Amasya Görüşmeleri’nin Milli Mücadele’mizdeki yeri ve önemi nedir?

Amasya Görüşmeleri’nin Milli Mücadele’mizdeki yeri ve önemi nedir?

Ali Rıza Paşa Hükumetinin Bahriye nazırı Salih Paşa arasında gerçekleşmiştir.

Amasya Görüşmelerinde Alınan Kararlar:

  • Hiçbir vilayet terk edilmeyecek, himaye kabul edilmeyecektir. Ülke bütünlüğü ve bağımsızlık korunacaktır.
  • Hristiyan azınlığa siyasi hâkimiyetimizi zedeleyici ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilmeyecektir.
  • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul hükümeti tarafından tanınacaktır.
  • Seçimler yapılmalı, Meclis-i Mebusan toplanmalıdır. (Meclis-i Mebusan İstanbul dışında toplanmalıdır)
  • Sivas Kongresi kararları meclis tarafından onay­lanmalıdır.
  • Yapılacak olan barış antlaşmasında Temsil heyetinin de onayı alınmalıdır.

Amasya Görüşmeleri’nin önemi;

Bu görüşmelerle İstanbul hükümeti, Temsil heyetini resmen tanımış oluyordu. Amasya Görüşmelerinde alınan kararlarla seçimler yapılarak Mebusan Meclisi açılmıştır. Bu görüşmelerde alınan kararlar gereği Mebusan Meclisinde Misak-ı Milli kararları kabul edilmiştir.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir