Katar’da devlet yönetimi alanında gerçekleştirilen değişiklikler ile ülkedeki ekonomik gelişme arasında bir ilişki kurulabilir mi? Neden?

Sorular ve CevaplarCategory: 7. sınıf sosyal bilgilerKatar’da devlet yönetimi alanında gerçekleştirilen değişiklikler ile ülkedeki ekonomik gelişme arasında bir ilişki kurulabilir mi? Neden?
admin Staff asked 5 sene ago

Katar’da devlet yönetimi alanında gerçekleştirilen değişiklikler ile ülkedeki ekonomik gelişme arasında bir ilişki kurulabilir mi? Neden?

Cevap:

Katar’da devlet yönetimi alanında gerçekleştirilen değişiklikler ülkedeki ekonomik gelişmeleri pekiştirmiştir. 2003’te yaşanan modernleşme ile yeni bir anayasa kabul edilmiş, bir parlamento kurulmuş ve tüm yetkilerin tek kişinin elinde toplandığı bir sistemden demokratik bir sisteme geçilmiştir. Ayrıca kadınlara da seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu gelişmeler ekonomiye de yansımış ve ekonomiyi canlandırmıştır.