Asya (Büyük) Hun Devleti

Asya (Büyük) Hun Devleti

Bu yazıda asya büyük hun devleti 6 sınıf sosyal bilgiler, asya hun devleti kurucusu, asya hun devleti başkenti, asya hun devletinin en parlak dönemi bulunur.

(M.Ö. 220 – M.S. 216 Yılları)

Bilinen ilk Türk Devletidir.

Kurucusu Teoman’dır.

Teoman zamanında Çinliler Hun akınlarına karşı “Çin Seddi”ni yaptılar.

Devlet merkezi Ötüken’dir.

En parlak zamanını Metehan zamanında yaşamıştır.

Metehan Orta Asya’da yaşayan Türk boylarını ilk kez bir çatı altında toplamıştır.

Metehan; Oğuz Kağan destanındaki, Oğuz Kağan olduğu sanılmaktadır.

Çinlilerle ipek yolunu ele geçirmek için mücadeleler yapıldı.

Çinin önemli bir kısmı ele geçirilse de buralara Türkler yerleştirilmemiştir. Bunun sebebi Türkleri kalabalık Çin içinde Çinlileşmelerini önlemektir.

Metehan Orduyu daha kolay yönetmek için Onluk Sistemi kurdu. ( onbaşı, yüzbaşı, binbaşı…)

NOT: Asya Hun Devleti, önce kuzey ve güney Hunları diye ikiye ayrılmış, Güney Hunları Çinin egemenliğine girmiş Kuzey Hunları ise batıya göç ederek, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.

Asya Hun Devleti hakkında bilgi, Büyük Hun Devleti hakkında bilgi, Asya Hun Devleti kısaca, Büyük Hun Devleti kısaca, asya hun devleti 6. sınıf proje ödevi, asya hun devleti özet

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir