Hz. Nuh (a.s)’un Duası

 HZ. NUH (A.S)’UN DUASI

“Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar.” (Şu’ara, 118)

* * *

“Rabbinsurni bima kezzebun.”

“Ey Rabbim! (Kavmimin) beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” (Mu’minun, 23/26)

* * *

Bunun üzerine Nuh Rabbine:
‘Ben yenik düştüm, bana yardım et, bana yaptıklarından dolayı onları cezalandır.’ diye dua etti.(Kamer suresi/10)

* * *

Nuh, şöyle demişti: “- Ey Rabbim! kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma;
‘Sen, eğer onları bırakırsan, kullarını başlarına buyruk hale getirerek, hak yoldan uzaklaşmalarına, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihlerine imkân sağlarlar. Zürriyetlerinden yalnız ahlâksız, azgın kâfirler, nankörler çoğaltırlar.’ ‘Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, gemime girenleri, mü’min erkekleri ve mü’min kadınları koruma kalkanına al, bağışla. İnkâr ile isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, suikastler tertipleyen, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen zâlimlerin, müşriklerin de yalnızca helâklerini artır!'( Nuh 26/ 27/28)

* * *

Nûh, Rabbine seslenip şöyle dedi: “Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin va’din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.”(hud 45)

Allah, “Ey Nûh! O, asla senin âilenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O hâlde, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben, sana cahillerden olmamanı öğütlerim” dedi.(Hud 46)

Nûh, “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” dedi. (hud 47)

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir