Demokrasi, insan haklarının gelişimini nasıl etkiler? Açıklayınız.

Sorular ve CevaplarCategory: 6. sınıf sosyal bilgilerDemokrasi, insan haklarının gelişimini nasıl etkiler? Açıklayınız.
admin Staff asked 5 sene ago

Demokrasi, insan haklarının gelişimini nasıl etkiler? Açıklayınız.

Cevap:

Demokrasi insan hak ve özgürlüklerine önem veren bir yönetim biçimidir. Demokrasilerde insan hak ve özgürlükleri anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Toplumun her kesiminin haklarının savunulabilmesi demokrasinin gereğidir. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri insan haklarının dile getirilmesi ve korunması konusunda demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.