5. Sınıfta rol kavramını öğrenmiştiniz. Evde ve okulda sahip olduğunuz roller hakkında neler söyleyebilirsiniz?

5. Sınıfta rol kavramını öğrenmiştiniz. Evde ve okulda sahip olduğunuz roller hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Roller kişilerin bulundukları yere göre üstlendikleri görevlerdir. Farklı yerlerde farklı rollerimiz bulunabilir. Üyesi olduğumuz grup ya da kuruma göre rolümüz de değişir. Evde çocuk evlat gibi rollerimiz varken okulda öğrenci ya da sınıf başkanı gibi rollerimiz olabilir. Aynı anda birden fazla rolümüz olabilir. Rollerimiz bize sorumluluk da yükler.

Sosyal bilgiler 6 Anadol yayıncılık ders kitabı cevapları sayfa 10, 6. Sınıf Sosyal bilgiler Anadol yayıncılık ders kitabı cevapları sayfa 10, Sosyal bilgiler 6 Anadol yayıncılık cevapları sayfa 10,

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir