2. Köktürk Devleti- Kutluk Devleti

2. Köktürk Devleti- Kutluk Devleti

Bu yazıda 2. köktürk devleti kısaca, 2. köktürk devleti hakkında bilgi, 2 köktürk devleti 6 sınıf, 2 göktürk devleti maddeler halinde kısa, 2 köktürk devleti kısaca özeti bulunmaktadır.

Köktürk Devleti’ nin Çin egemenliğine girmesiyle Türkler 50 yıl boyunca baskı ve zulüm altında bağımsızlık özlemi ile yaşadılar.

Kutluk Kağan 682 yılında Çin’e karşı ayaklanmış ve ayaklanma başarılı olmuş. Böylece II. Göktürk (Kutluk ) Devleti kurulmuştur.

2. Köktürk devleti kurucusu: Kutluk Kağan, İlteriş Kağan (devleti derleyip yeniden kuran) unvanını alarak Ötüken merkezli II. Köktürk Devletini kurmuştur.

Bilge Kağan dönemi; II. Köktürk Devleti en parlak zamanını Bilge Kağan döneminde yaşamıştır. Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin ve vezirleri Tonyukuk ile birlikte, ülke sınırlarını en geniş haline getirdiler.

Bilge Kağan’ın ölümünden sonra devlet zayıflamış, Basmil, Karluk ve Uygurların isyanları sonunda devlet yıkılmıştır.

Gök Türklerin Özellikleri

  1. Tarihte ilk kez Türk adıyla kurulan bir devlettir.
  2. Kendi adlarıyla anılan Köktürk alfabesini – ilk Türk alfabesini- kullanmışlardır.
  3. Orhun yazıtlarını hazırlayarak Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı ve günümüze kalan örneklerinin bize kalmasını sağlamıştır.
  4. Kendilerinden sonra gelen Türk devletlerine örnek oldular.

Kutluk Devleti, II.  Göktürk Devleti hakkında bilgi, 2. Göktürk devleti özellikleri, 2 göktürk devleti maddeler halinde kısaca

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir