3 Mart 1924’te TBMM tarafından gerçekleştirilen inkılapların gerekçeleri ve toplumsal hayata etkileri nelerdir?

3 Mart 1924’te TBMM tarafından gerçekleştirilen inkılapların gerekçeleri ve toplumsal hayata etkileri nelerdir?

Aşağıdaki düzenlemeler 3 Mart 1924’te TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir. Sizden bu düzenlemelerin gerekçeleri ve toplumsal hayata etkilerinin neler olacağı konularında halkı bilgilendirmek üzere kısa duyurular hazırlamanız isteniyor. Her bir düzenlemeyle ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Halifeliğin kaldırılmasının gerekçeleri ve toplumsal hayat etkileri

Halifeliğin kaldırılması

Halife Abdülmecit’in bir devlet başkanı gibi davranması ülkede ikili bir yönetim olduğu imajı sergiliyordu. Halifeliği kaldırılmasıyla milli egemenlik ilkesi pekişmiş oldu. Halifeliğin kaldırılması ile laikleşme yolundaki en önemli adım atılmış ve inkılapların önündeki engel ortadan kalkmıştır.

Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu’nun gerekçeleri ve toplumsal hayat etkileri, tevhidi tedrisat kanunu ile hedeflenen amaçlar nelerdir

Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu’nun kabulü

Ülkemizde farklı eğitim veren okullar milli kültürün ve ülkü birliğinin oluşmasını engelliyordu. Tevhidi Tedrisat kanununun kabulüyle medreseler kapatılarak ülkedeki tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak ortak eğitim programları uygulanmaya başlanmıştır. Böylece yabancı ve azınlık okullarının zararlı faaliyetleri de engellenmiş oldu.

Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasının gerekçeleri ve toplumsal hayat etkileri

Şeriye ve Evkaf (Din İşleri ve Vakıflar) Vekâletinin kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması

Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlı olan medreseler çağın ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Medreselerle birlikte bu kurum da kaldırılarak din işleri için Diyanet İşleri Başkanlığı, vakıf işleri içinse Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Erkanı Harbiye Vekaleti Kaldırılarak yerine Genelkurmay başkanlığının kurulması

Böylece ordunun siyasetten ayrılması sağlanmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler