A Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Altınel isminin anlamı : Altın gibi kişiliğe sahip olan.
Altıner isminin anlamı : Altın değerinde erkek.
Altınhan isminin anlamı : Çok değerli kahraman.
Altınkaya isminin anlamı : Altın gibi parıldayan kaya.
Altınkılıç isminin anlamı : Altın gibi kıymetli kılıç.
Altınok isminin anlamı : Altın gibi kıymetli ok.
Altınöz isminin anlamı : Değerli bir geçmişe sahip olan.
Altınsoy isminin anlamı : Değerli bir soydan gelen.
Altuğ isminin anlamı : Kızıl tuğ, al renkli.
Altuna isminin anlamı : Kızıl renkli Tuna.
Altunç isminin anlamı : Kızıl tunç.
Amade isminin anlamı : Hazır, istenen, dilek.
Amir isminin anlamı : Buyuran, emreden.
Anak isminin anlamı : Kibar, zarif bey. 2. Soyu temiz olan.
Anapa isminin anlamı : Temel, esas, köken.
Andaç isminin anlamı : Anı için verilen şey, armağan 2.Çocuk, soy. 3. Nam,şöhret,
Andak isminin anlamı : Temiz yemin, diken.
Anday isminin anlamı : Ay ışığı altında yemin etmek.
Andıç isminin anlamı : Anılar, armağan, hediye.
Anıl isminin anlamı : Amaç, erek, hatırlanmak.
Anıt isminin anlamı : Abide
Anlı isminin anlamı : Namı yürümüş olan.
Ansıma isminin anlamı : Hatırlanmayı beklemek.
Ant isminin anlamı : Yemin, söz verme.
Anter isminin anlamı : Arap edebiyatında kahraman.
Apan isminin anlamı : Aniden
Apaydın isminin anlamı : Çok aydınlık, ışıklar içinde.
Ape isminin anlamı : Amca, büyük.
Ar isminin anlamı : Ateş .
Arafat isminin anlamı : Mekke’de bir dağ.
Aral isminin anlamı : Asya’da bir gol, sıra dağlar.
Aram isminin anlamı : Sabır, sebat, dinlenme.
Aran isminin anlamı : Ova, kuytu yer, sıcak yer.
Aras isminin anlamı : Anadolu’da bir ırmak. 2. Bulunmuş yer.
Arat isminin anlamı : Yürekli kişi, yüreklilik.
Araz isminin anlamı : Saadet. 2. İşaret.
Arbaş isminin anlamı : Mavi gözlü, sarı saçlı erkek. 2.Temiz, çalışkan kişi.
Arbay isminin anlamı : Mütevazi insan.
Arca isminin anlamı : Çam ağacı. 2. Namuslu insan.
Arda isminin anlamı : İşaret olarak yere dikilen çubuk. 2. Ardıl
Ardıç isminin anlamı : Çamgillerden kokulu bir ot.
Ardıl isminin anlamı : Arkadan gelen, sonra gelen.
Arel isminin anlamı : Temiz ve güvenilir kişi.
Arer isminin anlamı : Temiz ve güvenilir kişi.
Argın isminin anlamı : Yorgun, bitkin, yaban armudu.
Argon isminin anlamı : Ateş rengi.
Arguç isminin anlamı : Gururlu.
Argun isminin anlamı : Kamıştan yapılmış bir çalgı. 2.Gizli, saklı, arınmış. 3. Vahşi hayvan.
Argüden isminin anlamı : Erdemlilik peşinde olan.
Argüder isminin anlamı : Erdemlilik peşinde olan.
Argün isminin anlamı : İyi ve güzel bir gün.
Arhan isminin anlamı : Temiz, arınmış hükümdar.
Arıca isminin anlamı : Temiz, saf, hilesiz.
Arıcan isminin anlamı : Temiz ve sevilen kişi.
Arıç isminin anlamı : Didik, düzenlilik, barış.
Arıer isminin anlamı : Katışıksız, temiz er.
Arık isminin anlamı : Eti yağı erimiş, zayıf. 2. Temiz ve saf.
Arıkal isminin anlamı : Temizliğini ve dürüstlüğünü koru.
Arıkan isminin anlamı : Safkan, soylu kan.
Arıkar isminin anlamı : Yardım, yardımcı.
Arıker isminin anlamı : Temiz ve iyi kimse.
Arıman isminin anlamı : Dürüst, temiz adam.
Arısal isminin anlamı : An gibi çalışkan.
Arısan isminin anlamı : Adı, sanı temiz kimse.
Arısoy isminin anlamı : Katışıksız, temiz soy.
Arıt isminin anlamı : Temizlemek, saflaştırma,
Arıtan isminin anlamı : Temizleyen, berrak. 2. Tan, gündoğumu.
Arıtaş isminin anlamı : Temiz taş.
Arıyüz isminin anlamı : Temiz bir yüz ifadesi.
Ari isminin anlamı : İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse.
Arif isminin anlamı : Çok anlayışlı ve sezgili. 2. Bilen, bilgili kimse.
Arkan isminin anlamı : Arıkan, temiz kan.
Arkın isminin anlamı : Arkada geride olan …
Arkış isminin anlamı : Haberci. 2.Kervan.
Arkoç isminin anlamı : Temiz ve güçlü.
Arkun isminin anlamı : Yavaş, geri kalan.
Arkut isminin anlamı : Temiz ve kutlu.
Arma isminin anlamı : Yelken takımı, halat, ip, seren, 2. Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul
edilmiş resim, harf veya şekil.
Arol isminin anlamı : Çalışkan, saf ol.
Arpad isminin anlamı : Arpacık.
Arpak isminin anlamı : Büyü,sihir.
Arpat isminin anlamı : Hun Uygur halkının önderi. Arpatlar hanedanının kurucusu.
Arpınar isminin anlamı : Su gibi temiz.
Arsan isminin anlamı : Adı, sanı temiz kişi.
Arslan isminin anlamı : Yırtıcı güçlü orman hayvanı.
Arsoy isminin anlamı : Temiz ve güvenilir bir soydan gelen.
Artam isminin anlamı : iyilikçilik, doğruluk, erdem.
Artanç isminin anlamı : ince ruhlu, duyarlı, sanatkar.
Artuk isminin anlamı : Artan, kalan, üstün, Selçuklu emiri.
Artun isminin anlamı : Kendine güvenen, onurlu.
Artunç isminin anlamı : Arı tunç, katışıksız.
Aryüz isminin anlamı : Temiz yüzlü, arı yüz.
Arzık isminin anlamı : Uysal, iyi huylu. 2. Dindar, sofu.
Arzüdar isminin anlamı : istekli.
Asar isminin anlamı : Vezir, nazır, bakan.
Asal isminin anlamı : Temel, ana unsur.
Asan isminin anlamı : Rahat.
Asıf isminin anlamı : Çok sert esen rüzgar.
Asıl isminin anlamı : Başlıca, başta gelen.
Asım isminin anlamı : Haram’a tamah etmeyen. 2. Namuslu.
Asil isminin anlamı : Soylu.
Aslan isminin anlamı : Ormanların kralı.
Aslaner isminin anlamı : Yiğit kimse, arslan gibi.
Aslanhan isminin anlamı : Aslanların aslanı.
Asri isminin anlamı : Modern.
Asur isminin anlamı : Mezopotamya’da bir devlet ve bu devletin halkı.
Asutay isminin anlamı : Hırçın tay.
Aşan isminin anlamı : Geçip giden, üste çıkarı, geçen.
Aşar isminin anlamı : Geçer, üstün gelir.
Aşık isminin anlamı : Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse. 2. Halk
içinde yetişen, deyişlerini sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı halk şairi. Birbirini seven bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad. 4. Dalgın, kalender kimse.
Aşkan isminin anlamı : Yüz rengi.
Aşkıner isminin anlamı : Üstün er, üstün gelen.
Aşkınay isminin anlamı : Ay’ın çok değişik ve çok güzel görünmesi.
Ata isminin anlamı : Soydaki yaşlı erkek büyüklere verilen ad.
Atabay isminin anlamı : Hürmet gören zengin insan.
Atabek isminin anlamı : Selçuklu döneminde şehzadeleri eğiten kimse.
Atabey isminin anlamı : Soyu zengin.
Atacan isminin anlamı : Hoşgörülü, babacan.
Ataç isminin anlamı : Atalardan gelen.
Atadan isminin anlamı : Ata soyundan.
Ataeli isminin anlamı : Ata yurdu, vatan.
Atagün isminin anlamı : Büyüklerin günü.
Atahan isminin anlamı : Soyu hükümdarlardan gelen.
Atak isminin anlamı : Atılgan, atik.
Atakan isminin anlamı : Ata soyundan gelen.
Ataker isminin anlamı : Atılgan, yiğit, hızlı.
Atakol isminin anlamı : Atılganol,
Atakul isminin anlamı : Atalarına saygı duyan.
Atakurt isminin anlamı : Kurt soyundan gelen.
Atalay isminin anlamı : Tanınmış, ünlü kişi.
Ataman isminin anlamı : Ata kişi, başkan,önder.
Atamer isminin anlamı : Soyu yiğit, atası er.
Ataner isminin anlamı : Soyu yiğit, atası er.
Atanur isminin anlamı : Soyu aydınlık olan.
Ataol isminin anlamı : Gelecek kuşakları olan, geleceği olan.
Ataöv isminin anlamı : Soyu ile övünen.
Atar isminin anlamı : İleriye fırlatır. 2.Gücü yeten.
Atasagun isminin anlamı : Soyu doktor olan.
Atasan isminin anlamı : Soyuyla ünlü olan, övünen kişi.
Atasay isminin anlamı : Soyuna, saygı gösteren. 2. Soyuyla övünen kişi.
Atasev isminin anlamı : Soyunu seven.
Ataseven isminin anlamı : Atalarını seven, sayan.
Atasever isminin anlamı : Atalarını seven, sayan.
Atasoy isminin anlamı : Atadan, soylu.
Atasöz isminin anlamı : Büyük sözü dinleyen.
Atasü isminin anlamı : Asker babası.
Atay isminin anlamı : Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü.
Atıf isminin anlamı : Yöneltme 2.İçten, samimi.
Atıl isminin anlamı : Saldır, fırla, atik ol.
Atılay isminin anlamı : Atik ve aydınlık.
Atılgan isminin anlamı : Yılmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. 2. Girişken.
Atılhan isminin anlamı : Dinamik hükümdar.
Atım isminin anlamı : Fırlatılan bir şeyin gideceği uzaklık.
Atınç isminin anlamı : Dinamik, atiklik isteği.
Atik isminin anlamı : Çabuk davranan, çevik
Atilla isminin anlamı : Hunların büyük imparatoru.
Atlan isminin anlamı : şöhret, unvan,san.
Atlı isminin anlamı : At sahibi olan.
Atlığ isminin anlamı : Namlı, şöhretli.
Atlıhan isminin anlamı : Atlı yönetici.
Atuf isminin anlamı : Aşık olan.
Avar isminin anlamı : Orta Avrupa’da yaşamış bir Türk boyu.
Avcı isminin anlamı : Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kişi. 2. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran tanıtan kimse.
Avni isminin anlamı : Yardım eden.
Avşar isminin anlamı : Bir Türkmen boyu.
Avunç isminin anlamı : Teselli, avunma.
Aver isminin anlamı : Sert ve dik bakışlı kişi.
Ayalp isminin anlamı : Ay gibi güzel ve yiğit
Ayanç isminin anlamı : Saygı.
Ayata isminin anlamı : Ay tanrısı,
Ayaydın isminin anlamı : Ay ışığı, ay gibi aydınlık.
Ayaz isminin anlamı : Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk; 2. Soğuk.
Aybar isminin anlamı : Görkem, saygınlık.
Aybars isminin anlamı : Ay gibi güzel, pars gibi yiğit
Aybay isminin anlamı : Ay gibi parlak. 2. Zengin ve saygıdeğer.
Aybek isminin anlamı : Hindistan komutanı.
Ayberk isminin anlamı : Ay gibi güzel ve sağlam.
Aybora isminin anlamı : Ay kadar güzel, fırtına gibi hızlı.
Ayçetin isminin anlamı : Güzel ve zorlu.
Aydar isminin anlamı : Perçem, Manas destanındaki kahraman.
Aydemir isminin anlamı : Doğramacı keseri.
Aydın isminin anlamı : Işık alan, ışıklı, aydınlık. 2. Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli kimse. 3. Kolayca anlaşılabilecek kadar açık söz veya yazı.
Aydınalp isminin anlamı : Cesur ve güçlü olduğu kadar bilgili de olan insan.
Aydınay isminin anlamı : Ay’ın çok parlak hali.
Aydınbay isminin anlamı : Saygın ve de bilgili olan kimse.
Aydınbey isminin anlamı : Saygın ve de bilgili olan kimse, bilge kişi.
Aydınel isminin anlamı : Aydınlık yer, ışıklı yer.
Aydıner isminin anlamı : Aydınlık yüzlü, mert.
Aydınol isminin anlamı : Okumuş ve bilgili biri ol.
Aydıntan isminin anlamı : Aydınlık, sabah vakti.
Aydıntuğ isminin anlamı : Üzerine ışık düşmüş tuğ.
Aydınyol isminin anlamı : Doğruyol.
Aydinç isminin anlamı : Ay gibi güzel, ışıklı ve dinç.
Aydoğan isminin anlamı : Ay gibi doğmuş olan.
Aydoğdu isminin anlamı : Ay gibi aydınlık olan.
Aydolun isminin anlamı : Dolunay gibi.
Ayet isminin anlamı : Kuran surelerindeki cümlelerin her biri.
Ayık isminin anlamı : Anlayışlı, uyanık, açık göz, zeki.
Aykaç isminin anlamı : Güzel söz söyleyen.
Aykal isminin anlamı : Aydınlık kal.
Aykan isminin anlamı : Temiz, aydınlık soy.
Aykın isminin anlamı : Işıltılı kın.
Aykul isminin anlamı : Ay gibi insan.
Aykurt isminin anlamı : Üzerine ay ışıltısı düşmüş kurt.
Aykut isminin anlamı : Ay gibi uğurlu.
Aykutalp isminin anlamı : Uğurlu, cesaretli.
Ayman isminin anlamı : Ay gibi ışıklı kişi.
Aymete isminin anlamı : Hun İmparatoru Mete’nin bir adı.
Aymutlu isminin anlamı : Ay gibi güzel ve mutlu.
Aypar isminin anlamı : Görkem, saygı.
Aypars isminin anlamı : Ay gibi aydın, par gibi yırtıcı.
Aypolat isminin anlamı : Ay gibi ışıltılı ve cesur.
Aysal isminin anlamı : Ayla ilişkili, ay gibi.
Aysar isminin anlamı : Ayın etkisiyle huyu değişen kimse
Aysoy isminin anlamı : Aydınlık soydan gelen.
Aysungur isminin anlamı : Ay gibi sakin olan.
Aytar isminin anlamı : Haber veren, haberci.
Aytek isminin anlamı : Biricik ışık. 2. Ay gibi tek.
Aytekin isminin anlamı : Ay gibi güzel ve güven veren.
Ay temiz isminin anlamı : Ay gibi berrak ve temiz olan.
Aytemur isminin anlamı : Aygibi ışıklı, demir gibi sağlam.
Ay timur isminin anlamı : Ay gibi ışıltılı ve demir gibi sağlam.
Aytolun isminin anlamı : Dolunay.
Aytop isminin anlamı : Ay’ın dolunay hali gibi.
Aytunca isminin anlamı : Tunca ırmağı gibi görkemli.
Aytunç isminin anlamı : Ay gibi ışıltılı ve tunç gibi sağlam anlamında.
Aytürk isminin anlamı : Aydın ve gelecek vaadeden Türk.
Ayvaz isminin anlamı : Kadının kocası. 2. Yakışıklı, sırım gibi. 3. Büyük konaklarda mutfak, yemek hizmetlerinde çalıştırılan.
Azadi isminin anlamı : Bağımsızlık, özgürlük.
Azam isminin anlamı : Büyük, ulu, Yüce.
Azamet isminin anlamı : Büyüklük, ululuk, Yücelik. 2. Gurur. 3. Görkem, heybet. 4. Çalım, kurum. 5. Debdebe.
Azametdin isminin anlamı : Dinin yüceliği.
Azer isminin anlamı : Ateş gibi olan.
Azim isminin anlamı : Kesin karar, kararlı, gayret.
Aziz isminin anlamı : Kutsal, değerli saygıya layık.
Azmi isminin anlamı : Azmi, hedefi olan.
Aznavur isminin anlamı : Cesur, kahraman, yiğit.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü Antalya Oto Ekspertiz Osmaniye Oto Ekspertiz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler