Osmanlıların Kısa Sürede Büyük Bir Devlet Haline Gelmesinde Etkili Olan Faktörler

Osmanlıların Kısa Sürede Büyük Bir Devlet Haline Gelmesinde Etkili Olan Faktörler

  1. Anadolu’da güçlü bir siyasi birliğin olmaması,
  2. Coğrafi Konumun Elverişli Olması
  3. Merkezi otoritenin güçlü tutulması,
  4. Başarılı hükümdarlara sahip olması (Padişahların cesur, bilgili ve adaletli olması)
  5. İlk zamanlarda Anadolu Beylikleri arasındaki mücadelelere katılmamaları,
  6. Adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı,
  7. Bizans’ın taht mücadeleleri ile uğraşması ve zayıf durumda olması,
  8. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması,
  9. İskan politikası, (Fethedilen yerlere Türklerin yerleştirmesi)
  10. Ahilerin desteğini sağlaması, (Osman Bey’in Ahi Şeyhi Edebali’nin kızıyla evlenerek Ahilerin desteğinin alınması)

Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Gelişme Nedenleri, Osmanlıların Büyümesinin sebepleri, Osmanlıların Büyümesinin Nedenleri

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir