6.Ünite: Toplum İçin Çalışanlar

 kurumlar

Toplum İçin Çalışanlar Konu Özeti

Temel İhtiyaçlarımız

  • Sağlık
  • Barınma
  • Eğitim
  • Güvenlik
  • Beslenme

İnsanlar toplum içinde yaşarlar. Yaşamlarını sürdürürken ihtiyaçları vardır. Beslenme, barınma, giyinme bizim zorunlu ihtiyaçlarımızdır. Eğitim, sağlık, güvenlik ulaşım ise toplumsal yaşamdan kaynaklanan sosyal ihtiyaçlardır.

İnsanların bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için özel kuruluşlar ve devlet kuruluşları vardır. Bu ihtiyaçlar kurumların ve çeşitli kuruluşların oluşmasını sağlamıştır.

Sağlık               Sağlık Bakanlığı            Hastaneler

Eğitim               Milli Eğitim Baka.           Okullar

RESMİ KURUMLAR (KAMU KURUMLARI):

Devletin, toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, beslenme, sağlıklı bir çevre gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğu kurumlara “resmi kurum” denir. Resmi kurumlar;

Cumhurbaşkanlığı                         Bakanlıklar                                       TBMM

Mahkemeler                                     Devlet okulları                                 Devlet hastaneleri

Sağlık ocakları                                 Nüfus müdürlüğü                           Valilikler,

Kaymakamlık                                   Belediye                                           Muhtarlık

Resmi Kurumların Özellikleri:

  • Masrafları (giderleri) devlet tarafından karşılanır.
  • Çalışma şartları ve yöntemleri devlet tarafından belirlenir.
  • Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında “maaş” denilen ücret alırlar.
  • Çalışanlar arasında mevki(makam) ve görev farkı vardır.
  • Resmi kurumlara kamu kurumları da denir. Çalışanlarına da “kamu görevlisi” ya da “memur” denir.

BİZE HİZMET EDEN RESMİ KURUMLAR (KAMU KURUMLARI):

EĞİTİM KURUMLARI: Toplumun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kurulmuştur. MEB, vatandaşların eğitim ihtiyacı için okullar açarak, bu okulların personel ve araç gereç ihtiyacını karşılamaktadır.

Başlıca Eğitim Kurumları:

Kreşler ve anaokulları,  İlkokullar,  Ortaokullar, Ortaöğretim kurumları (Liseler),  Dershaneler ve sürücü kursları, Üniversiteler,  Halk Eğitim Merkezleri,  Açık öğretim Okulları.

NOT: Anayasamızın 42. Maddesine göre “Kimse eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için parasız ve zorunludur.

NOT: Devlet, maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilerin eğitim hakkı için burslar verir.

SAĞLIK KURUMLARI: Toplumun sağlık ihtiyacını karşılamak için Sağlık Bakanlığı kurulmuştur.

Sağlık kurumlarımız, insanların hastalıklardan korunması, teşhis ve tedavisi hizmetlerini vermek için kurulmuşlardır.

Başlıca Sağlık Kurumları:

Sağlık Bakanlığı,                 Hastaneler,                          Sağlık Ocakları,

Dispanserler,                       Sanatoryumlar,                    Tıp merkezleri,

Sağlık evleri,                        Eczaneler,

NOT: Sağlık kurumlarında Doktor, hemşire, Ebe, Hastabakıcı sağlık hizmetleri vermektedir.

GÜVENLİK KURUMLARI: Toplumun iç ve dış çatışmalardan ve saldırılardan korunması, devletin temel görevlerindendir. Devlet hem ülkenin, hem de vatandaşların güvenliği için çeşitli kurumlar kurulmuştur.

Başlıca Güvenlik Kurumları:

Emniyet Genel Müdürlüğü (Polis Teşkilatı)

Jandarma Genel Komutanlığı,

Türk Silahlı Kuvvetleri

NOT: Polisler, il ve ilçe merkezlerinde görev yaparken, merkez dışındaki (kırsal) yerler de ise Jandarma görev yapmaktadır.

NOT: Polis ve jandarma İç İşleri Bakanlığına bağlıdırlar.

ÇEVREYLE İLGİLİ KURUMLAR: Sağlıklı bir çevrede yaşamamız için “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” kurulmuştur.

Başlıca Çevreyle İlgili Kurumlar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü,

Devlet Su işleri

NOT: Çevre temizliği ve düzeni, park ve bahçelerin bakımı, çevrenin korunması gibi konularda belediyeler önemli görevler üstlenir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler