Osmanlı Haçlı Savaşları

Osmanlı Haçlı Savaşları

Osmanlı Haçlı Savaşlarının Sebepleri

  1. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hızla ilerlemeleri ve buralara İskan politikası ile Türk aileleri yerleştirmesi.
  2. Bizans’ın Balkan milletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması.
  3. Balkan devletlerinin Osmanlı ilerleyişini kendi başlarına durduramamaları üzerine Avrupa Hıristiyanlarından yardım istemeleri.
  4. Papanın Osmanlı Devletine karşı Hıristiyan devletleri birleştirmeye çalışması.

 

  1. Murat Dönemi: Sırp Sındığı Savaşı (1364), Daha sonra I. Kosova (1389).

Yıldırım Bayezid Dönemi: Niğbolu Savaşı (1396).

  1. Murat Dönemi: Varna (1444) ve II. Kosova (1448) savaşları yapılmıştır.

Osmanlı Haçlı Savaşlarının Sonuçları

  • Bu savaşların hepsini Osmanlılar kazandı.
  • Bu savaşlar sonucunda, Osmanlı Devleti yeni yerler fethetmiş ve sınırları genişlemiştir.
  • Bu fetihlerle Balkanlarda Türk- İslam kültürü yerleşmiş ve Türk hakimiyeti başlamıştır.

Osmanlı Haçlı Savaşları hakkında bilgi, Osmanlıların Haçlılarla yaptığı Savaşları

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir