İnsan haklarının tarihsel süreç içindeki gelişimi hakkında neler biliyorsunuz?

Sorular ve CevaplarCategory: 6. sınıf sosyal bilgilerİnsan haklarının tarihsel süreç içindeki gelişimi hakkında neler biliyorsunuz?
admin Staff asked 5 sene ago

İnsan haklarının tarihsel süreç içindeki gelişimi hakkında neler biliyorsunuz? Araştırınız, arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:

  • İnsan hakları günümüze ulaşana kadar birçok aşamadan geçmiştir.
  • MÖ 1795-1750 yılları arasında Babil kralı Hammurabi dünyanın ilk anayasasını yaptı.
  • 632 yılında Hz Muhammed’in Veda Hutbesi İnsan hakları açısından çok önemlidir.
  • 1215’de İngiltere Kralı John Magna Carta ile kendi haklarının kısıtlanmasını kabul etmiştir.
  • Osmanlı padişahı I. Süleyman kanunları düzenlediği ve onlara uygun darvandığı için “Kanuni” olarak anıldı.
  • 1789 yılında Fransa İhtilalinde sonra Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yayınlandı.
  • 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildi.
  • 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kabul edildi.