Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz.

Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz.

İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi dersi İnsan Olmak Ünitesi sayfa 15 cevapları

İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi dersi 15. Sayfa cevapları, İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi dersi 15. Sayfa cevabı

Cevap:

  • Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.  Özel yaşamın gizliliği
  • Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğü
  • Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
  • Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık hakkı
  • Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır. Hiç kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz. Kişi dokunulmazlığı hakkı

Noktalı yerlere temel haklarımızın özelliklerini örnekte verildiği gibi noktalı yerlere yazınız.

temel haklarımızın özelliklerini örnekte verildiği gibi noktalı yerlere yazınız.

Temel haklarımız

  1. Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
  2. Vazgeçilmez, devredilmez ve dokunulmaz haklardır.
  3. Bu haklar insan onurunu güvence altını alır.
  4. Temel haklara sahip olmanın hiçbir şartı ve sınırlaması yoktur.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında bilgi edininiz.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında İlk kez 1989 yılında onaylanan sözleşme bugün ikisi hariç BM üyesi bütün ülkeler (191 ülke) tarafından onaylanmıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan bazı haklar

Çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
Yaşama ve gelişme hakkı;
Sağlık hakkı;
Eğitime erişim hakkı;
Sosyal güvenlik hizmetlerine erişim hakkı;
İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;

İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
Cinsel sömürüden korunma hakkı;
Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
Satış, kaçırılma ve zorla alıkoymadan korunma hakkı;
Diğer suistimal biçimlerinden korunma hakkı; işkenceden korunma hakkı;
Özgürlükten yoksun bırakıcı uygulamalardan korunma hakkı;
Siyahlı çatışmalardan dolaylı ya da dolaysız korunma hakkı….

Bu yazıda Noktalı yerlere temel haklarımızın özelliklerini yazınız, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan haklara örnek, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında kısa bilgi bulunur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler