7. Sınıf İngilizce Lider Yayınları 4.Ünite Kelimeleri

7. Sınıf İngilizce Lider Yayınları 4.Ünite Wild Animals Kelimeleri

4. ünite wild animals

7. Sınıf İngilizce Lider Yayınları 4.Ünite  Kelimeleri Anlamları

agriculture: tarım

anaconda: ankonda

angry: kızgın

arctic : Arktik

armadillo :armadillo

beak: gaga

big: büyük

body: vücut

carnivores : etobur

claw : pençe

deforestation : ağaçları yok etme, ormansızlaştırma

desert : çöl

ear: kulak

endangered : nesli tükenmek

enormous : muazzam, büyük

extinct : soyu tükenmiş

feather: tüy

feet : ayak

forest: orman

fur: kürk

grassland

habitat : habitat, doğal ortam

head : baş, kafa

heavy: ağır

herbivores : otçul

insects : haşarat

jungle : sık orman

lake : göl

long: uzun

mammal: memeli

non-domesticated : evcil olmayan

plant: bitkiler

rainforest : yağmur ormanı

reptiles : sürüngenler

river : nehir

savannah : savan, büyük çayır

scales : terazi

sea : deniz

sharp : keskin

short : kısa

small: küçük

tail : kuyruk

tall : uzun

teeth: diş

thick : kalın

trunk : gövde

turtle : kaplumbağa

tusk: fil dişi

wing : kanat

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir