Siz hangi yönetim anlayışının olduğu bir ülkede yaşamak isterdiniz? Neden? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Sorular ve CevaplarCategory: 6. sınıf sosyal bilgilerSiz hangi yönetim anlayışının olduğu bir ülkede yaşamak isterdiniz? Neden? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
admin Staff asked 5 sene ago

Siz hangi yönetim anlayışının olduğu bir ülkede yaşamak isterdiniz? Neden? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:

Ben demokrasinin egemen olduğu bir ülkede yaşamak isterim. Çünkü demokrasilerde kişi hak ve özgürlüklerine önem verilir. Hak ve özgürlükler anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Demokrasilerde her vatandaş eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.