Bütün millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplanmıştır kararının gerekçesi

Bütün millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplanmıştır kararının gerekçesi

Bütün yararlı cemiyetlerin Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında birleştirilmesi milli mücadelenin daha kolay yapılmasını sağlamıştır. Artık bölgesel kurtuluş yerine yurdun tamamının düşman işgalinden kurtarılması hedeflenmiştir.

8. sınıf İnkılap tarihi çalışma kitabı cevapları tuna yayınları sayfa 27

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir