ARAFAT DUASI

Arafat duası metni, arafat duaları, Arafat Duası sözleri, Arafat Duası 2020, Arafat Duası nasıl yapılır

resimli kabe

Ey Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Yüce Allah!

Ey göklerin yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Ulu Allah!

Ey bizleri evine davet edip, bahtiyar misafirleri arasına kabul buyuran Yüce Rabbimiz!

Ey bu mübarek ayda, günahların en çok affedildiği bu mübarek Arefe gününde; duaların geri çevrilmediği bu mübarek Arafat meydanında bizlere vakfeyi lütfeden Yüce Mevla’mız,

Sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz.

Yâ İlâhe’l-Âlemin!

Âlemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve rehber kıldığın, başımızın tacı, gönlümüzün siracı, Fahr-i Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa başta olmak üzere bütün Peygamberan-ı İzama ba husus Adem, İbrahim ve İsmail’e sayısız salatü selam ediyoruz,

Ya Rabbe’l-Âlemin,

Sen bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkını ve sevgini gönlümüze nakşettin ve bu mukaddes yerde huzuruna kabul ettin! Sana sonsuz şükürler olsun Allah’ım!

Bizler büyük bir aşk, heyecan ve vecd ile hac görevimizi yaparak Senin rızana nail olmaya, ihramımızı kefen bilerek, dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman kardeşlerimizle birlikte kulluğumuzu sana arz etmeye ve mahşeriburada tecrübe etmeye geldik!

Sayısız günahlarımıza rağmen, sonsuz affına sığınarak ve “Bana dua edin, duanıza icabet edeyim” emrine uyarak, yanık gönüllerimiz, yaşlı gözlerimiz, mahcup yüzlerimizle Arafat’ta boynumuzu büktük, ellerimizi Sana açtık, Şimdi hep birlikte söylediğimiz;

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur ”

Nidalarıyla sana yalvarıyoruz, hâlimizi arz ediyoruz. Yüce dergâhına iltica ediyor, Senden af ve mağfiret diliyoruz:

Dua ve niyazlarımızı kabul eyle! Sa’yimizi meşkur eyle! Vakfemizi mübarek eyle! Günahlarımızı affeyle!

Bu mübarek yerde sana açılan ellerimizi, aşkınla yanan gönüllerimizi boş çevirme! Bizi Sana, Senin kulluğuna, sevgine, cennetine lâyık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle yâ Rabbi!

Yâ İlahi!

Αtαmız Âdem (α.s.)’in tövbesini kαbul ettiğin, Peygαmberimiz Efendimize Vedα Hαccındα binlerce Mümine “Vedα Hutbesi”ni irαd etmeyi müyesser kıldığın, bugüne kαdαr sαyısız kulunu misαfir ettiğin bu mübαrek mekândα Yüce Kitαbı’ndα bizlere öğrettiğin duαlαrlα sαnα yαlvαrıyoruz, kαbul buyur Αllαh’ım:

“Rαbbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bαğışlαmαz ve bize merhαmet etmezsen biz, mutlαkα hüsrαnα uğrαyαcαğız.”

Bizi hüsrαnα uğrαtmα Αllαh’ım!

“Rαbbimiz! Bizi doğru yolα eriştirdikten sonrα kαlplerimizi sαptırmα, bize kαtındαn rαhmet ver. Şüphesiz sen çok lütufkârsın.”

“Rαbbimiz! Günαhlαrımızı ve αşırılıklαrımızı bαğışlα ve bizi αyαklαrı yere sαğlαm bαsαnlαrdαn eyle. Kâfirler topluluğunα kαrşı bize yαrdım et.”

“Rαbbimiz! Bize dünyαdα iyilik ver, αhirette de iyilik ver. Bizi cehennem αzαbındαn koru.”

Resul-i Ekrem’in miraç hediyesi olarak getirdiği ayetlerle sana yakarıyoruz kabul et Allah’ım!

“Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!

Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme.

Rabbimiz! Bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme!

Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Yâ Rabbe’l-Âlemin!

Bizleri İslâm’ın ve Kur’an’ın yolundan ayırma!

Kur’an’ı; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle Allah’ım!

Allah’ım!

Sen bizleri en güzel surette yarattın, sayısız nimetlerle donattın, bizler bunun kadrini kıymetini bilemedik! Nefsimize ve şeytana uyduk! Hadsiz günah işledik! Defalarca tövbe ettik ve her defasında tövbemizi bozduk! Şimdi ise Senin;

“Ey kendilerine yazık eden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin!…”

Müjdene güvenerek kapına geldik, hidayetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, mahcup etme bizi, boş çevirme kapından! Lütf-u ihsanını eksik etme üzerimizden!

Allahım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle!

Allah’ım Sen bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster ve ondan kaçınmayı nasip eyle!

Bundan böyle yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma! Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma!

Hata, kusur ve aşırılıklarımızdan dolayı Sen bizleri yakma Allah’ım!

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nâil olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! 

Yâ Rabbi!

Sevgili Peygamberimizin ümmeti için yaptığı;

“Allah’ım! Haccedenleri bağışla! Onların bağışlanmasını istediği kişileri de bağışla!”

Duası bereketine; sen bizleri, anamızı-babamızı, eşimiz ve evlatlarımızı affeyle! Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan herkesi bağışla Allah’ım!

Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bizden hayır dua umanlara, buralara bizimle selâm gönderenlere mağfiret eyle Allah’ım!

İman ile bu dünyadan âhirete göçen bütün kullarını bağışla!

Hepsinden hoşnut ve razı ol, hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah’ım!

Rabbimiz!

Gönlümüzü Kur’an’ın nuru ile tenvir eyle.

Sen bizleri Peygamber Efendimize lâyık ümmet eyle, yolunda ve sünnetinde daim ve kaim eyle. O’nun ahlâkıyla ahlakımızı tezyin eyle, sevgisine lâyık eyle, şefaatine mazhar eyle Allah’ım!

Mahşer gününde Efendimizin “Hamd Sancağı” altında toplanmayı, Cennet-i Ala’da O’na komşu olmayı cümlemize nasip eyle Allah’ım!

Efendimiz asırlar önce biz müminleri “kardeşlerim” diyerek şereflendirmişti. Onun kardeşliğine layık olabilmeyi, bu sorumluluğu hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım!

Yâ İlahi!

Sevgili Peygamberimizin;

Makbul bir haccın bir tek mükâfatı vardır, o da cennettir!”

Müjdesi gereğince haccımızı mebrûr eyle! Sa’yimizi meşkûr eyle! Günahlarımızı mağfûr eyle! Amellerimizi makbûl eyle!

Allah’ım!

Resûl-i Zişan Efendimiz;

“Hac Arafat’tır!”

“Duanın en hayırlısı, Arefe günü yapılan duadır” buyuruyor!

Bizler de bugün Arafat’ı idrak ediyoruz! Arafat’taki feyiz ve bereket hürmetine, Arafat’taki açık ayetler, derin manalar hürmetine; bizleri Arafat’ta irfana erenler ve bağışlananlar zümresine dâhil eyle Allah’ım!

İhram ile hürmete, mikat ile vakti kuşanmaya, tavaf ile sevgiye, sa’y ile ab-u hayata eriştir.

Arafat’ta marifete, Meş’aril-Haram’da şuura, Mina’da muhabbete ermeyi, kurbanlarımız ile Sana yakınlaşmayı, Cemeratta bütün nefsanî isteklerden kurtulmayı bizlere lütfeyle Allah’ım!

Taşlayacağımız şeytanla birlikte; içimizdeki bencilliği, öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasedi, fitne ve fesadı gönül dünyamızdan atmayı, buna mukabil tevazuyu, diğergamlığı, sevgiyi, hayırda yarışmayı ve cömertliği bizlere lütfeyle Allah’ım,

Ziyaret tavafı ile de Mescid-i Haram’da rızana ve rahmetine erişmeyi, bizlere nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

Rabbimiz!

Habib-i Edibin’in;

“Öyle günahlar var ki, onları ancak Arafat’ta vakfeye durmak affettirebilir!”

Müjdesi gereğince lütfu kereminle dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah’ım!

Daha buradan ayrılmadan; affedilmedik hiç bir günahımızı, setredilmedik hiç bir ayıbımızı, giderilmedik hiç bir sıkıntımızı, karşılanmadık hiç bir ihtiyacımızı, ödenmeyecek hiç bir borcumuzu, şifâ bulmayacak hiç bir hastalığımızı, deva bulmayacak hiç bir derdimizi bırakma Allah’ım!

Yüce Allah’ım!

Bizlere hayırlı işler, helâl ve bereketli kazançlar nasip eyle!

Yuvalarımıza, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler ihsan eyle!

Bizlere; Allaha ve Peygambere itaat eden, ana ve babasına hürmet eden, insanlığa hizmet eden hayırlı evlatlar ve nesiller bahşeyle Allah’ım!

Evlatlarımızın kalplerini iman nuru ile tenvir eyle Allah’ım!

Yavrularımıza, hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle! Onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle Allah’ım!

Yâ Erhame’r-Rahimin!

Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı Yüce Allah’ım!

Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma! Onlara yardım elini uzatacak müşfik ve hayır sahibi kullarını eksik etme!

Bizleri de merhamet ve cömertlikte yarışan kullarından eyle Allah’ım!

Ya Rabbe’l-Âlemin!

Bizleri, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bütün günahlardan, hayatın ve ölümün fitnesinden ve kabir azabından koru.

Bizleri ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle Allah’ım!

Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınıyoruz, bizleri koru Allah’ım!

Zalimlerin baskı ve zulmünden, hâinlerin hile ve hıyanetinden, kıskançların hasedinden bizleri muhafaza eyle Allah’ım!

Nefislerimizin bitmez tükenmez kötü arzu ve isteklerinden, heva ve heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden; bizleri bildiğimiz bilmediğimiz bütün yarattıklarının şerrinden emin ve muhafaza eyle Allah’ım!

Yâ Rabbi!

Bizlere sağlam ve sarsılmaz bir iman ve güzel ahlak ihsan eyle. İbadetlerimizi hakkıyla yapabilmeyi nasip ve müyesser eyle.

Senden hayırlı işler yapmayı, kötülüklerden uzak kalmayı istiyoruz, nasip eyle Allah’ım!

Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi, sevgine ulaştıran amelleri yapmayı niyaz ediyoruz lütfeyle Allah’ım!

Bizleri sevdiğin kullar zümresine dahil eyle Allah’ım.

Senden cenneti, cennete götüren amelleri yapabilmeyi istiyoruz, lütfeyle Allah’ım! Cehennemden, cehenneme sürükleyen davranışlardan, cehennem azabıyla inim inim inlemekten Sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Allah’ım!

Bizleri, dünya ve ahirette rezil-rüsvay olmaktan, düşmanlarımızı güldürecek işler yapmaktan, şeytanları sevindirecek hata ve günahlar işlemekten koru Allah’ım!

Bizi bizden, nefsimizin şerrinden koru Allah’ım!

Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü, malımızı mülkümüzü haramdan muhafaza eyle Allah’ım!

Yüce Allah’ım!

Bizlerlayık-ı veçhiyle senden istemeyi bilmiyor, dua etmekte aciz kalıyoruz. Buna rağmen sen bize nice lütuf ve ihsanlarda bulunuyorsun.

Allah’ım! Sen gönlümüzden geçirip de istemeyi bilemediğimiz şeylerden hakkımızda hayırlı olanları bizlere ihsan eyle!

Ka’beyi görmeyi nasip ettiğin gözlerimize cennette cemalini de görmeyilütfeyle Allah’ım!

Kimi yüzlerin kara, kimi yüzlerin ak olacağı o günde,Ka’bene döndüğümüz şu mahcup yüzlerimizi karartma Allah’ım!

Aşkınla yanan gönüllerimizi nar-ı cehennemden azad eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Kalbimizde sevgini daim eyle!

Şu mübarek beldede seni canı gönülden sevdiğimizi, sana kayıtsız şartsız itaatimizi ve kulluğumuzu arz ediyoruz. Bizi aşkına ve muhabbetine gark eyle Allah’ım!

Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı, sağlıklı bir ömür ihsan eyle Allah’ım.

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nınSenden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz, lütfeyle! Efendimizin sığındığı bütün şerlerden bizde sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Bizlere bu mübarektopraklara gelmeyi lütfettiğin gibi çoluk çocuğumuza ve isteyip dileyen bütün müminlere de gelme imkânı nasip eyle! Bu manevi ziyafetten onları da hissedar eyle Allah’ım!

Dünyada Zemzem suyundan kana kana içme imkânı verdiğin gibi, âhirette de Kevser Havzı’ndan içmeyi, beratımızı sağ elimize alarak Sıratı kolayca geçmeyi, sevdiklerimizle birlikte cennetine girmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

Allah’ım içtiğimiz zemzemi; cümle hastalıklarımıza şifa, maddî ve manevî dertlerimize deva, ruhlarımıza gıda, akıllarımıza ziya eyle.

Yâ Rabbi!

Hac yolculuğu boyunca karşılaştığımız sıkıntıları, çektiğimiz zahmet ve meşakkatleri günahlarımızın affına, hatalarımızın bağışlanmasına vesilesi eyle!

Hatır yıkıp gönül incitmiş isek, bundan dolayı şu anda birbirimizle helalleşiyor, haklarımızı birbirimize helâl ediyoruz; şahit ol ve kabul eyle Allah’ım!!

Yüce Allah’ım,

Evimize döndükten sonra da; hata ve günahlarımızı tekrarlamadan, haramlara sapmadan, haksızlıklara arka çıkmadan, tefrikaya düşmeden, kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etmeden, hatır gönül yıkmadan, şeytana, nefisimize, heva ve hevesimize uymadan, rızana ve dinine uygun bir şekilde yeni bir aşk, ihlas ve samimiyetle hayatımızı sürdürebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

Arafat’ta arınan yüreklerimizi tertemiz tutabilmeyi bizlere ihsan eyle Allah’ım!

Bizlere hacı olmayı nasip ettiğin gibi ömür boyu hacı olarak kalmayı da nasip ve müyesser eyle.

Yâ Rabbe’l-Âlemin!

Aşkınla tutuşan gönüller hürmetine, zikrinle coşan diller hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, huzurunda eğilen başlar hürmetine;

Ahir ve âkıbetimizi hayreyle Allah’ım! Dünya ve ahretimizi ma’mur eyle Allah’ım! Bizleri sağlık ve âfiyette dâim eyle! Ahlâkımızı güzel eyle! Kötülerle ve kötülüklerle karşılaştırma Allah’ım!

Dert verip derman aratma! Dayanılmaz acılar verme! Bizleri darda ve zorda koyma! Senden başkasına muhtaç etme Allah’ım!

Son nefesimizde bizleri iman-ı kâmilden ayırma! Şeytanı imanımıza musallat eyleme! Bizlere ölüm acısı çektirme, kabir azabı yaşatma Allah’ım!

Mahşer günü yüzlerimizi kara çıkartma! Bizleri naîm Cennetinin vârislerinden eyle Allah’ım!

Ya İlahi!

Bu mübarek yerde okunan Kur’an-ı Kerimleri, hatm-i şerifleri ve kelime-i tevhitleri; yapılan tavafları, zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va’z-u nasihatleri ve getirilen salât-ü selâmları Yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!

Bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı;

Öncelikle Sevgili Peygamberimiz, Muhammed Mustafa’nın aziz, latif rûhuna hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım!

Diğer bütün peygamberlerin, ehli beytin, ezvâc-ı tâhirâtın, ashâb-ı kiramın, tabiinin, alimlerin, salihlerin, şehitlerin, ahirete göç eden gaziler ile bütün ehl-i imanın ruhlarına hediye eyledik kendilerini haberdar eyle Allah’ım!

Şu anda mübarek Arafat meydanında bu duaya “amin” “amin” diyen bütün huccac-ı kiramın cümle geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz, onları da hissedar eyle Allah’ım!

Yüce Allah’ım!

Bizlerden önce bu mübarek Arafat’ta vakfe yapmış olanları, şu anda vakfeye duranları, buradaki dualarımıza çok uzaklardan “amin” diyenleri iki cihanda aziz eyle!

Cümle geçmişlerinin ruhlarını şâd, makamlarını âli, mekânlarını cennet eyle! Kabirlerini Kur’an’ın nuruyla pür nûr eyle Allah’ım!

Bizlere de ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde, Kelime-i şahadet ki buyurun:

اش ذِ اى لاال الاالله اّش ذِ اى هحوذا عثذ سّس لْ Diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize müyesser eyle Allah’ım!

Allah’ım!

Hac farizasını ifa etmek üzere yola çıkan, ancak Arafat’a ulaşamadan vefat eden kardeşlerimize de rahmetinle muamele eyle! Sen onların haclarını da yapılmış kabul eyle!

Bizlere de haccımızın kalan menasikini, kazasız belâsız, elemsiz kedersiz tamamlayarak yurdumuza, yuvamıza salimen ve gânimen kavuşmayı nasip eyle Allah’ım!

Hacılarımızın hac ibadetlerini usulüne uygun ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla canla başla görev yapan her kademedeki görevliler ile maddî ve manevî emeği geçenlerden razı ol. Onları muvaffak eyle! İşlerini âsân eyle! İşlerinde kendilerine yardım eyle Allah’ım!

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com