Anadolu Selçuklu Devleti Kurucusu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Oluşumu

Anadolu Selçuklu Devleti, 1077-1308 yılları arasında hüküm süren ve Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynayan bir Türk devletidir. Devletin kurucusu olan kişi ise I. Süleyman Şah’tır.

Anadolu Selçuklu Devleti Kurucusu

I. Süleyman Şah, Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın torunudur. Babası da Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu olan Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yükseliş döneminde önemli bir liderdir.

I. Süleyman Şah, devletin doğusunda ve batısında yer alan Bizans ve Haçlılar ile mücadele ederek Anadolu’da Türk varlığının güçlenmesini sağlamıştır. Ayrıca Selçuklu topraklarını genişletmiş ve Anadolu’yu Türklerin egemenliği altına almayı amaçlamıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin temelleri, I. Süleyman Şah’ın Anadolu’ya geçişiyle atılmıştır. Kendisine bağlı olan birliklerle Anadolu’ya gelen I. Süleyman Şah, çeşitli savaşlar yaparak bölgedeki Bizans ve Haçlı etkisini azaltmıştır.

I. Süleyman Şah, 1064 yılında Alparslan’ın Malazgirt Meydan Muharebesi zaferinden sonra Anadolu’ya geçmiştir. Bu süreçte Selçuklu Devleti’nin diğer liderleri ile birlikte Bizans’a karşı savaşlar gerçekleştirmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin dönemi, I. Süleyman Şah’ın oğulları döneminde de devam etmiştir. Devletin genişlemesi ve güçlenmesi bu dönemde hız kazanmıştır. I. Süleyman Şah’ın oğulları devleti başarılı bir şekilde yönetmiş ve Anadolu’daki Türk varlığını sağlamlaştırmışlardır.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Türkler arasında sanat, mimari ve edebiyat gibi alanlarda büyük bir gelişme yaşanmıştır. Medreseler, saraylar, camiler, kervansaraylar gibi yapılar inşa edilmiş ve bu dönemde pek çok ünlü şair, yazar ve bilgin yetişmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sonu

Anadolu Selçuklu Devleti, Moğolların Anadolu’ya girmesiyle zayıflamış ve sonrasında yıkılmıştır. 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi’nde Moğol İmparatorluğu’nun gücü karşısında Anadolu Selçuklu Devleti büyük bir yenilgi almıştır.

Devletin son lideri olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Moğolların baskıları karşısında tahttan çekilmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti fiilen sona ermiştir. Ardından Anadolu’da beylikler dönemi başlamıştır ve Osmanlı Devleti’nin yükselişiyle Türk egemenliği Anadolu’da tekrar sağlanmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler