Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Fethedilen Yerler

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Fethedilen Yerler

(1520-1566)

  • Rodos adası fethedildi. ( 1522 )
  • Macaristan üzerine sefer yapılmış ve Belgrat alınmıştır.
  • Macaristan’la yapılan bir başka savaş olan Mohaç Savaşı kazanılarak Macaristan Osmanlı egemenliğine girmiştir.(1526)
  • Haçlı donanması ile yapılan Preveze Deniz Savaşı ( 1538 ) kazanılarak Akdeniz’de Türk egemenliği sağlanmıştır.
  • Avrupa devletlerine karşı üstünlük sağlanmış, sınırlar Viyana’ya kadar genişlemiştir.
  • Irak ve Bağdat çevresi alınmıştır.
  • Cezayir ve Trablusgarp fethedilmiştir.

Kanuni’nin Ölümünden Karlofça Antlaşması’na Kadar Osmanlı Sınırları (1566-1699)

1566’dan 1699’a kadar Osmanlı Devleti; Tunus, Podolya, Dağıstan, Azerbaycan, Gürcistan, Karabağ ve Revan’ı topraklarına katmıştır. Ayrıca Fas ve Lehistan (Polonya)himaye altına alınmıştır.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir