5. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı 2017-2018

5. Sınıf 1. Dönem  2. Yazılı Sınavı 2017-2018

…………………………….. ORTAOKULU 2017–2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI

Adı ve Soyadı:                                            SINIF : 5- ……    NO:      Notu:

 

S1. Bir kabartma haritada koyu kahverengi ile gösterilen yerler aşağıdaki yüzey şekillerinden hangisi olabilir?

A) Akarsu ve göller               B) Ovalar      C) Ormanlık alanlar            D) Yüksek dağlar

S2. İnsanlar çeşitli amaçlarla doğal ortamı değiştirirler. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal ortamı değiştirmelerine örnek olarak gösterilemez?

A) Baraj     B) Tünel                      C) Akarsu                                D) Yol

S3. Marmara bölgesi ülkemizde en çok göç alan ve en fazla nüfusa sahip bölgedir. Bu durum üzerinde en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi        B) Yüzey şekilleri C) Madenler               D) Bitki örtüsü

S4. Ülkemizde en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir.

A) Heyelan          B) Deprem     C) Orman yangını                  D) Çığ

S5. Ülkemizde Karadeniz ve Marmara bölgelerinin Kara deniz kıyılarında görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz İklimi         B) Karasal iklim        C) Akdeniz İklimi        D) Geçiş iklimi

S6. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen, ülkemizde turunçgiller ve zeytininin yetiştirildiği iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasal iklim             B) Akdeniz İklimi             C) Karadeniz İklimi                  D) Geçiş iklimi

S7. Ülkemizde her mevsim yağış alan çay ve fındığın en çok yetiştirildiği iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasal iklim                B) Akdeniz İklimi         C) Karadeniz İklimi                              D) Geçiş iklimi

S8. İklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi daha azdır?

A) Kıyafetlerimiz B) Tarım ürünlerimiz

C) Ekonomik faaliyetlerimiz D) Madenlerimiz

S9. Aşağıdaki yerlerden hangisi insanların yerleşmek istedikleri ve sık nüfuslu yerlerden biri değildir?

A) Sanayi bölgeleri B) Çöller C) Verimli ovalar                   D) Turizm alanları

S10.  Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir varlık değildir?

A) Tokat Kalesi B) Selimiye Cami C) Harran ovası          D) Nemrut heykelleri

S11. Yemeklerimiz, türkülerimiz, yöresel kıyafetlerimiz, bayramlarımız gibi bize ait özellikler için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılabilir?

A) Yer altı kaynaklarımız B) Ekonomik kaynaklarımız

C) Kültürel özelliklerimiz D) Tarım ürünlerimiz

S12. Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir varlık değildir?

A) Kız Kulesi B) Sultan Ahmet Cami C) Çanakkale abidesi             D) Ağrı Dağı

A- Karışık şekilde verilen kelimeleri aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara yerleştiriniz.

Yarım Ada,    Plato,    Göl,    Vadi,    Dağ

– Çevresine göre 500 metreden daha yüksek yerlere ………………..  denir.

– Akarsuların yataklarını aşındırarak oluşturduğu uzun oluğa ……………………… denir.

– Karalardaki çukurlarda birikmiş su kütlesine ……………………….. denir.

– Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış çevrelerine göre yüksekte kalan geniş düzlüklere …………………….. denir.

–  Üç tarafı denizlerle çevrili olan yer şekline ………………………………….. denir.

B- Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile gösteriniz.

(    ) Ülkemizde en fazla nüfusa sahip bölge Akdeniz’dır.

(    ) Gemilerin yük alıp boşalttıkları, yolcu indirip bindirdikleri deniz kenarına kurulan yapılara liman denir.

(    ) Ülkemizde en sık görülen doğal afet çığdır.

(    ) Yer kabuğundaki fayların hareket etmesi sonucu oluşan sarsıntıya deprem denir.

(   ) Deprem öncesinde alınacak tedbirlerden biri de ‘sınıf tahliye çantası’ hazırlamaktır.

C- Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile gösteriniz.

(    ) Dere yataklarına ev ve işyerleri yapılması selin afete dönüşmesine sebep olmaktadır.

(    ) Erozyonla mücadelede en etkili yöntemlerden biri de ağaçlandırmadır.

(    ) Bir yerdeki uzun bir zamanda gözlenen hava olaylarının ortalama değerine hava durumu denir.

(    ) Otobüs bekleyen insanlar bir gurubu oluşturur.

(    ) 5-A sınıfı bir guruptur.

D- Aşağıda verilen kelimeleri soruda bırakılan boşluklara ilgili olanları koyarak eşleştiriniz. 

İstanbul,   Maki,    Kurban,    Konya,    Orman

Akdeniz ikliminin bitki örtüsü    :     …………………………………….

Karadeniz ikliminin bitki örtüsü:    ……………………………………..

Dini bir bayramımız                     :    ……………………………………..

Galata kulesi                                 :    …………………………………….

Mevlana türbesi                           :    ……………………………………..

 

Not: A, B, C, D. soruları 10’ar, diğer sorular 5’er puandır. Cevaplar okunurken (/) üzeri çizilen cevaplar yanlış çizilmeyenler doğru cevaplanmıştır.  A, B, C, D. Sorularının doğru olanlarının puanları toplamı yazılacaktır. Başarılar dilerim.                                                       Sosyal Bilgiler Öğretmeni     ………………….

Bu sayfada 5. sınıf 2. yazılı, 5. sınıf yeni müfredat 2. yazılı, yeni programa göre 5. sınıf 2. yazılı bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler