Anayasanın 12 ve 14. Maddeleri ile Bu Haklara ve Özgürlüklere Bazı Sınırlamalar Getirilmiştir. Sizce Bu Sınırlamalar Neden Gerekli Olmuştur?

Anayasa’nın 12 Ve 14. Maddeleri İle Bu Haklara Ve Özgürlüklere Bazı Sınırlamalar Getirilmiştir. Sizce Bu Sınırlamalar Neden Gerekli Olmuştur?

Anayasamızın 12. Maddesi “Temel hak ve hürriyetlerin niteliği” ve 14. maddesi “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması” ile ilgilidir.

Bu Sınırlamalar Neden Gerekli Olmuştur ; Temel hak ve özgürlüklerin kötü amaçla kullanılmasını engellemek için bu maddelerle sınırlandırmalar getirilmiştir. Bu kötü amaçlar demokratik toplum düzenine ve Türkiye Cumhuriyetine zarar vermek olabilir. Konunun daha iyi anlaşılması için anayasamızın 12, 13 ve 14. Maddeleri aşağıda verilmiştir.

 Temel hak ve hürriyetlerin niteliği

MADDE 12. – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması

MADDE 13. –  Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması

MADDE 14. –  Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere,  Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler meritking giriş deneme bonusu veren siteler