R Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

R Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

r harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, r harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, R ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

razı zıt anlamlısı :  isteksiz, gönülsüz

reddetmek zıt anlamlısı :  razı olmak, kabul etmek

refah zıt anlamlısı :  sıkıntı

rasyonel zıt anlamlısı :  irrasyonel

renkli zıt anlamlısı :  soluk, cansız

razı olmak zıt anlamlısı :  karşı gelmek, reddetmek

rahat zıt anlamlısı :  huzursuz, sıkıntılı, rahatsız

rakik zıt anlamlısı :  sert

randımanlı zıt anlamlısı :  verimsiz

rehavet zıt anlamlısı : gerginlik, çalışkanlık

renksiz zıt anlamlısı :neşeli, canlı.

rıza göstermek zıt anlamlısı : reddetmek.

riyakar zıt anlamlısı :  dürüst, olduğu gibi

renksiz zıt anlamı : parlak.

rahatsız zıt anlamlısı :  sağlıklı, rahat

rica zıt anlamlısı :  emir.

ruhsuz zıt anlamlısı : güçlü, etkili

renksiz zıt anlamlısı :  parlak

resmi zıt anlamlısı : Samimi

ricat zıt anlamlısı :  saldırma, ilerleme

romantik zıt anlamlısı :  gerçekçi, realist

ruh zıt anlamlısı :  dirilik, can

ruhsuz zıt anlamı :  canlı

riayet etmek zıt anlamlısı :  uymamak

rahatsız zıt anlamlısı : sağlıklı, rahat

resmi zıt anlamı : hususi

ret zıt anlamlısı :  kabul, onay

rutubetli zıt anlamlısı :  kuru

rüya zıt anlamlısı : gerçek

rabıtalı zıt anlamlısı : ilgisizlik, alakasızlık.

rağbet zıt anlamlısı : isteksizlik, gözden düşme

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler r harfi, kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir