Türklerin İslami ilimlere ne gibi katkıları olduğunu araştırınız.

Sorular ve CevaplarCategory: Din KültürüTürklerin İslami ilimlere ne gibi katkıları olduğunu araştırınız.
admin Staff asked 5 sene ago

Türklerin İslami ilimlere ne gibi katkıları olduğunu araştırınız.

Cevap:

Türkler İslam’a geçtikten sonra dinimizin koruyuculuğunu üstlendikleri gibi İslami ilimlerde de önemli eserler vermişlerdir. Türk –İslam mimarisi ortaya çıkmış ve bu tarzda birçok şehirde cami, han, hamam, külliye, kümbet, mescit gibi eserler yapılmıştır. İlk Türk İslam devletleri döneminde eğitime önem verilmiş medreseler açılmıştır.

Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’i, Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk’ü, Ali Şir Nevai’nin Muhâkemâtü’l-Lügateyn’i ve Edip Ahmet Yükneki’nin Atabetü’l-Hakâyık’ı ilk Türk İslam devletlerindeki bilim insanlarının verdikleri eserlerdir.