4. Sınıf İngilizce Lider Yayınları Çalışma Kitabı 39. Sayfa Cevapları

4. Sınıf İngilizce Lider Yayınları Çalışma Kitabı Workbook Unit 7: Jobs 39. Sayfa Cevapları

4. Read and find.

A and C have boots.
C has a red hat.
B and D have white lab coats.
B doesn’t have a hat.

Cevaplar

B : teacher

D: Doctor

C : Fireman

A : farmer

5. Now, match the people to the buildings and say.

Cevaplar

The doctor works at a hospital.

The teacher works at a school.

The fireman  works at a fire station

The farmer works at a farm.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir