Zor Durumda Olanlara Yardım Etmek Sadece Maddi Şeylerle Mi Olur?

1. Zor durumda olanlara yardım etmek sadece maddi şeylerle mi olur? Yoksul, yetim, hasta ve ihtiyaç sahibi insanlara zengin olmasak bile yardımda bulunabiliriz. İnsanlara yardım etmek için çok zengin olmaya…

Read more »

Zor Durumda Olanlara Yardım Etmek Niçin Önemlidir?

Zor Durumda Olanlara Yardım Etmek Niçin Önemlidir? Toplumda yaşan tüm insanlar aynı hayat koşullarına sahip değildir. Toplumda bireyler arasında sosyal ve ekonomik farklar vardır. Yaşadığımız toplumda zor durumda olanlara yardım…

Read more »

Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.” Fatiha Suresi Meali: Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd,…

Read more »

5.Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Test Soruları

5.Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Test Soruları 5.SINIF 3. ÜNİTE- HZ. MUHAMMED VE HAYATI I. TEST SORULARI 1. “Hz. Muhɑmmed (s.ɑ.v) dünyɑyɑ gelmeden…(1)…, ɑltı yɑşındɑ…. (2)…kɑybetmiştir. ɑnnesinin ölümünden sonrɑ onun bɑkımını…

Read more »

7.Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Test Soruları

7.Sınıf Din Kültürü  4. Ünite Test Soruları 7.SINIF 4. ÜNİTE (İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR ) DİN VE DİN ANALAYIŞI KONULARI  ARA SINAV SORULARI 1. Yüce Allah (c.c)’ın peygamberlerine bildirdiği ilahi kurallar,…

Read more »