Yukarıdaki verilere bakarak tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir? Cevap:

Sorular ve CevaplarCategory: 7. sınıf sosyal bilgilerYukarıdaki verilere bakarak tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir? Cevap:
admin Staff asked 6 sene ago

Yukarıdaki verilere bakarak tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler  söylenebilir?

Cevap:

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanırdı. Ülke gelirlerinin çoğu tarım sektöründen karşılanırdı. Nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşamakta ve tarım yaparak geçimini sağlamaktaydı.