal hayatında, ulusumuzun düşünce eğitiminde önderimiz, ilim ve teknik olacaktır. Okul yardımıyla, okulun sağlayacağı ilim ve teknik yardımıyladır ki Türk ulusu, Türk sanatı,….bütün incelik ve güzellikleriyle gelişir.”

Atatürk’ün Güzel Sanatlarla İlgili Sözleri

“Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.”

“Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir. “

Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”

“Güzel sanatların her dalı için, Meclis ’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.”

“Hepiniz millet vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.”

“Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.”

Elini öpmek isteyen tiyatro sanatçılarına söylemiştir:

– Sanatçı el öpmez; sanatçının eli öpülür!

Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir

Bu yazıda Atatürk’ün güzel sanatlarla ilgili kısa sözleri kısa, Atatürk’ün sanat ve sanatçı ile ilgili sözleri kısa,  Atatürk’ün güzel sanatların önemi hakkında özlü sözleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel sanatlar ile ilgili sözleri kısa, Atatürkün güzel sanatlarla ilgili görüşleri, atatürkün sanat hakkındaki düşünceleri kısa, atatürkün güzel sanatlar içinde müziğe verdiği önem, atatürk’ün güzel sanatlar için söylediği sözler bulunur.

Sanat, duygu ve düşüncelerin çeşitli yollarla ortaya çıkarılmasıdır. Sanata önem veren milletler gelişmiştirler. Sanat ve sanatçılara verilen değer ülkelerin gelişmişliğinin de göstergesidir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler