Ülkemizde Üç Farklı Tipinin Görülmesinin Nedenleri

ÜLKEMİZDE ÜÇ FARKLI İKLİM TİPİNİN GÖRÜLMESİNİN NEDENLERİ

Coğrafi konum (Enlem etkisi): Türkiye Kuzey Yarımkürenin Ilıman Orta Kuşağında yer alır. Bundan dolayı dört mevsimi rahatlıkla yaşar. Ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu için güneyinden kuzeyine gittikçe yıllık sıcaklıklar azalır. Güneyde sıcaklıklar ekvatora daha yakın olduğu için fazla,  kuzeyde sıcaklıklar ekvatordan daha uzaklaştığı için daha azdır. Buna enlem etkisi de denir.

Yükselti: Ülkemizde yükselti batıdan doğuya doğru artar. Yükselti arttıkça ortalama sıcaklık düşer ve kışlar daha sert geçer. Doğuya doğru yükselti artarken sıcaklık azalır.

Denize göre konum ( Denizellik – Karasallık ) : Ülkemiz denizlerle çevrili Anadolu ve Trakya yarımadalarından oluşmaktadır. Ülkemizde denize yakın yerlerde ılıman bir iklim görülür. Denizden uzaklaştıkça karasal iklimin etkileri görülür.

Dağların uzanış Yönü : Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar kıyıya paralel uzandığından deniz etkisi iç kesimlere ulaşamamaktadır. Ancak Ege’de dağlar kıyıya dik uzandığından deniz etkisi iç kesimlere kadar uzanmaktadır. Bu durum bölgede tarımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve üretim miktarını olumlu etkilemektedir.

Yer Şekillerinin Çeşitliliği :Ülkemizdeki dağ, ova, plato, göl gibi yer şekilleri yükseltinin de etkisiyle iklim üzerinde etkili olmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir