Günümüzde geçimini tarımdan sağlayan nüfusun toplam nüfusumuz içindeki payının cumhuriyetimizin ilk yıllarına göre azalmış olmasının nedenleri neler olabilir?

Sorular ve CevaplarCategory: 7. sınıf sosyal bilgilerGünümüzde geçimini tarımdan sağlayan nüfusun toplam nüfusumuz içindeki payının cumhuriyetimizin ilk yıllarına göre azalmış olmasının nedenleri neler olabilir?
admin Staff asked 5 sene ago

Günümüzde geçimini tarımdan sağlayan nüfusun toplam nüfusumuz içindeki payının cumhuriyetimizin ilk yıllarına göre azalmış olmasının nedenleri neler olabilir?

Cevap:

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşamakta ve tarım yaparak geçimini sağlamaktaydı. Ancak günümüzde tarım dışında hizmet ve sanayi sektörleri daha hızlı gelişmeye başlamıştır. Değişen şartlar ve gereksinimler hizmet sektörünün ülkemizde çok gelişmesini sağlamıştır. Ülke nüfusumuzun çoğu şehirlerde yaşamakta ve tarım dışı sektörlerde çalışmaktadır. Günümüzde tarımın modern yöntemlerle ve makinelerle yapılması da tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasını sağlamıştır.