Türkiye’nin Dış Politikası 1930-1939 Dönemi

Türkiye’nin Dış Politikası 1930-1939 Dönemi 1930-1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası, 1930-1939 Dönemi Türk Dış Politikası Türk Dış Politikası 1930-1939 DÖNEMİ Ön bilgi: 1929’da başlayan dünya ekonomik bunalımı liberal eğilimleri zayıflatırken otoriter rejimleri güçlenmiştir. (Faşizm, Komünizm, Nazizm) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikaları Türkiye’nin dış güvenliğini tehlikeye düşürmüş ve ittifak arayışlarına yönelt­miştir. TÜRKİYE’NİN MİLLETLER CEMİYETİ’NE GİRMESİ  (18 Temmuz 1932) Ön bilgi: […]
Continue reading…