Kapıkulu Askerleri

KAPIKULU ASKERLERİ

  1. Kapıkulu ocağı I. Murat döneminde kuruldu.
  2. Kapıkulu Askerleri padişaha bağlıdır.
  3. Kapıkulu Askerleri üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alırlardı.
  4. Kapıkulu askerleri başlangıçta savaş esirleri arasından seçilenlerden oluşturulurken daha sonra ise Devşirme Kanunu çıkartılarak Hristiyan ailelerden alınan çocuklar Müslüman-Türk ailelerin yanına verilmeye başlandı.
  5. Hristiyan ailelerden alınan çocuklar hem Türkçeyi hem de Türk Müslüman geleneklerini öğreniyorlardı.
  6. Daha sonra Acemi Oğlanlar ocağında temel askeri eğitime alınır ardından yapılan sınavlar sonunda bir kısmı üst düzey eğitime alınır, Enderun’a (saray okulu) gönderilir. Diğerleri Kapıkulu Ocaklarına verilirdi.
  7. Kapıkulu ordusu piyade (yaya) ve süvari (atlı) olmak üzere ikiye ayrılır.

Kapıkulu Piyadeleri

Acemi Ocağı (Acemi Oğlanlar Ocağı)

Yeniçeriler Ocağı

Cebeci Ocağı

Topçu Ocağı

Top Arabacıları Ocağı

Humbaracı Ocağı

Lağımcı Ocağı

Kapıkulu Süvarileri

Sipah-Silahtar

Sağ Ulufeciler-Sol Ulufeciler

Sağ Garipler-Sol Garipler

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir